636-3036/01 – Materiály pro obnovitelné zdroje energie (MOZE)

Garantující katedraKatedra materiálového inženýrstvíKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Anastasia Volodarskaja, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Anastasia Volodarskaja, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BET37 doc. Ing. Petra Váňová, Ph.D.
MAS0021 doc. Ing. Anastasia Volodarskaja, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti se seznámí s hlavními skupinami konstrukčních materiálů, které jsou využívány v různých typech zařízení obnovitelných zdrojů energie. Budou schopni posoudit výběr vhodných konstrukčních materiálů pro konkrétní zařízení, resp. jeho části a parametry pracovního prostředí. Budou znát směry dalšího vývoje v základních oblastech obnovitelných zdrojů energie.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět je zaměřen na důležité skupiny materiálů, které se používají jako hlavní konstrukční prvky zařízení obnovitelných zdrojů energie, a to zejména: větrných elektráren, fotovoltaických elektráren, vodních elektráren, systémů využívajících geotermální energie, palivových článků, zařízení na zpracování biomasy. Stručně bude uvedena příslušná technologie, hlavní komponenty technologických celků, a materiály, z nichž se jednotlivé komponenty vyrábějí. U materiálů budou studenti seznámeni s typy materiálů, jejich chemickým složením, vnitřní stavbou a vlastnostmi ve vzájemných souvislostech, jakož i s možnými mechanismy degradace použitých materiálů.

Povinná literatura:

SOJKA, J. Materiály pro obnovitelné zdroje energie. Ostrava: VŠB–TU Ostrava, 2019. JANÍČEK, F., et al. Obnoviteľné zdroje energie 2 – Perspektívne premeny a technologie. Bratislava: STU FEI Bratislava, 2010. ISBN: 978-80-98402-13-7. Cenka, M. Obnovitelné zdroje energie. Praha: FCC Public, 2001. ISBN: 80-901985-8-9. ZOBAA, A. F. and R. C. BANSAL, Eds. Handbook of Renewable Energy technology. Singapore: World Scientific Publishing Co., 2011. ISBN 978-981-4289-06-1.

Doporučená literatura:

MASTNÝ, P. et al. Obnovitelné zdroje elektrické energie. Praha: České vysoké učení technické v Praze, 2011. ISBN 978-80-01-04937-2.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Průběžné ověření studijních výsledků: prezenční forma studia - 2 písemné testy, 2 programy zpracované v průběhu semestru; kombinovaná forma studia - 2 programy zpracované v průběhu semestru. Závěrečné ověření studijních výsledků: prezenční i kombinovaná forma studia - písemná zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Hlavní skupiny obnovitelných zdrojů energie, nejdůležitější technologické celky; struktura obnovitelných zdrojů energie v ČR. 2. Energie větru: větrná elektrárna s horizonální osou, hlavní konstrukční prvky – hlava, listy, hřídel, hlavní ložisko, převodovka, mechanismus natáčení listů, aj., používané materiály, možné degradační mechanismy. Další druhy zařízení využívající energie větru. 3. Sluneční energie: fotovoltaika, základní popis fotovoltaického článku – fyzikální princip, jeho funkce a konstrukce, fotovoltaické panely – použité materiály, konstrukční a technologické požadavky na materiály, možné degradační mechanismy. Sluneční tepelné elektrárny, základní typy, konstrukce, používané materiály. 4. Energie vody: Vodní elektrárny, pracovní princip vodních elektráren, základní rozdělení a konstrukce vodních turbín, hlavní konstrukční prvky vodních elektráren s Kaplanovou, Francisovou, resp. Peltonovou turbínou, použité materiály, provozní podmínky, možné degradační mechanismy. 5. Geotermální energie: geotermální systémy; geotermální elektrárny – základní typy – geotermální elektrárna se suchou párou, geotermální elektrárna s mokrou párou, geotermální elektrárna s binárním cyklem; hlavní konstrukční prvky, používané materiály, možné mechanismy degradace; tepelná čerpadla, typy, konstrukce, použité materiály. 6. Palivové články, elektrochemické zdroje energie: základní klasifikace palivových článků, rozdělení palivových článků a jejich charakteristiky, použité materiály, způsoby využití. Vodík jako energetický nosič: výroba vodíku, metody, použité konstrukční materiály; skladování vodíku: plynné skupenství, tlakové lahve, typy, parametry, používané materiály, výhody, nevýhody, možnosti degradace a spojená rizika; kapalné skupenství – kryogenní zásobníky používané materiály, výhody, nevýhody, možnosti degradace; vazba vodíku na pevné materiály – hydridy; uhlíkaté nanostrukturní materiály. 7. Energie biomasy: Druhy biomasy a jejich energetický potenciál, způsoby zpracování biomasy (termochemické procesy, biochemické procesy, fyzikálně chemické procesy; nejčastěji využívané procesy: spalování biomasy, resp. spoluspalování biomasy – zařízení, konstrukční prvky, použité materiály; zplyňování a pyrolýza; anaerobní fermentace, výroba bioplynu – zařízení, používané materiály.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35  21
        Zkouška Zkouška 65  30 3
Rozsah povinné účasti: Stanovená účast na cvičeních.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N0719A270004) Materiály a technologie pro energetiku PME P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2021/2022 (N0719A270004) Materiály a technologie pro energetiku PME K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0719A270004) Materiály a technologie pro energetiku PME K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (N0719A270004) Materiály a technologie pro energetiku PME P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.