637-0136/02 – Processes of metallic materials recovery ()

Gurantor departmentDepartment of Non-ferrous Metals, Refining and RecyclingCredits6
Subject guarantorprof. Ing. Dana Krištofová, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Dana Krištofová, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year6Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KRI40 prof. Ing. Dana Krištofová, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Part-time Credit and Examination 20+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Druhotné suroviny s obsahem kovů, jejich charakteristiky, rozdělení, skladování, úprava a zpracování. Fyzikální a fyzikálně-chemické úpravnické postupy, hydrometalurgické a pyrometalurgické zpracování odpadů s obsahem kovů, rafinace získaných produktů. Ekologické a ekonomické aspekty využití druhotných kovonosných surovin, současná situace v České republice. Těžké kovy v jednotlivých složkách životního prostředí, limity kovů ve vodách, půdě a ovzduší, v metalurgických provozech. Zpracování odpadů na bázi: - hliníku a slitin (tavení a rafinace Al-odpadu, stěry, červené a hnědé kaly - mědi a slitin (odpady mědi, bronzů, mosazí, polymetalické amortizační odpady, anodové kaly) - niklu a slitin (zpracování na feronikl, společné zpracování s primární surovinou) - olova a slitin (olověný šrot, akumulátory, tvrdé olovo) - cínu a slitin (pocínovaný průmyslový a amortizační odpad) - zinku a slitin (tvrdý zinek, zinkový popel, pozinkovaný odpad) - ušlechtilých kovů (anodové kaly, elektronický odpad, vyřazené autokatalyzátory) - nebezpečné odpady s obsahem kovů (suché galvanické články, vyhořelé světelné zdroje - výbojky, zářivky) - kabelový a třískový odpad (zpracování mechanické, chemické, kryogenní technika) Druhotné suroviny s obsahem kovů, jejich charakteristiky, rozdělení, skladování, úprava a zpracování. Hydrometalurgické, včetně biometalurgie, pyrometalurgické, elektrometalurgické a kombinované zpracování odpadů s obsahem kovů, rafinace získaných produktů. Ekologické a ekonomické aspekty využití druhotných kovonosných surovin, současná situace v České republice. Těžké kovy v jednotlivých složkách životního prostředí, limity kovů ve vodách, půdě a ovzduší, v metalurgických provozech. Prevence znečištění, směrnice EU (IPPC) a její aplikace, čistší produkce. Zpracování odpadů na bázi: hliníku a slitin, mědi a slitin, niklu a slitin, olova a slitin, cínu a slitin, zinku a slitin, ušlechtilých kovů, nebezpečných odpadů s obsahem kovů. Recyklační technologie v ČR.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T019) Neželezné kovy (03) Non-ferous Metals K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T019) Neželezné kovy (03) Non-ferous Metals K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T019) Neželezné kovy (03) Non-ferous Metals K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T019) Neželezné kovy (03) Non-ferous Metals K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T019) Neželezné kovy (03) Non-ferous Metals K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T019) Neželezné kovy (03) Non-ferous Metals K Czech Ostrava 6 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.