637-0065/01 – Metal wastes and their processing (KOZ)

Gurantor departmentDepartment of Non-ferrous Metals, Refining and RecyclingCredits4
Subject guarantorprof. Ing. Dana Krištofová, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Dana Krištofová, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BUR47 Ing. Rostislav Burkovič, CSc.
KRI40 prof. Ing. Dana Krištofová, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

1. European commission, IPPC Bureau: Best Available Techniques Reference. Document of the Production of Iron and Steel. Seville – Spain, 1999.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Roztřídění kovonosných odpadů z hlediska jejich vzniku, vlastností a možností využití. Fyzikální a fyzikálně-chemické úpravnické postupy. Pyrometalurgické, hydrometalurgické, elektrometalurgické a kombinované zpracování odpadů s obsahem kovů, rafinace získaných produktů. Zpracování kovonosných odpadů na bázi: železa a jeho slitin, olova a slitin, cínu a slitin, wolframu a slitin, ušlechtilých kovů, nebezpečných odpadů s obsahem kovů. Aglomerace a peletizace jemnozrnných materiálů, odprašky, kaly. Ekologické a ekonomické aspekty využití druhotných kovonosných surovin, současná situace v České republice. Těžké kovy v jednotlivých složkách životního prostředí, limity kovů ve vodách, půdě a ovzduší, v metalurgických provozech. Nejlepší dostupné technologie v metalurgii z hlediska ochrany životního prostředí (BAT). Druhotné suroviny s obsahem kovů, jejich charakteristiky, rozdělení, skladování, úprava a zpracování.Fyzikální a fyzikálně-chemické úpravnické postupy, hydrometalurgické a pyrometal. zpracování odpadů s obsahem kovů, rafinace získaných produktů.Ekologické a ekonomické aspekty využití druhotných kovonosných surovin, současná situace v České republice.Těžké kovy v jednotlivých složkách životního prostředí, limity kovů ve vodách, půdě a ovzduší, v metalurgických provozech. Zpracování odpadů na bázi: - hliníku a slitin(tavení a rafinace Al-odpadu, stěry, červené a hnědé kaly. - mědi a slitin (odpady mědi, bronzů, mosazí, polymetalické amortizační odpady, anodové kaly) - niklu a slitin (zpracování na feronikl, společné zpracování s primární surovinou) - olova a slitin (olověný šrot, akumulátory, tvrdé olovo) - cínu a slitin (pocínovaný průmyslový a amortizační odpad) - zinku a slitin (tvrdý zinek, zinkový popel, pozinkovaný odpad) - ušlechtilých kovů (anodové kaly, elektronický odpad, vyřazené autokatalyzátory) - nebezpečné odpady s obsahem kovů (suché galvanické články, vyhořelé světelné zdroje - výbojky, zářivky) - kabelový a třískový odpad (zpracování mechanické, chemické, kryogenní technika)

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 45 (45) 0 3
                Laboratory work Laboratory work 4  0 3
                Project Project 10  0 3
                Written exam Written test 11  0 3
                Other task type Other task type 20  0 3
        Examination Examination 55 (55) 0 3
                Oral Oral examination 55  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metallurgy of Iron and Steel P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metallurgy of Iron and Steel P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metallurgy of Iron and Steel P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metallurgy of Iron and Steel P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metallurgy of Iron and Steel P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metallurgy of Iron and Steel P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.