636-3012/06 – Diplomový seminář I (DS I n)

Garantující katedraKatedra materiálového inženýrstvíKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Vlastimil Vodárek, CSc.Garant verze předmětuIng. Kateřina Konečná, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BYS06 doc. Ing. Jaroslav Bystrianský, CSc.
JON37 doc. Ing. Petr Jonšta, Ph.D.
JON40 prof. Ing. Zdeněk Jonšta, CSc.
KRA58 Ing. Martin Kraus, Ph.D.
MAZ37 prof. Ing. Eva Mazancová, CSc.
SOJ33 prof. Dr. Ing. Jaroslav Sojka
BET37 doc. Ing. Petra Váňová, Ph.D.
VOD37 prof. Ing. Vlastimil Vodárek, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet 0+4
kombinovaná Zápočet 0+20

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti se seznámí se zdroji odborných informací, ze kterých mohou čerpat při přípravě teoretické (rešeršní) části své diplomové práce. Studenti se naučí citovat použité literární zdroje. Studenti si prohloubí znalosti a dovednosti při přípravě kompilačních textů na zadané téma pod vedením vedoucích svých prací.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Předmět je zaměřen na zpracování teoretické části diplomové práce. Studenti budou seznámeni s požadavky kladenými na diplomovou práci, se způsobem správné citace literárních zdrojů. Studenti budou informováni o nejdůležitějších zdrojích informací, ať již v tištěné nebo elektronické formě, které se týkají odborné oblasti, která zahrnuje téma jejich diplomové práce. V další části předmětu pak studenti budou zpracovávat teoretickou část své práce pod vedením přidělených vedoucích. V případě, že to umožní situace, mohou studenti pracovat i na experimentální části práce.

Povinná literatura:

TKAČÍKOVÁ, D. Jak zpracovávat bibliografické citace a vytvářet jejich soupisy podle norem ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2 [CD-ROM]. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2010. ISBN 978-80-248-2158-0. Zásady pro vypracování závěrečné práce na FMMI, VŠB-TUO https://www.fmmi.vsb.cz/cs/studenti/dokumenty-k-bp-a-dp/index.html BUI, Y. N. How to write a master's thesis. 2nd ed. Los Angeles: SAGE, c2014. ISBN 978-1-4522-0351-5. Další povinná literatura je zadávána vedoucími diplomových prací v závislosti na tématu diplomové práce.

Doporučená literatura:

Doporučená literatura je zadávána vedoucími diplomových prací v závislosti na tématu diplomové práce

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Student musí odevzdat vyučujícímu a vedoucímu diplomové práce dokument v rozsahu minimálně 20 stránek pro diplomovou práci. Student prezentuje stav řešení diplomové práce před ostatními studenty a vyučujícím. Zápočet bude udělen na základě prezentace stavu řešení diplomové práce a jejího zhodnocení vyučujícím a vedoucím diplomové práce. Zápočet udělí vyučující ve spolupráci s vedoucími práce.

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další zvláštní požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Seznámení studentů se základními zdroji informací, ze kterých mohou čerpat při přípravě teoretické části své diplomové práce. 2. Seznámení studentů se základními pravidly odkazování použitých literárních zdrojů v souladu s normou ČSN ISO 690. 3. Samostatná příprava teoretické části diplomové práce studenty. 4. Úprava obsahu teoretické části práce na základě konzultací s vedoucím diplomové práce.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr, platnost do: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet Zápočet   3
Rozsah povinné účasti: Dle individuálních požadavků vedoucího práce.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N0719A270004) Materiály a technologie pro energetiku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0719A270004) Materiály a technologie pro energetiku K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0719A270004) Materiály a technologie pro energetiku K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0719A270004) Materiály a technologie pro energetiku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.