636-3018/01 – Úvod do expertizní činnosti (UECn)

Garantující katedraKatedra materiálového inženýrstvíKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Vlastimil Vodárek, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Vlastimil Vodárek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VOD37 prof. Ing. Vlastimil Vodárek, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy expertizní činnosti prováděné na porušených nebo poškozených součástech. Studenti se naučí obecné postupy při řešení problémů a zásady vypracování technické zprávy o výsledcích řešení. Součástí předmětu je rovněž problematika návrhu remediálních a preventivních opatření.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Seznámení studentů se základními cíli a postupy při expertizním posuzování porušených součástí, včetně návrhu možných remediálních a preventivních opatření. Demonstrace expertizní činnosti na praktických příkladech. Definování základních pravidel při zpracování výsledků expertizní analýzy.

Povinná literatura:

VODÁREK, V. Úvod do expertizní činnosti. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2013. Dostupné z: http://katedry.fmmi.vsb.cz/Opory_FMMI/636/636-Uvod_expertizni_cinnost.pdf. STRNADEL, B. Řešené příklady a technické úlohy z materiálového inženýrství, Ostrava: Ostravské tiskárny a.s., 1998. ASM handbook volume 11– failure analysis and prevention, W. T. Becker a R. J. Shipley, eds. Ohio: ASM International, 2003. ISBN 978-0-87170-704-8.

Doporučená literatura:

JONES , D. R. H. a M. F. ASHBY. Engineering materials 2, 4th edition, Oxford: Butterworth – Heinemann, 2012. ISBN 978-0080966687. ASM handbook volume 9 – metallography and microstructures, G. F. Vander Voort ed. Ohio: ASM international, 2004. ISBN 0-87170-706-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další zvláštní požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Cíle expertizní činnosti v materiálovém inženýrství. 2. Základní kroky při expertizní činnosti. Nejčastější chyby při expertizní činnosti. 3. Analýza příčin havárií: nedostatky v designu součástí, materiálové vady, přetížení nebo nesprávné zatěžování součástí, nedostatečná údržba, nekvalifikované opravy, interakce mezi materiálem a okolním prostředím. 4. Degradační vlivy technologických operací (tepelné zpracování, svařování) na vlastnosti materiálů. 5. Lomy vyvolané přetížením – možné mechanismy. Praktický příklad lomu z přetížení. 6. Únavové a creepové lomy. Praktický příklad únavového porušení a creepového lomu. 7. Lomy vyvolané korozí – možné mechanismy. Praktický příklad lomu způsobeného korozí. 8. Lomy iniciované mechanismem opotřebení – možné mechanismy. Praktický příklad. 9. Experimentální metody umožňující stanovení celkového a lokálního chemického složení materiálů. 10. Experimentální metody používané při charakterizaci strukturního stavu a mechanismu porušení materiálů. 11. Experimentální studium mechanických vlastností materiálů. 12. Využití modelování a simulací při expertizní činnosti. 13. Návrh remediálních opatření a jejich validace. Prevence. 14. Základní pravidla při zpracování písemné zprávy o výsledcích expertizní činnosti.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  21
        Zkouška Zkouška 65  30 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T036) Progresivní technické materiály P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T036) Progresivní technické materiály K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T036) Progresivní technické materiály P čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T036) Progresivní technické materiály K čeština Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2015/2016 letní