636-3015/01 – Spojování materiálů a obrábění (SMOn)

Garantující katedraKatedra materiálového inženýrstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Stanislav Lasek, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Stanislav Lasek, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUB014 Dr. Ing. Zdeněk Kuboň
VRB10 doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- student bude umět popsat metody spojování materiálů, hodnotit a stanovit svařitelnost materiálů, charakterizovat strukturu a vlastnosti svarového spoje - student bude umět objasnit volbu spoje, popsat kritéria pro výběr technologie spojování, hlavně svařování, zhodnotit vlastnosti spojů (svarové, pájené lepené) - charakterizovat základní metody a parametry mechanického obrábění, posoudit anebo zvolit nástrojový materiál, poznat speciální metody spojování a obrábění

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Přehled spojování a obrábění materiálů. Metody stanovení svařitelnosti. Obloukové svařování a metodika jejího provádění. Svařování pod tavidlem a způsoby jejího použití. Elektrostruskové svařování a způsoby provedení. Metody navařování. Způsoby tepelného zpracování svarových spojů po svařování. Hodnocení defektnosti a diagnostika svarových spojů. Měkké a tvrdé pájení. Lepené spoje, přednosti a nevýhody. Metody obrábění kovových povrchů. Vliv parametrů obrábění na kvalitu povrchu a pnutí. Materiály pro obrábění.

Povinná literatura:

KOUKAL, J. Materiály a jejich svařitelnost: učební texty pro kurzy mezinárodních svářečských inženýrů, technologů a pro výuku svařování na vysokých školách. 1. vyd. Ostrava: ČSU, 2009. ISBN 978-80-248-2025-5. BILÍK, O. Obrábění II, 1. Díl. Fyzikálně mechanické zákonitosti procesu obrábění. 2. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1999. ISBN 807078962X. FOLDYNA, V. aj. Materiály a jejich svařitelnost. 2. upr. vyd. Ostrava: ZEROSS, 2001. ISBN 80-85771-85-3. MESSLER, R. W. Joining of Materials and Structures. Oxford: Elsevier, 2004. ISBN 978-0-7500-7757-8. DAVIM, J. P. Machining: fundamentals and recent advances. London: Springer, 2010, ISBN 978-1-84800-212-8 (e-ISBN 978-1-84800-213-5).

Doporučená literatura:

KOUKAL, J. Svařování ocelových konstrukcí. 1. vyd. Ostrava: ČAOK, 2010. ISBN 978-80-904535-4-8.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další zvláštní požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

- Úvod do předmětu. Principy a metody mechanického obrábění (soustružení, frézování, hoblování, obrážení, broušení). - Parametry ovlivňující mechanické obrábění a jejich vliv na kvalitu povrchu. Elektrochemické obrábění. - Materiály na obráběcí nástroje, obrobitelnost materiálů. Volba materiálu pro obrábění, opotřebení nástrojů. - Princip spojování materiálů, rozebíratelné (šroubový spoj, klínový spoj, apod.) a nerozebíratelné spoje (svařování, pájení, atd.) – přehled, příklady. - Tavné svařování. Fyzikální základ procesu. Podstata elektrického oblouku. Tavení a přenos kovu elektrody v oblouku. - Struktura a vlastnosti svarového spoje – svarový kov, tepelně ovlivněná oblast, metalurgické defekty. - Kovářské svařování, svařování plamenové, obloukové svařování – principy, příklady použití. - Elektrostruskové svařování, odporové svařování, svařování laserem – principy, použití. - Metalurgické faktory podmiňující jakost svarových spojů, zkoušky svařitelnosti, řezání kyslíkem. - Tepelné zpracování ocelí před svařováním, během svařování a tepelné zpracování svařenců. - Kontrola svarových spojů, defekty a jejich klasifikace dle ISO normy. - Měkké a tvrdé pájení – principy, použití. Plátování naválcováním, výbuchem, navářením. - Principy lepení, zkoušky lepidel a lepených spojů, vlastnosti a poruchy lepených spojů. - Degradace vlastností spojů (výrobní, provozní). Expertizy příčin porušení spojů a havárií svařovaných konstrukcí.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  33 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T036) Progresivní technické materiály P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T036) Progresivní technické materiály K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T036) Progresivní technické materiály K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T036) Progresivní technické materiály P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T036) Progresivní technické materiály P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T036) Progresivní technické materiály K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T036) Progresivní technické materiály P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T036) Progresivní technické materiály K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T036) Progresivní technické materiály P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T036) Progresivní technické materiály K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T036) Progresivní technické materiály P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T036) Progresivní technické materiály K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T036) Progresivní technické materiály P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T036) Progresivní technické materiály K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2019/2020 zimní
2018/2019 zimní
2017/2018 zimní