637-0136/02 – Recyklační procesy kovových materiálů ()

Garantující katedraKatedra neželezných kovů, rafinace a recyklaceKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Dana Krištofová, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Dana Krištofová, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník6Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2000/2001Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRI40 prof. Ing. Dana Krištofová, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Povinná literatura:

1.HAVLÍK, T.: Spracovanie a detoxikácia odpadov. TU Košice, 1997, 153 s. 2.KURAŠ, M.: Odpady, jejich využití a zneškodňování. VŠCHT Praha, 1994, 241 s. 3.KUNHALMI, G.: Hutníctvo druhotných neželezných kovov. TU Košice, 1984, 135 s. 4.BENČKO, V., CIKRT, M., LENER, J.: Toxické kovy v životním a pracovním prostředí člověka. Praha Grada 1995, 282 s. 5.Rukověť odpadového hospodářství 1997/98. Nadace Revia, Praha 1998, I. a II. díl.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Druhotné suroviny s obsahem kovů, jejich charakteristiky, rozdělení, skladování, úprava a zpracování. Fyzikální a fyzikálně-chemické úpravnické postupy, hydrometalurgické a pyrometalurgické zpracování odpadů s obsahem kovů, rafinace získaných produktů. Ekologické a ekonomické aspekty využití druhotných kovonosných surovin, současná situace v České republice. Těžké kovy v jednotlivých složkách životního prostředí, limity kovů ve vodách, půdě a ovzduší, v metalurgických provozech. Zpracování odpadů na bázi: - hliníku a slitin (tavení a rafinace Al-odpadu, stěry, červené a hnědé kaly - mědi a slitin (odpady mědi, bronzů, mosazí, polymetalické amortizační odpady, anodové kaly) - niklu a slitin (zpracování na feronikl, společné zpracování s primární surovinou) - olova a slitin (olověný šrot, akumulátory, tvrdé olovo) - cínu a slitin (pocínovaný průmyslový a amortizační odpad) - zinku a slitin (tvrdý zinek, zinkový popel, pozinkovaný odpad) - ušlechtilých kovů (anodové kaly, elektronický odpad, vyřazené autokatalyzátory) - nebezpečné odpady s obsahem kovů (suché galvanické články, vyhořelé světelné zdroje - výbojky, zářivky) - kabelový a třískový odpad (zpracování mechanické, chemické, kryogenní technika) Druhotné suroviny s obsahem kovů, jejich charakteristiky, rozdělení, skladování, úprava a zpracování. Hydrometalurgické, včetně biometalurgie, pyrometalurgické, elektrometalurgické a kombinované zpracování odpadů s obsahem kovů, rafinace získaných produktů. Ekologické a ekonomické aspekty využití druhotných kovonosných surovin, současná situace v České republice. Těžké kovy v jednotlivých složkách životního prostředí, limity kovů ve vodách, půdě a ovzduší, v metalurgických provozech. Prevence znečištění, směrnice EU (IPPC) a její aplikace, čistší produkce. Zpracování odpadů na bázi: hliníku a slitin, mědi a slitin, niklu a slitin, olova a slitin, cínu a slitin, zinku a slitin, ušlechtilých kovů, nebezpečných odpadů s obsahem kovů. Recyklační technologie v ČR.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2005/2006 (M3910) Fyzikální a materiálové inženýrství (3911T019) Neželezné kovy (03) Neželezné kovy K čeština Ostrava 6 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (M3910) Fyzikální a materiálové inženýrství (3911T019) Neželezné kovy (03) Neželezné kovy K čeština Ostrava 6 povinně volitelný stu. plán
2003/2004 (M3910) Fyzikální a materiálové inženýrství (3911T019) Neželezné kovy (03) Neželezné kovy K čeština Ostrava 6 povinně volitelný stu. plán
2002/2003 (M3910) Fyzikální a materiálové inženýrství (3911T019) Neželezné kovy (03) Neželezné kovy K čeština Ostrava 6 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (M3910) Fyzikální a materiálové inženýrství (3911T019) Neželezné kovy (03) Neželezné kovy K čeština Ostrava 6 povinně volitelný stu. plán
2000/2001 (M3910) Fyzikální a materiálové inženýrství (3911T019) Neželezné kovy (03) Neželezné kovy K čeština Ostrava 6 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku