636-3018/07 – Úvod do expertizní činnosti (UECn)

Garantující katedraKatedra materiálového inženýrstvíKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Vlastimil Vodárek, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Vlastimil Vodárek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VOD37 prof. Ing. Vlastimil Vodárek, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními principy expertizní činnosti prováděné na porušených nebo poškozených součástech. Studenti se naučí obecné postupy při řešení problémů a zásady vypracování technické zprávy o výsledcích řešení. Součástí předmětu je rovněž problematika návrhu remediálních a preventivních opatření.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Seznámení studentů se základními cíli a postupy při expertizním posuzování porušených součástí, včetně návrhu možných remediálních a preventivních opatření. Demonstrace expertizní činnosti na praktických příkladech. Definování základních pravidel při zpracování výsledků expertizní analýzy.

Povinná literatura:

VODÁREK, V. Úvod do expertizní činnosti. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2013. Dostupné z: http://katedry.fmmi.vsb.cz/Opory_FMMI/636/636-Uvod_expertizni_cinnost.pdf. STRNADEL, B. Řešené příklady a technické úlohy z materiálového inženýrství, Ostrava: Ostravské tiskárny a.s., 1998. ASM handbook volume 11– failure analysis and prevention, W. T. Becker a R. J. Shipley, eds. Ohio: ASM International, 2003. ISBN 978-0-87170-704-8.

Doporučená literatura:

JONES , D. R. H. a M. F. ASHBY. Engineering materials 2, 4th edition, Oxford: Butterworth – Heinemann, 2012. ISBN 978-0080966687. ASM handbook volume 9 – metallography and microstructures, G. F. Vander Voort ed. Ohio: ASM international, 2004. ISBN 0-87170-706-3.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžné ověření studijních výsledků: prezenční forma studia - 2 písemné testy, 2 programy zpracované v průběhu semestru; kombinovaná forma studia - 1 semestrální projekt. Závěrečné ověření studijních výsledků: prezenční i kombinovaná forma studia - písemná zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou žádné další zvláštní požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Cíle expertizní činnosti v materiálovém inženýrství. 2. Základní kroky při expertizní činnosti. Nejčastější chyby při expertizní činnosti. 3. Analýza příčin havárií: nedostatky v designu součástí, materiálové vady, přetížení nebo nesprávné zatěžování součástí, nedostatečná údržba, nekvalifikované opravy, interakce mezi materiálem a okolním prostředím. 4. Degradační vlivy technologických operací (tepelné zpracování, svařování) na vlastnosti materiálů. 5. Lomy vyvolané přetížením – možné mechanismy. Praktický příklad lomu z přetížení. 6. Únavové a creepové lomy. Praktický příklad únavového porušení a creepového lomu. 7. Lomy vyvolané korozí – možné mechanismy. Praktický příklad lomu způsobeného korozí. 8. Lomy iniciované mechanismem opotřebení – možné mechanismy. Praktický příklad. 9. Experimentální metody umožňující stanovení celkového a lokálního chemického složení materiálů. 10. Experimentální metody používané při charakterizaci strukturního stavu a mechanismu porušení materiálů. 11. Experimentální studium mechanických vlastností materiálů. 12. Využití modelování a simulací při expertizní činnosti. 13. Návrh remediálních opatření a jejich validace. Prevence. 14. Základní pravidla při zpracování písemné zprávy o výsledcích expertizní činnosti.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr, platnost do: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  21
        Zkouška Zkouška 65  30 3
Rozsah povinné účasti: 78% účast na cvičeních. Vypracování zadaných projektů.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N0719A270004) Materiály a technologie pro energetiku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0719A270004) Materiály a technologie pro energetiku K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0719A270004) Materiály a technologie pro energetiku K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0719A270004) Materiály a technologie pro energetiku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.