636-3035/01 – Řízené stárnutí a predikce životnosti technologických systémů v energetice (RSPZE)

Garantující katedraKatedra materiálového inženýrstvíKredity5
Garant předmětuDr. Ing. Zdeněk KuboňGarant verze předmětuDr. Ing. Zdeněk Kuboň
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BYS06 doc. Ing. Jaroslav Bystrianský, CSc.
KUB014 Dr. Ing. Zdeněk Kuboň
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti získají znalosti o vlivu dlouhodobého provozu zařízení na vlastnosti konstrukčních materiálů, budou umět definovat degradační procesy a jejich vliv na materiálové charakteristiky. Budou schopni definovat rizika vzniku náhlých křehkých lomů, únavových lomů, lomů v důsledku creepu a korozně mechanického poškození u jednotlivých konstrukcí. Budou schopni charakterizovat možnosti prodloužení životnosti technologických celků v energetice.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět uvádí filozofii používanou při návrhu konstrukcí, výklad procesů, které způsobují změny vlastností materiálů během dlouhodobého provozu, a popis hlavních degradačních mechanismů, které mohou vést ke ztrátě integrity konstrukce. V předmětu jsou vysvětleny základní metody, jak tyto procesy kontrolovat a řídit. Znalost charakteru a příčin změn vlastností materiálu umožňuje posluchačům pochopit souvislosti mezi konstrukčním materiálem, jeho vlastnostmi a bezpečností konstrukčních částí, které jsou z tohoto materiálu vyrobeny. V předmětu jsou obsaženy příklady aplikace uvedených metod v technické praxi, analýzy selhání funkce vybraných zařízení a postup tvorby nápravných opatření.

Povinná literatura:

MATOCHA, K. Design konstrukčních částí a jejich řízené stárnutí. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2013. STRNADEL, B. Nauka o materiálu II. Degradační procesy a design konstrukčních materiálů. Ostrava: VŠB – TU Ostrava, 2008. ISBN 978-80-248-1842-9. CHUDNOVSKY, B. H. Transmission, distribution and renewable energy generation power equipment – Aging and life extension techniques. 2nd ed. Boca Raton: CRC Press, 2017. ISBN 978-1-4987-5475-0. TIPPING, P. G. Understanding and mitigating ageing in nuclear power plants – Materials and operational aspects of plant life management. Philadelphia: Woodhead Publishing, 2010. ISBN 978-1-84569-511-8.

Doporučená literatura:

VLK, M. a Z. FLORIAN. Mezní stavy a spolehlivost. Brno: VÚT Brno, Fakulta strojního inženýrství, 2007.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžné ověření studijních výsledků: prezenční forma studia - 2 písemné testy, 2 programy zpracované v průběhu semestru; kombinovaná forma studia - 2 programy zpracované v průběhu semestru. Závěrečné ověření studijních výsledků: prezenční i kombinovaná forma studia - písemná zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1) Mechanické vlastnosti materiálů a jejich rozdělení. Metody hodnocení mechanických vlastností a jejich rozdělení. 2) Základní koncepce konstrukčních návrhů (safe-life, damage tolerance) a důsledky jejich změn. 3) Definice pojmu stárnutí a řízené stárnutí konstrukce. Řízené stárnutí konstrukčních částí. 4) Mechanismy stárnutí konstrukčních materiálů. Teplotní stárnutí. Deformační stárnutí. 5) Degradační mechanismy uplatňující se u konstrukčních materiálů v energetice. 6) Únava materiálu. Nové metody hodnocení únavových charakteristik konstrukčních materiálů a standardizované postupy jejich hodnocení. 7) Náhlý nestabilní lom konstrukčních částí. Faktory ovlivňující zkřehnutí konstrukčních materiálů. Nové metody hodnocení odolnosti konstrukčních materiálů vůči křehkému porušení. Bezpečnost konstrukce proti vzniku křehkého lomu. 8) Radiační poškození a zkřehávání. Metody hodnocení radiačního poškození kovových materiálů 9) Creep kovů a slitin. Požadavky na materiály pracující v oblasti tečení. 10) Korozní poškození konstrukčních materiálů. Metody hodnocení korozního poškození materiálů. Odhady životnosti založené na hodnocení korozního poškození. 11) Metody řízeného stárnutí komponent v klasické energetice. Odhady zbytkové životnosti částí konstrukce pracujících za zvýšených teplot. 12) Metody řízeného stárnutí kritických komponent v jaderné energetice. 13) Praktické příklady uplatnění řízeného stárnutí v průmyslové praxi.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  21
        Zkouška Zkouška 65  30 3
Rozsah povinné účasti: Stanovená účast na cvičeních.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N0719A270004) Materiály a technologie pro energetiku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (N0719A270004) Materiály a technologie pro energetiku K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0719A270004) Materiály a technologie pro energetiku K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (N0719A270004) Materiály a technologie pro energetiku P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.