636-3010/02 – Povrchové inženýrství (PIn)

Garantující katedraKatedra materiálového inženýrstvíKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Stanislav Lasek, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Stanislav Lasek, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LAS40 doc. Ing. Stanislav Lasek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- absolventi předmětu získají ucelené znalosti významných systémů a procesů, ve kterých hraje povrch materiálu důležitou úlohu. - budou umět objasnit, jak můžeme upravit povrch materiálu za účelem optimalizace jeho vlastnosti, včetně zvýšení odolnosti proti degradačním procesům, - studenti budou umět stanovit anebo zhodnotit parametry a charakteristiky mikrogeometrie povrchu, a pojednat o povrchově aktivních látkách

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět pojednává o významných fyzikálních, chemických, mechanických i dalších aspektech povrchů. Obsah je zaměřen na specifické vlastnosti a struktury povrchů, tenkých vrstev a povlaků. Zabývá se povrchovými úpravami a metodami zkoušení vlastnosti povrchů. Vnitřní povrchy (rozhraní) nabývají na významu pro velmi jemné a nano-strukturované materiály.

Povinná literatura:

FIALA, J. a I. KRAUS. Povrchy a rozhraní. 2. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2016. ISBN 978-80-01-05881-7. SEDLÁČEK, V. Povrchy a povlaky kovů. 1. vyd. Praha: ES ČVUT, 1992. ISBN 80-01-00799-5. MOHYLA, M. Technologie povrchových úprav kovů. 3. vyd. Ostrava: ES VŠB-TU Ostrava, 2006. ISBN 80-2481-2177. MARTIN, P. Introduction to Surface Engineering and Functionally Engineered Materials. New York: John Wiley&Sons, 2011. ISBN 978-0-470-63927-6 (online ISBN 0470639276).

Doporučená literatura:

KRAUS, V. Povrchy a jejich úpravy. 1. vyd. Plzeň: ZU FS, 2000. ISBN 80-7082-668-1.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další zvláštní požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Struktura povrchu, zvláštnosti povrchových a tenkých vrstev, reaktivita povrchu, adsorpce a chemisorpce, 2. Fyzikální vlastnosti povrchu kovů, interakce kovů s plyny, optické a elektrické vlastnosti. Fázové transformace 3. Mechanické úpravy a vlastnosti povrchu, vlivy obrábění a zpevnění deformací, zbytková pnutí, mikrotvrdost. Tribologie. 4. Mikrogeometrie povrchu, charakteristiky drsnosti povrchu a metody jejich stanovení, STM, AFM, fraktální analýza 5. Chemické úpravy povrchu, moření, leštění. Vytváření konverzních vrstev, povlaky vzniklé oxidací. ChTZ povrchu. 6. Elektrochemické procesy a úpravy povrchu, druhy koroze, elektrolytické (galvanické) nanášení povlaků. 7. Technologie PVD a CVD, jejich modifikace. Žárové nástřiky a pokovení, iontová implantace, úpravy povrchu laserem anebo plasmou. 8. Struktura vnitřních rozhraní v pevných látkách, hranice zrn, segregace, epitaxe, nanostrukturní materiály. 9. Porušování povlaků při mechanickém zatížení a opotřebení, vlivem tepelných pnutí, vlivem koroze. 10. Předúpravy povrchu. Nátěrové systémy, smalty nebo keramické povlaky, dokončovací operace. 11. Speciální materiály a technologie. Inkluzivní sloučeniny, LB-vrstvy, emulze a pěny, koloidní systémy. Ultrazvukové nanášení prášků. 12. Heterogenní katalýzy, dvojrozměrná chemická technologie, katalýza na polymerních nosičích a kovových sklech. 13. Další metody studia povrchu - rtg. analýza prvků, difrakční tenzometrie, Augerova spektroskopie, XPS, SIMS. 14. Indentační metody, přilnavost, tloušťka a pórovitost povlaků. dokončovací operace.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  15
        Zkouška Zkouška 70  36 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T036) Progresivní technické materiály P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T036) Progresivní technické materiály P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T036) Progresivní technické materiály P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T036) Progresivní technické materiály P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2017/2018 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T036) Progresivní technické materiály P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2016/2017 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T036) Progresivní technické materiály P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T036) Progresivní technické materiály P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.