636-3006/02 – Materiály pro náročné technické aplikace (MNTAn)

Garantující katedraKatedra materiálového inženýrstvíKredity6
Garant předmětuIng. Martin Kraus, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Eva Mazancová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRA58 Ing. Martin Kraus, Ph.D.
MAZ37 prof. Ing. Eva Mazancová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- student bude schopen klasifikovat různé typy uhlíkových ocelí, včetně jejich aplikací - student bude umět navrhovat vhodné zpracování v rámci řízeného ovládání rozpadových produktů austenitu pro optimalizované finální vlastnosti ocelí - student bude schopen zvolit optimální typ materiálu na bázi železa pro konkrétní aplikaci

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět je zaměřen na teoretické a také praktické znalostí z oblasti vlastností, výroby, resp. zpracování progresivních typů materiálů na bázi železa a jejich řízené ovládání v procesu výroby s cílem získat produkty s optimalizovanými vlastnostmi. Nedílnou součástí je rovněž detailní rozbor fázových transformací a jejich využití v procesu výroby. Pozornost je zaměřena především na materiály určené pro náročnější technické aplikace.

Povinná literatura:

MAZANCOVÁ, E. Materiály pro náročné technické aplikace. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2013. Dostupné z: https://www.fmmi.vsb.cz/cs/katedry-a-pracoviste/636/vyukove-opory-katedry/index.html MAZANCOVÁ, E. Nové typy materiálů pro automobilový průmysl – fyzikálně inženýrské vlastnosti vysoko pevných materiálů legovaných manganem. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1647-0. HERNAS, A., et al. Žárupevné oceli a slitiny. Žilina: ZUSI-Žilina, 2002. ISBN 83-7335-197-3. SHA, W. and Z. GUO. Maraging Steels. Modelling of Microstructure, Properties and Applications. London: Elsevier, 2009. ISBN 978184569 6863.

Doporučená literatura:

ČÍHAL, V. Korozivzdorné oceli a slitiny. Praha: Academia, 1999. ISBN 80-200-0671-0. TOTTEN, G. E. Steel Heat Treatment. Metallurgy and Technologies. Boca Raton: Taylor and Francis Group, 2007. ISBN 978-0-8493-8455-4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další zvláštní požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Rozpadové produkty austenitu (rekonstruktivní a displacivní přeměna) a jejich fyzikálně metalurgické podmínky vzniku a vzájemné vztahy – jejich řízené ovládání a možné aplikace – část 1. 2. Rozpadové produkty austenitu (rekonstruktivní a displacivní přeměna) a jejich fyzikálně metalurgické podmínky vzniku a vzájemné vztahy – jejich řízené ovládání a možné aplikace – část 2. 3. Granulární bainit – jeho fyzikálně metalurgická podstata. Dopad GB na lomovou odezvu ocelí a možnosti jeho řízeného ovládání pro omezení jeho výskytu. Typické výskyty v ocelových materiálech. 4. Oceli pro automobilový průmysl, jejich chemická složení, vlastnosti, možná zpracování, včetně jejich řízeného ovládání (LC, IF, IF-HS, HSLA, Rephos, BH, DP, TRIP, martenzitické) – část 1. 5. Oceli pro automobilový průmysl, jejich chemická složení, vlastnosti, možná zpracování, včetně jejich řízeného ovládání (LC, IF, IF-HS, HSLA, Rephos, BH, DP, TRIP, martenzitické) – část 2. 6. Vysoko manganové oceli – Hadfieldova ocel, složení, tepelné zpracování, vlastnosti a technické využití. 7. Vysoko manganové oceli typu TWIP a TRIPLEX – jejich chemické konstituce a podmínky výroby, jejich vlastnosti, tepelná zpracování a možné aplikace. 8. Pružinové oceli na bázi železa s různou náročností použití a jejich tepelná zpracování. 9. Martensiticky vytvrditelné oceli, jejich chemická konstituce, principy výroby s použitím tepelného zpracování, eventuálně termomechanických zpracováním. Využití daného typu oceli v technické praxi. 10. Feritické a austenitické korozivzdorné oceli – základní vlastnosti, principy zpracování a rozbor možných negativ, včetně cest, jak jim předejít, resp. je eliminovat. Použití v technické praxi. 11. Duplexní, martenzitické a disperzně zpevněné korozivzdorné oceli – základní vlastnosti, principy zpracování a rozbor možných negativ, včetně cest, jak jim předejít, resp. je eliminovat. Aplikační využití. 12. Žáropevné a žáruvzdorné oceli – vliv chemického složení na vlastnosti ocelí, vybrané typy creepových ocelí (T22, P23, P24, P91, P92) a jejich základní charakteristiky. Přehled typů karbidických fází, včetně krystalografické struktury, nukleační pozice a vlivu na creepovou odolnost. 13. Vliv precipitačního zpevnění, včetně Lavesových fází, sekundárního vytvrzování, ternárního zkřehnutí a fáze Z na creepovou odezvu. 14. Výbuchem svařované materiály a jejich technické využití, oceli pro výrobu tlakových lahví.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  21
        Zkouška Zkouška 65  30 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T036) Progresivní technické materiály P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T036) Progresivní technické materiály P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T036) Progresivní technické materiály P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T036) Progresivní technické materiály P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T036) Progresivní technické materiály P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
FMT+9360 2021/2022 prezenční angličtina volitelný odborný 600 - Děkanát FMT stu. blok
FMT+9360 2021/2022 prezenční angličtina volitelný odborný 600 - Děkanát FMT stu. blok
FMT+9360 2020/2021 prezenční angličtina volitelný odborný 600 - Děkanát FMT stu. blok
FMT 2019/2020 prezenční angličtina povinný 601 - Studijní oddělení stu. blok
FMT-nově akreditované-příprava 2019/2020 prezenční angličtina volitelný odborný 600 - Děkanát FMT stu. blok
FMMI 2018/2019 prezenční angličtina povinný 601 - Studijní oddělení stu. blok

Hodnocení Výuky2015/2016 letní