637-0134/02 – Raw Sources of Nonferrous Metals (SZNK)

Gurantor departmentDepartment of Non-ferrous Metals, Refining and RecyclingCredits6
Subject guarantorprof. Ing. Dana Krištofová, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Dana Krištofová, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BUR47 Ing. Rostislav Burkovič, CSc.
KRI40 prof. Ing. Dana Krištofová, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2
Part-time Credit and Examination 20+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Primary and secondary raw-material sources of non-ferrous metals; economical and ecological aspects of mining and primary raw-materials treatment; heavy metals in the environment,the limit concentration in waters,soils,air,heavy metals in metallurgical operations; treatment of primary and secondary non- ferrous metals sources; recycling of selected metalbearing wastes, temporary technologies, situation in the Czech Republic.

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Surovinové zdroje neželezných kovů, primární a druhotné zdroje. Rudy neželezných kovů, jejich kovnatost a možnosti obohacování. Surovinová základna ČR. Ekonomická a ekologická hlediska těžby a zpracování primárních surovin. Druhotné surovinové zdroje s obsahem neželezných kovů. Meziprodukty z výroby neželezných kovů, strusky, popílky, míšně, kamínky a kaly a odpady s obsahem kovů, možnosti jejich zpracování. Úprava primárních a druhotných surovinových zdrojů neželezných kovů. Drcení, mletí, třídění. Rozdružovací procesy, gravitační statické a dynamické, magnetické, elektrické. Flotace, teorie flotačního procesu, flotační koncentráty. Přípravné pyrometalurgické a hydrometalurgické pochody před zpracováním primárních a sekundárních surovin. Úprava kusovosti. Využití kryogenních postupů.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 25 (25) 0 3
                Project Project 20  0 3
                Other task type Other task type 5  0 3
        Examination Examination 75 (75) 0 3
                Written examination Written examination 30  0 3
                Oral Oral examination 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T019) Neželezné kovy (03) Non-ferous Metals K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2005/2006 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T019) Neželezné kovy (03) Non-ferous Metals P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T019) Neželezné kovy (03) Non-ferous Metals K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T019) Neželezné kovy (03) Non-ferous Metals P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T019) Neželezné kovy (03) Non-ferous Metals K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T019) Neželezné kovy (03) Non-ferous Metals P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T019) Neželezné kovy (03) Non-ferous Metals K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T019) Neželezné kovy (03) Non-ferous Metals P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T019) Neželezné kovy (03) Non-ferous Metals K Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T019) Neželezné kovy (03) Non-ferous Metals P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T019) Neželezné kovy (03) Non-ferous Metals P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.