636-3020/01 – Ocelové materiály pro automobilový průmysl (OMAP)

Garantující katedraKatedra materiálového inženýrstvíKredity6
Garant předmětuIng. Martin Kraus, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Martin Kraus, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRA58 Ing. Martin Kraus, Ph.D.
MAZ37 prof. Ing. Eva Mazancová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Seznámit studenty s různými typy materiálů na bázi železa, které jsou nejčastěji používané v automobilovém průmyslu, možnostmi zpracování a řízeného ovládání finální mikrostruktury, resp. optimalizovaných vlastností a zároveň ukázat také fyzikální podstatu probíhajících vnitřních dějů v procesech tepelného, resp. termomechanického zpracování předmětných typů ocelí.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

V úvodu je daný předmět orientován na komplexní transformační produkty austenitu, na děje probíhají v procesu deformace a ochlazování, které jsou často prezentovány z pohledu fyziky kovů. Prioritou jsou pak informace o různých typech materiálů aplikovaných v automobilovém průmyslu, včetně jejich výroby a tepelného, resp. termomechanického zpracování a mechanických vlastnostech. Materiály jsou rozděleny do 3 vývojových generací, včetně nejprogresivnějších typů HASS.

Povinná literatura:

KRATOCHVÍL, P., P. Lukáč a B. SPRUŠIL. Úvod do fyziky kovů. Díl 1. Praha: SNTL, 1984. MAZANCOVÁ, E. Materiály pro náročné technické aplikace (kapitola 1, 2 a 3). Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2013. Dostupné z: https://www.fmmi.vsb.cz/cs/katedry-a-pracoviste/636/vyukove-opory-katedry/index.html MAZANCOVÁ, E. Nové typy materiálů pro automobilový průmysl – fyzikálně inženýrské vlastnosti vysoko pevných materiálů legovaných manganem. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2007. ISBN 978-80-248-1647-0. DE MOOR, E., P.J. GIBBS, J.G. SPEER and D.K. MATLOK. Strategies for Third-Generation Advanced High-Strength Steel Development. Iron and Steel Technology. 2010, 7(3), 133-144. ISSN 1547-0423. MAZANCOVÁ, E. and K. MAZANEC. Physical Metallurgy of Thermo-Mechanical Treatment of Structural Steels. Cambridge: Cambridge Int. Sci. Publishing, 1997. ISBN 1898326436.

Doporučená literatura:

GRAJCAR, A. Struktura stali C-M-Si-Al kształtowana z udziałem przemiany martenzytycznej indukowanej 3 odkształceniem plastycznym. Gliwice: Politechnika Śląska, 2009. ISBN 978-83-7335-644-3. BHADESHIA, H.K.D.H. Bainite in Steels – Transformations, Microstructure and Properties. London: Ins. of Materials, 1992. ISBN-10: 186125 1122. JI, F.Q., C.N. LI, S. TANG, Z.Y. LIU and G.D. WANG. Effect of Carbon and Niobium on Microstructure and Properties for Ti Baring Steels. Material Science of Technology. 2015, 31(6), 695-702. ISSN 0267-0836. BATTACHARYIA, T., S.B. SINGH, S. DAS, A. HALDAR and D. BHATTAACHArjee. Development and Characterisation of C-Mn-Al-Si-Nb TRIP Aided Steel. Material Science of Engineering. 2011, 528A, 2394-2400.ISSN 09621-5093.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Bez dalších specifických požadavků.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Typy procesů žíhání a kalení, jejich cíle, aplikace a dopady na finální vlastnosti. Prokalitelnost a možnosti částečné predikce optimalizovaného procesu kalení – část 1. 2.Zušlechťování, typy popouštění (včetně čtyř stádií popouštění martensitu), cíle zpracování a dopad na finální vlastnosti. Fyzikálně metalurgická podstata popouštěcích křehkostí a možnosti, jak se jim vyhnout. 3.Úvod do fyziky kovů, fyzikální podstata deformačních pásů, dvojčat, energie vrstevné chyby a její praktický dopad na procesy fázové transformace a zpevnění matrice - část 1. 4.Fyzikálně metalurgická podstata procesů stárnutí a jejich vliv na vývoj zpevnění matrice při deformaci a na houževnatost – část 2. 5.Základní fázové transformace z pohledu formování struktury. Typy fází, jejichž vznik podléhá difúzním procesům – rozbor vzniku a dopadu na finální vlastnosti materiálů pro automobilový průmysl – část 1. 6.Rozbor fázových produktů vznikajících displacivním (smykovým) mechanismem, jejich vliv na finální vlastnosti (Widmansttättenův ferit, acikulární ferit, typy bainitů a martensit). Konkurence mezi acikulárním feritem a bainitem a možnosti řízeného ovládání jejich vzniku při výrobě materiálů pro automobilový průmysl – část 2. 7.Výskyt a tvorba granulárního bainitu a jeho řízené ovládání v komponentách, resp. materiálových částech s rozdílnou tloušťkou. 8.Materiály pro automobilový průmysl, chemické složení, vlastnosti, jejich výroba: oceli typu LC, IF, IF-HS. 9.Oceli typu Rephos, BH, HSLA a DP - chemické složení, vlastnosti, možnosti řízených zpracování. 10.Oceli typu TRIP – různé varianty daného materiálu s ohledem na chemické složení, možnosti řízeného termomechanického zpracování a vlastnosti. 11.Aplikace procesu QP u materiálů pro automobilový průmysl. Tři generace ocelí typu AHSS. 12.Martensitická a hadfieldova ocel v automobilovém průmyslu. 13.Ocel typu TWIP - podmínky existence dané oceli a její vlastnosti. 14.Ocel typu TRIPLEX – podmínky existence dané oceli, její vlastnosti a možnosti využití.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška 100  51 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N0715A270002) Materiálové inženýrství (S01) Progresivní technické materiály P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N0715A270002) Materiálové inženýrství (S01) Progresivní technické materiály P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 zimní
2018/2019 zimní