636-3021/01 – Technologie povrchových úprav v automobilovém průmyslu (TPÚAP)

Garantující katedraKatedra materiálového inženýrstvíKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Stanislav Lasek, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Stanislav Lasek, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BYS06 doc. Ing. Jaroslav Bystrianský, CSc.
LAS40 doc. Ing. Stanislav Lasek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 3+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Poskytnout studentům ucelené znalosti o významných systémech a procesech, ve kterých povrch materiálu má důležitou úlohu. Předat posluchačům znalosti z oblasti klasických i progresivních technologií úpravy povrchu v automobilovém průmyslu, včetně aplikace povlaků a vrstev. Objasnit studentům, jak můžeme upravit povrch materiálů a výrobků za účelem zlepšení jejich vlastností a optimalizace použití.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Přednášky obsahují povrchové úpravy a povlaky aplikované v automobilovém průmyslu. Zahrnují základní fyzikální, mechanické a chemické vlastnosti vrstev a povlaků, vysvětlují jejich koncepci, přednosti i nevýhody. V předmětu jsou uvedeny hlavní předúpravy a technologie povrchových úprav: elektrolytické (galvanické) depozice, způsoby aplikace nátěrových systémů (včetně katoforézy, komaxitu) pro ochranu proti korozi. Technologie vytváření vrstev se zvýšenou odolností proti opotřebení a dalším degradačním procesům. Zkušební metody pro stanovení vlastností povrchu a povlaků, hlavně jejich složení a struktury, drsnosti povrchu, přilnavosti a tloušťky povlaků.

Povinná literatura:

MOHYLA, M., Technologie povrchových úprav kovů. Ostrava: ES VŠB-TU Ostrava, 2006, ISBN 80-2481-2177. SEDLÁČEK, V. Povrchy a povlaky kovů. Praha: ES ČVUT, 1992. ISBN 80-01-00799-5. KREIBICH, Viktor. Teorie a technologie povrchových úprav. Vyd. 1. Praha, ČVUT Praha, 1999, 89 s. ISBN 80-01-01472-X. STREITBERGER, R. J., and K.L. DOSSEL. Automotive Paints and Coatings. Weinheim: Wiley UCH, 2008. ISBN 928-3-527-30971-9.

Doporučená literatura:

KRAUS, V. Povrchy a jejich úpravy. 1. vyd. Plzeň: ZU FS, 2000. ISBN 80-7082-668-1. FIALA, J. a I. KRAUS. Povrchy a rozhraní. Praha: Česká technika ČVUT Praha, 2009. ISBN 978-80-01-04248-9. BURAKOWSKI, T. and T. WIERZCHOŇ Surface engineering of metals: principles, equipment, technologies. Florida: CRC Press, 1999. ISBN 0-8493-8225-4.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Bez dalších specifických požadavků.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Struktura povrchu, zvláštnosti povrchových a tenkých vrstev, reaktivita povrchu, adsorpce a chemisorpce. 2.Fyzikální vlastnosti povrchu kovů, interakce kovů s plyny, optické a elektrické vlastnosti. Fázové transformace. 3.Mechanické úpravy a vlastnosti povrchu, vlivy obrábění a zpevnění deformací, zbytková pnutí, mikrotvrdost. 4.Mikrogeometrie povrchu, charakteristiky drsnosti povrchu a metody jejich stanovení, STM, AFM, fraktální analýza. 5.Chemické úpravy povrchu, moření, leštění. Vytváření konverzních vrstev, povlaky vzniklé oxidací. ChTZ povrchu. 6.Elektrochemické procesy a úpravy povrchu, druhy koroze, galvanické nanášení povlaků, eloxování. 7.Technologie PVD a CVD, jejich modifikace, žárové nástřiky, iontová implantace, úpravy povrchu laserem, plasmou. 8.Porušování povlaků při mechanickém zatížení a opotřebení, vlivem tepelných pnutí, vlivem koroze. Tribologie. 9.Předběžné úpravy (předúpravy) povrchu. Nátěrové systémy, smalty, keramické povlaky, dokončovací operace. 10.Metody studia povrchů, povlaků a vrstev - složení, přilnavost, tloušťka a pórovitost. Indentační metody. 11.Složení a rozdělení nátěrových hmot. Nátěrové systémy s nano-částicemi. Funkční povlaky. Dočasné ochrany. 12.Technologie nanášení nátěrových hmot (nátěry, nástřiky, komaxit, kataforéze), přednosti, nevýhody. 13.Povrchové úpravy plastů a kompozitů. Úpravy povrchu vláken (apretace), ochrany laminátů. 14.Povlaky z plastických hmot, způsoby nanášení. Polymerní povlaky. Normy povrchových úprav.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 letní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška 100  51 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T034) Materiály a technologie pro automobilový průmysl P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.