636-3002/04 – Fyzika pevných látek (FPLn)

Garantující katedraKatedra materiálového inženýrstvíKredity6
Garant předmětudoc. Dr. Mgr. Kamil PostavaGarant verze předmětudoc. Dr. Mgr. Kamil Postava
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOS09 prof. RNDr. Pavol Koštial, Ph.D.
BET37 doc. Ing. Petra Váňová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti budou schopni: -Definovat silové působení mezi atomy pevné látky a popsat základní chemické vazby a struktury - Charakterizovat vliv kmitů mřížky na tepelné parametry TL - Objasnit vliv symetrie krystalů na jejich fyzikální vlastnosti - Popsat základy kvantové mechaniky a statistické fyziky - Rozlišit a popsat mechanizmy dielektrické polarizace - Charakterizovat feromagnetické, feroelektrické materiály a tekuté krystaly - Porovnat elektrické vlastnosti kovů a polovodičů

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)

Anotace

Přednášky z FPL pokrývají širokou oblast mikroskopických i fenomenologických vlastností PL. V problematice přednášky jsou zahrnuty tenzorový popis fyzikálních vlastností, struktura PL a vazby, tepelné vlastnosti, dielektrické a elektrické vlastnosti materiálu, optické a magnetické vlastnosti PL

Povinná literatura:

KITTEL, CH. Úvod do fyziky pevných látek. Praha: Academia, 1985. ŠALIMONOVÁ, K. Fyzika polovodičov. Bratislava: Alfa,1978. ASKERLAND, D., R. and P. P. PHULÉ The Science and Engineering of Materials. Canada: Thompson-Brooks/Cool, 2005, ISBN-13:978-0-534-55396-8.

Doporučená literatura:

KOŠTIAL, P.: Fyzikálne základy materiálového ínžinierstva I, Žilina:Zussi 2000,ISBN 978-80-411-40.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžné ověření studijních výsledků: prezenční forma studia – 2 písemné testy, 2 zpracované programy v průběhu semestru; kombinovaná forma studia – 1 semestrální projekt. Závěrečné ověření studijních výsledků: prezenční i kombinovaná forma - písemná zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další zvláštní požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Silové působení mezi atomy. 2. Kmity mřížky a modely pro určení měrného tepla pevných látek. 3. Vazby v pevných látkách. 4. Symetrie krystalů a její vliv na materiálové parametry pevných látek. 5. Teoretické základy popisu vlnových procesů. 6. Základy kvantové mechaniky s aplikacemi ve fyzice pevných látek. 7. Základy statistické fyziky. 8. Dielektrické vlastnosti pevných látek- typy polarizace, dielektrikum ve střídavém elektrickém poli. 9. Fyzikální vlastnosti tekutých krystalů. 10. Feroelektrické látky, piezoelektrický a pyroelektrický jev. 11. Magnetické vlastnosti materiálů. 12. Elektrické vlastnosti kovů. 13. Elektrické vlastnosti polovodičů. 14. Transportní jevy při kontaktu materiálů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2018/2019 zimní semestr, platnost do: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  21
        Zkouška Zkouška 65  30 3
Rozsah povinné účasti: 78% účast na cvičeních. Vypracování zadaných projektů.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N0715A270005) Progresivní technické materiály TEO P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0715A270005) Progresivní technické materiály TEO P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (N0715A270005) Progresivní technické materiály TEO P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.