636-3010/01 – Povrchové inženýrství (PIn)

Garantující katedraKatedra materiálového inženýrstvíKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Stanislav Lasek, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Stanislav Lasek, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FIA30 prof. RNDr. Jaroslav Fiala, CSc.
HLI055 Ing. Josef Hlinka, PhD.
KRA58 Ing. Martin Kraus, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- absolventi předmětu získají ucelené znalosti významných systémů a procesů, ve kterých hraje povrch materiálu důležitou úlohu. - budou umět objasnit, jak můžeme upravit povrch materiálu za účelem optimalizace jeho vlastnosti, včetně zvýšení odolnosti proti degradačním procesům, - studenti budou umět stanovit anebo zhodnotit parametry a charakteristiky mikrogeometrie povrchu, a pojednat o povrchově aktivních látkách

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět pojednává o významných fyzikálních, chemických, mechanických i dalších aspektech povrchů. Obsah je zaměřen na specifické vlastnosti a struktury povrchů, tenkých vrstev a povlaků. Zabývá se povrchovými úpravami a metodami zkoušení vlastnosti povrchů. Vnitřní povrchy (rozhraní) nabývají na významu pro velmi jemné a nano-strukturované materiály.

Povinná literatura:

FIALA, J. a I. KRAUS. Povrchy a rozhraní. 2. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016. ISBN 978-80-01-05881-7. SEDLÁČEK, V. Povrchy a povlaky kovů. 1. vyd. Praha: ES ČVUT, 1992. ISBN 80-01-00799-5. MOHYLA, M. Technologie povrchových úprav kovů. 3. vyd. Ostrava: ES VŠB-TU Ostrava, 2006. ISBN 80-2481-2177. MARTIN, P. Introduction to Surface Engineering and Functionally Engineered Materials. New York: John Wiley&Sons, 2011. ISBN 978-0-470-63927-6 (online ISBN 0470639276).

Doporučená literatura:

KRAUS, V. Povrchy a jejich úpravy. 1. vyd. Plzeň: ZU FS, 2000. ISBN 80-7082-668-1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další zvláštní požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Struktura povrchu, zvláštnosti povrchových a tenkých vrstev, reaktivita povrchu, adsorpce a chemisorpce, 2. Fyzikální vlastnosti povrchu kovů, interakce kovů s plyny, optické a elektrické vlastnosti. Fázové transformace 3. Mechanické úpravy a vlastnosti povrchu, vlivy obrábění a zpevnění deformací, zbytková pnutí, mikrotvrdost. Tribologie. 4. Mikrogeometrie povrchu, charakteristiky drsnosti povrchu a metody jejich stanovení, STM, AFM, fraktální analýza 5. Chemické úpravy povrchu, moření, leštění. Vytváření konverzních vrstev, povlaky vzniklé oxidací. ChTZ povrchu. 6. Elektrochemické procesy a úpravy povrchu, druhy koroze, elektrolytické (galvanické) nanášení povlaků. 7. Technologie PVD a CVD, jejich modifikace. Žárové nástřiky a pokovení, iontová implantace, úpravy povrchu laserem anebo plasmou. 8. Struktura vnitřních rozhraní v pevných látkách, hranice zrn, segregace, epitaxe, nanostrukturní materiály. 9. Porušování povlaků při mechanickém zatížení a opotřebení, vlivem tepelných pnutí, vlivem koroze. 10. Předúpravy povrchu. Nátěrové systémy, smalty nebo keramické povlaky, dokončovací operace. 11. Speciální materiály a technologie. Inkluzivní sloučeniny, LB-vrstvy, emulze a pěny, koloidní systémy. Ultrazvukové nanášení prášků. 12. Heterogenní katalýzy, dvojrozměrná chemická technologie, katalýza na polymerních nosičích a kovových sklech. 13. Další metody studia povrchu - rtg. analýza prvků, difrakční tenzometrie, Augerova spektroskopie, XPS, SIMS. 14. Indentační metody, přilnavost, tloušťka a pórovitost povlaků. dokončovací operace.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  15
        Zkouška Zkouška 70  36 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T036) Progresivní technické materiály P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T036) Progresivní technické materiály K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T036) Progresivní technické materiály K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T036) Progresivní technické materiály P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T036) Progresivní technické materiály P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T036) Progresivní technické materiály K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T036) Progresivní technické materiály P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T036) Progresivní technické materiály K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T036) Progresivní technické materiály P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T036) Progresivní technické materiály K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T036) Progresivní technické materiály P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T036) Progresivní technické materiály K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T036) Progresivní technické materiály P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T036) Progresivní technické materiály K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2019/2020 zimní
2018/2019 zimní
2017/2018 zimní
2016/2017 zimní
2015/2016 zimní