637-0116/03 – Základy kovohutnictví (ZKH)

Garantující katedraKatedra neželezných kovů, rafinace a recyklaceKredity5
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Monika LosertováGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Monika Losertová
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studiabakalářské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BUR47 Ing. Rostislav Burkovič, CSc.
LOS35 doc. Dr. Ing. Monika Losertová
MAL37 doc. Ing. Jitka Malcharcziková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude po absolvování předmětu schopen: - klasifikovat neželezné kovy - aplikovat základní teoretické poznatky z chemie na procesy výroby neželezných kovů - charakterizovat základní parametry procesů pyro, hydro a elektrometalurgie - popsat jednotlivé technologie - posoudit optimální technologický proces na výrobu vybraných kovů - formulovat přednosti a nedostatky jednotlivých technologií - aplikovat poznatky na řešení technických problémů

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Kovy, jejich vlastnosti, technické roztřídění kovů, surovinové zdroje neželezných kovů, výroba a zpracování neželezných kovů a slitin v ČR. Základní procesy pyrometalurgické, hydrometalurgické, včetně biometalurgie a elektrometalurgie. Technologické procesy těžkých, lehkých, ušlechtilých, vysokotavitelných, radioaktivních kovů a kovů vzácných zemin. Slitiny neželezných kovů, jejich výroba, vlastnosti a technické použití. Možnosti zpracování druhotných surovin s obsahem neželezných kovů. Ekonomické a ekologické aspekty výroby a recyklace. Moderní metody výroby a rafinace kovů.

Povinná literatura:

1. ŠTOFKO, M., ŠTOFKOVÁ, M.: Neželezné kovy. Emilena Košice, 2000, 293 s. 2. KUCHAŘ, L.: Hutnictví neželezných kovů, skripta VŠB Ostrava,1987,335s. 3. DRÁPALA, J., KRIŠTOFOVÁ, D., PEŘINOVÁ, K.: Těžké neželezné kovy - návody do cvičení. Skripta VŠB Ostrava, 1986, 197s. 4. HAVLÍK, T.:Spracovanie a detoxikácia odpadov. Skripta TU Košice, Elfa 1997, 155s.

Doporučená literatura:

1. MOORE, J.J.: Chemical Metallurgy, Oxford 1994, 635s. 2. BENČKO, V., CIKRT, M., LENER, J.: Toxické kovy v životním a pracovním prostředí člověka. Praha Grada 1995, 282s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

testy

E-learning

ne

Další požadavky na studenta

nejsou další požadavky

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Kovy, jejich technické rozdělení a výroba. Čistoty a ceny vyráběných kovů 2.-3.Surovinové zdroje neželezných kovů, jejich úprava. 4.-5. Pyrometalurgické procesy. 6. Hydrometalurgické procesy. 7. Elektrometalurgické procesy. 8. Metody rafinace kovů. 9. Zpracování primárních surovina a odpadů vybraných kovů, jejich vlastnosti a použití, ekotoxikologie kovů. 10. Těžké neželezné kovy: Cu, Ni, Zn, Pb. 11. Lehké kovy: Al, Mg. 12. Ušlechtilé kovy: Au, Ag, Pt. 13. Těžkotavitelné kovy: W, Mo, Ti. 14. Rozptýlené kovy a lanthanidy.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 33 (33) 20
                Laboratorní práce Laboratorní práce 10  6
                Projekt Projekt 8  5
                Písemka Písemka 15  9
        Zkouška Zkouška 67 (67) 31
                Ústní zkouška Ústní zkouška 67  31
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (B2102) Nerostné suroviny (3904R022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku