637-0134/02 – Surovinové zdroje neželezných kovů (SZNK)

Garantující katedraKatedra neželezných kovů, rafinace a recyklaceKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Dana Krištofová, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Dana Krištofová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2000/2001Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BUR47 Ing. Rostislav Burkovič, CSc.
KRI40 prof. Ing. Dana Krištofová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Student získá přehled o primárních a druhotných surovinových zdrojích neželezných kovů, včetně surovinové základny ČR,ekonomického a ekologického hlediska těžby a zpracování primárních surovin a úpravy primárních a druhotných surovinových zdrojů neželezných kovů.

Povinná literatura:

1. MOLNÁR, F., HAVLÍK,T.: Rudy neželezných kovů a jejich úprava. Košice, VŠT 1985. 2. VIDLÁŘ,J., RUŽIČKOVÁ,Z.: Úprava druhotných surovin. Ostrava, VŠB 1985. 3. KMEŤ,S.: Flotácia. 1. Vydání. Alfa Bratislava 1992. 350 s. 4. Surovinové zdroje České republiky. Nerostné suroviny. MŽP ČR, Geofond 2000, 170 s. 5. KUCHAŘ, L.: Hutnictví neželezných kovů. Ostrava, VŠB 1987. 6. Výzkumné projekty GAČR , MPO , habilitační a diplomové práce katedry

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Surovinové zdroje neželezných kovů, primární a druhotné zdroje. Rudy neželezných kovů, jejich kovnatost a možnosti obohacování. Surovinová základna ČR. Ekonomická a ekologická hlediska těžby a zpracování primárních surovin. Druhotné surovinové zdroje s obsahem neželezných kovů. Meziprodukty z výroby neželezných kovů, strusky, popílky, míšně, kamínky a kaly a odpady s obsahem kovů, možnosti jejich zpracování. Úprava primárních a druhotných surovinových zdrojů neželezných kovů. Drcení, mletí, třídění. Rozdružovací procesy, gravitační statické a dynamické, magnetické, elektrické. Flotace, teorie flotačního procesu, flotační koncentráty. Přípravné pyrometalurgické a hydrometalurgické pochody před zpracováním primárních a sekundárních surovin. Úprava kusovosti. Využití kryogenních postupů.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 25 (25) 0
                Projekt Projekt 20  0
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 5  0
        Zkouška Zkouška 75 (75) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M3910) Fyzikální a materiálové inženýrství (3911T019) Neželezné kovy (03) Neželezné kovy K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (M3910) Fyzikální a materiálové inženýrství (3911T019) Neželezné kovy (03) Neželezné kovy P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (M3910) Fyzikální a materiálové inženýrství (3911T019) Neželezné kovy (03) Neželezné kovy K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2004/2005 (M3910) Fyzikální a materiálové inženýrství (3911T019) Neželezné kovy (03) Neželezné kovy P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (M3910) Fyzikální a materiálové inženýrství (3911T019) Neželezné kovy (03) Neželezné kovy K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (M3910) Fyzikální a materiálové inženýrství (3911T019) Neželezné kovy (03) Neželezné kovy P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (M3910) Fyzikální a materiálové inženýrství (3911T019) Neželezné kovy (03) Neželezné kovy K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (M3910) Fyzikální a materiálové inženýrství (3911T019) Neželezné kovy (03) Neželezné kovy P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (M3910) Fyzikální a materiálové inženýrství (3911T019) Neželezné kovy (03) Neželezné kovy K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (M3910) Fyzikální a materiálové inženýrství (3911T019) Neželezné kovy (03) Neželezné kovy P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (M3910) Fyzikální a materiálové inženýrství (3911T019) Neželezné kovy (03) Neželezné kovy P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku