637-0139/01 – Structures and properties of nonferrous metals (SVNK)

Gurantor departmentDepartment of Non-ferrous Metals, Refining and RecyclingCredits4
Subject guarantordoc. Dr. Ing. Monika LosertováSubject version guarantordoc. Dr. Ing. Monika Losertová
Study levelundergraduate or graduateRequirementChoice-compulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
LOS35 doc. Dr. Ing. Monika Losertová
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Krystalická struktura neželezných kovů a slitin. Zařazení neželezných kovů v periodické tabulce. Fázové diagramy v nauce o materiálech - neželezných kovech.Fyzikální a mechanické vlastnosti čistých kovů a slitin ve vztahu ke struktuře a způsobu přípravy. Uspořádaný a neuspořádaný stav. Vlastnosti materiálů ve vztahu k procesům dalšího zpracování (mechanická deformace,zotavení, rekrystalizace). Precipitační procesy. Zpevnění a vytvrzení. Příklady: Slitiny mědi. Slitiny Cu-Ni. Slitiny niklu. Slitiny se speciálními magnetickými a dalšími fyzikálními vlastnostmi. Superslitiny. Slitiny hliníku. Tepelné zpracování hliníkových slitin. G-P zóny. Intermetalika. Slitiny titanu. Slitiny s paměťovým efektem. Supravodivé materiály. Ložiskové materiály. Kompozity s kovovou matricí. Funkčně-gradientní materiály. Biomateriály. Kovové pěny. Kovová skla. Polymery.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metallurgy of Iron and Steel P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2004/2005 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metallurgy of Iron and Steel P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2003/2004 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metallurgy of Iron and Steel P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2002/2003 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metallurgy of Iron and Steel P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metallurgy of Iron and Steel P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan
2000/2001 (M2109) Metallurgical Engineering (2109T016) Metalurgie železa a oceli (03) Metallurgy of Iron and Steel P Czech Ostrava 3 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.