636-3009/02 – Moderní metody tepelného zpracování (MMTZn)

Garantující katedraKatedra materiálového inženýrstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Petra Váňová, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Eva Mazancová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MAZ37 prof. Ing. Eva Mazancová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- student bude umět srovnávat základní typy tepelného zpracování s nekonvenčními typy TZ a bude schopen tyto využít v technické praxi. - student bude umět v některých případech využít získané informace ke zpracování ocelí “on line“ i bez návazného konvenčního TZ - student bude schopen navrhovat patřičná opatření pro TZ pomocí nekonvenčních technik jako je např. laserová nebo plasmová exposice, elektroohřev anebo ADI metoda.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

V úvodu je orientován daný předmět na základní typy tepelného zpracování (TZ), na které navazují vybrané, nejperspektivnější způsoby TZ, včetně jejich analýz, resp. fyzikálně metalurgických principů. Dále jsou diskutovány podmínky stability a nestability struktur, které se vyskytují u moderních typů povrchového zpracování kovových materiálů, např. po elektroohřevu, plazmové nebo laserové expozicí. Součástí jsou také TZ vybraných neželezných kovů. Moderní technologie TZ umožňují dosahovat velice nadějných mechanicko-metalurgických vlastností za ekonomicky výhodných podmínek a příznivou energetickou náročností.

Povinná literatura:

MAZANCOVÁ, E. Moderní metody tepelného zpracování. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2013. Dostupné z: https://www.fmmi.vsb.cz/cs/katedry-a-pracoviste/636/vyukove-opory-katedry/index.html VRBOVÁ, M., H. Jelínková a P. Gavrilov. Úvod do laserové techniky. Praha: ČVÚT Praha, 1998. ISBN80-01-01108-9. DE MOOR, E., P.J. GIBBS, J.G. SPEER and D.K. MATLOK. Strategies for Third-Generation Advanced High-Strength Steel Development. Iron and Steel Technology. 2010, 7(3), 133-144. ISSN 1547-0423. MAZANCOVÁ, E. and K. Mazanec. Physical Metallurgy of Thermo-Mechanical Treatment of Structural Steels. Cambridge: Cambridge Int. Sci. Publishing, 1997. ISBN 1898326436.

Doporučená literatura:

FREMUNT, P., J. Krejík a T. Podrábský. Nástrojové oceli. Brno: DT-Brno, 1994. FREMUNT, P. a T. Podrábský. Konstrukční oceli. Brno: CERM, 1996. ISBN 80-858667-95-8

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další zvláštní požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Souhrn základních typů TZ. Fázové přeměny v ocelích. Modifikace struktury při ohřevu. 2. Žíhání, kalení a vliv teploty a způsobu ochlazování na finální strukturu. Hodnocení prokalitelnosti. 3. Zušlechťování, resp. popouštění po kalení. Fyzikální podstata popouštěcí křehkosti. 4. Kalící a deformační stárnutí nízkouhlíkových ocelí a jeho praktické využití při interpretaci základních mechanických vlastností. 5. Deformace v oblasti rekrystalizace, potlačené rekrystalizace a dvoufázové oblasti. Deformační pásy, deformační a žíhací dvojčata. 6. Moderní zpracování některých typů ocelí bez nutnosti následné aplikace konvenčních typů TZ. 7. Predikce mikrostrukturních charakteristik při rozpadu deformačně zpevněného austenitu. 8. Rozpouštěcí žíhání a precipitační vytvrzování. Nekonvenční interkrytické žíhání u bainitických ocelí. 9. Moderní zpracování multifázových ocelí. 10. Tepelné zpracování různých typů nástrojových ocelí. 11. Zpracování materiálů pomocí laserové expozice. 12. Zpracování materiálů užitím plasmové expozice a pomocí elektro ohřevu. 13. Zpracování ADI. 14. Vybrané typy zpracování některých neželezných kovů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  15
        Zkouška Zkouška 70  36 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T036) Progresivní technické materiály P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T036) Progresivní technické materiály P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T036) Progresivní technické materiály P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T036) Progresivní technické materiály P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T036) Progresivní technické materiály P angličtina Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.