636-3034/01 – Nedestruktivní kontrola materiálů v energetice (NKME)

Garantující katedraKatedra materiálového inženýrstvíKredity5
Garant předmětuIng. Ondřej Němec, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Ondřej Němec, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NEM37 Ing. Ondřej Němec, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

V předmětu se studenti seznámí s hlavními metodami nedestruktivního zkoušení (NDT), které se používají v energetice. Studenti budou schopni vybrat vhodnou techniku NDT pro dané zařízení, způsob jeho namáhání, provozní historii apod. Budou schopni vyhodnotit výsledky NDT analýzy. Budou si vědomi limitů použití jednotlivých metod. Budou znát směry dalšího vývoje v základních oblastech NDT.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět se zabývá hlavními směry NDT v energetickém průmyslu. Studenti se postupně seznámí s NDT metodami pro detekci vad na povrchu materiálů nebo pod povrchem, dále s metodami NDT detekce vad, které jsou v objemu materiálu, včetně pokročilých ultrazvukových metod (TOFD – Time of Flight Diffraction), Phased Array, Creep Wave, Guided Wave. Dále je pozornost zaměřena na metody monitorování růstu defektů (akustická emise, potenciálová metoda) a na metody NDT pro monitorování stavu struktury, včetně posouzení změn strukturního stavu v důsledku tečení.

Povinná literatura:

NĚMEC, O. Nedestruktivní kontrola materiálů v energetice, Ostrava: VŠB–TU Ostrava, 2019. KOPEC, B. Nedestruktivní zkoušení materiálů a konstrukcí: (nauka o materiálu IV). Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2008. ISBN 978-80-7204-591-4. BOOGAARD, J. and G. M. van DIJK, Eds. Non-destructive testing. Amsterdam: Elsevier, 1989. ISBN 978-0-444-87450-4. OMAR, M. Non-destructive testing methods and new applications. Rijeka: InTech, 2012. ISBN 978-953-51-0108-6.

Doporučená literatura:

ČSN EN ISO 9712 Nedestruktivní zkoušení – kvalifikace a certifikace pracovníků NDT, 2013.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžné ověření studijních výsledků: prezenční forma studia - 2 písemné testy, 2 programy zpracované v průběhu semestru; kombinovaná forma studia - 2 programy zpracované v průběhu semestru. Závěrečné ověření studijních výsledků: prezenční i kombinovaná forma studia - písemná zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod; význam nedestruktivní kontroly materiálů a výrobků v energetice; hlavní zdroje vad. 2. Členění hlavních metod nedestruktivní kontroly (NDT) v energetice z hlediska možností využití; obecné zásady pro detekci vad metodami NDT. 3. Kvalifikace a certifikace personálu pro provádění NDT – kvalifikační stupně podle ČSN EN ISO 9712, požadavky na kvalifikace pracovníků podle ČSN EN ISO 9712, certifikace a recertifikace pracovníků; průmyslové sektory pro NDT kvalifikaci. 4. Metody pro detekci vad na povrchu materiálu a pod povrchem: Vizuální metody zkoušení – princip, postup; Magnetická prášková metoda – princip metody, zařízení, základní vlastnosti magnetického prášku, měrky, pracovní postup zkoušky; Kapilární zkouška a průsakové metody – princip, postup zkoušky; Zkouška vířivými proudy – princip metody a provedení. 5. Metody měření hloubky trhlin – potenciometrická metoda, metoda vířivých proudů, metoda ultrazvukových povrchových vln, metoda prozařovací; Normy pro nedestruktivní zkoušení povrchových vad. 6. Detekce objemových vad radiografickou metodou – fyzikální princip metody, zdroje záření, způsoby prozařování, radiografické měrky; Digitální radiografie – přímá a nepřímá digitalizace. 7. Ultrazvukové metody k detekci objemových vad – princip metod, odrazové metody, průchodové metody, druhy sond, používané frekvence. 8. Pokročilé ultrazvukové metody – Ultrazvuková metoda TOFD (time of Flight Diffraction), Ultrazvuková metoda Phased Array, Ultrazvuková metoda Creep Wave, Ultrazvuková metoda Guided wave; Normy pro nedestruktivní zkoušení objemových vad v energetice. 9. Metody pro monitorování růstu defektu: Akustická emise – princip metody, oblasti využití akustické emise, interpretace výsledků; Potenciálová metoda – princip metody pro měření deformací. 10. Nedestruktivní zkoušení pro zjištění stavu struktury: Měření tvrdosti přenosnými tvrdoměry – princip metody, doporučené oblasti měření; Strukturní analýza z otisků struktury -princip metody, využití, omezení metody. 11. Metody NDT pro posouzení změny strukturního stavu v důsledku tečení: Potenciálová metoda – Potential drop measurements; Potenciometrická metoda – analýza změny strukturního stavu ze změny polarizační křivky.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  21
        Zkouška Zkouška 65  30 3
Rozsah povinné účasti: Stanovená účast na cvičeních.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N0719A270004) Materiály a technologie pro energetiku DTK P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0719A270004) Materiály a technologie pro energetiku DTK K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0719A270004) Materiály a technologie pro energetiku DTK K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0719A270004) Materiály a technologie pro energetiku DTK P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.