636-3015/02 – Spojování materiálů a obrábění (SMOn)

Garantující katedraKatedra materiálového inženýrstvíKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Stanislav Lasek, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Stanislav Lasek, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUB014 Dr. Ing. Zdeněk Kuboň
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

- student bude umět popsat metody spojování materiálů, hodnotit a stanovit svařitelnost materiálů, charakterizovat strukturu a vlastnosti svarového spoje - student bude umět objasnit volbu spoje, popsat kritéria pro výběr technologie spojování, hlavně svařování, zhodnotit vlastnosti spojů (svarové, pájené lepené) - charakterizovat základní metody a parametry mechanického obrábění, posoudit anebo zvolit nástrojový materiál, poznat speciální metody spojování a obrábění

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Přehled spojování a obrábění materiálů. Metody stanovení svařitelnosti. Obloukové svařování a metodika jejího provádění. Svařování pod tavidlem a způsoby jejího použití. Elektrostruskové svařování a způsoby provedení. Metody navařování. Způsoby tepelného zpracování svarových spojů po svařování. Hodnocení defektnosti a diagnostika svarových spojů. Měkké a tvrdé pájení. Lepené spoje, přednosti a nevýhody. Metody obrábění kovových povrchů. Vliv parametrů obrábění na kvalitu povrchu a pnutí. Materiály pro obrábění.

Povinná literatura:

KOUKAL, J. Materiály a jejich svařitelnost: učební texty pro kurzy mezinárodních svářečských inženýrů, technologů a pro výuku svařování na vysokých školách. 1. vyd. Ostrava: ČSU, 2009. ISBN 978-80-248-2025-5. BILÍK, O. Obrábění II, 1. Díl. Fyzikálně mechanické zákonitosti procesu obrábění. 2. vyd. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1999. ISBN 807078962X. FOLDYNA, V. aj. Materiály a jejich svařitelnost. 2. upr. vyd. Ostrava: ZEROSS, 2001. ISBN 80-85771-85-3. MESSLER, R. W. Joining of Materials and Structures. Oxford: Elsevier, 2004. ISBN 978-0-7500-7757-8. DAVIM, J. P. Machining: fundamentals and recent advances. London: Springer, 2010, ISBN 978-1-84800-212-8 (e-ISBN 978-1-84800-213-5).

Doporučená literatura:

KOUKAL, J. Svařování ocelových konstrukcí. 1. vyd. Ostrava: ČAOK, 2010. ISBN 978-80-904535-4-8.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další zvláštní požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

- Úvod do předmětu. Principy a metody mechanického obrábění (soustružení, frézování, hoblování, obrážení, broušení). - Parametry ovlivňující mechanické obrábění a jejich vliv na kvalitu povrchu. Elektrochemické obrábění. - Materiály na obráběcí nástroje, obrobitelnost materiálů. Volba materiálu pro obrábění, opotřebení nástrojů. - Princip spojování materiálů, rozebíratelné (šroubový spoj, klínový spoj, apod.) a nerozebíratelné spoje (svařování, pájení, atd.) – přehled, příklady. - Tavné svařování. Fyzikální základ procesu. Podstata elektrického oblouku. Tavení a přenos kovu elektrody v oblouku. - Struktura a vlastnosti svarového spoje – svarový kov, tepelně ovlivněná oblast, metalurgické defekty. - Kovářské svařování, svařování plamenové, obloukové svařování – principy, příklady použití. - Elektrostruskové svařování, odporové svařování, svařování laserem – principy, použití. - Metalurgické faktory podmiňující jakost svarových spojů, zkoušky svařitelnosti, řezání kyslíkem. - Tepelné zpracování ocelí před svařováním, během svařování a tepelné zpracování svařenců. - Kontrola svarových spojů, defekty a jejich klasifikace dle ISO normy. - Měkké a tvrdé pájení – principy, použití. Plátování naválcováním, výbuchem, navářením. - Principy lepení, zkoušky lepidel a lepených spojů, vlastnosti a poruchy lepených spojů. - Degradace vlastností spojů (výrobní, provozní). Expertizy příčin porušení spojů a havárií svařovaných konstrukcí.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  18
        Zkouška Zkouška 65  33 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T036) Progresivní technické materiály P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T036) Progresivní technické materiály P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T036) Progresivní technické materiály P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T036) Progresivní technické materiály P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T036) Progresivní technické materiály P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T036) Progresivní technické materiály P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T036) Progresivní technické materiály P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.