637-0147/02 – Lehké kovy (LK)

Garantující katedraKatedra neželezných kovů, rafinace a recyklaceKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Miroslav Kursa, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Miroslav Kursa, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2000/2001Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiamagisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LOS35 doc. Dr. Ing. Monika Losertová
BUJ37 doc. Ing. Kateřina Skotnicová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Charakteristika a význam lehkých kovů, principy jednotlivých aplikačních technologií výroby. Hliník - Bayerova a spékací metoda výroby Al2O3, kyselé a redukční metody získávání Al2O3. Tavná elektrolýza v elektrolytu Na3AlF6 + Al2O3, charakteristika procesu. Možnosti rafinace hliníku, jiné postupy aplikované na výrobu slitin Al. Vlastnosti a použití Al, rozdělení hliníkových slitin, základní systémy, metody zvyšování užitných vlastností. Speciální materiály připravené práškovou metalurgií, kompozitní materiály, pěny. Výroba hořčíku, příprava vstupních surovin, metody získávání Mg elektrolýzou tavenin a silikotermickým procesem. Rozdělení a použití slitin Mg, směry vývoje nových slitin. Technologie výroby Li, Be – využití v praxi. Ostatní lehké kovy (Ca, Ba, Sr, alkalické kovy)

Povinná literatura:

1.KUNHALMI,G.: Hutníctvo ľahkých kovov. Košice, 1990, 295s. 2.Aluminium Transaction. International Journal, Vol.1, No.1, 1999,196s. 3.LUKÁČ,I., MICHNA,Š.: Atlas struktur a vad u hliníku a jeho slitin. Vyd.DeltaPrint Děčín, 1999, 142s. ISBN 80-238-4611-6. 4.DOBRZANSKI,L.A.: Podstawy nauki o materialach i metaloznawstvo. WNT, Warszawa, 2002, 1500s. ISBN 83-204-2793-2 5.FIALA,J., MENTL,V., ŠUTTA,P.: Struktura a vlastnosti materiálů. Academia, nakl. AV ČR, 2003,572s. ISBN 80-200-1223-0. 6.MICHNA,Š., a kol.: Encyklopedie hliníku. Adin s.r.o., Prešov, 2005, 700s. ISBN 80-89041-88-4 7.DAVIS, J.R.: Metals Handbook, Desk Edition, ASM International, 1998, 1521s.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod, rozdělení kovů. Vlastnosti lehkých kovů, reaktivnost. Al-vlastnosti, slooučeniny, použití, minerály, rudy. Producenti-světoví, ČR, Slovensko. Cena. 2. Základní přehled technologie výroby Al. Bayerův proces výroby Al2O3: hlinitanové roztoky, rovnováhy, loužení bauxitu - podmínky, chování příměsí, technologie, separace červeného kalu, separace Al2O3, kalcinace, kvalita, ekonomie procesu. Světoví producenti Al2O3. 3. Spékací proces výroby Al2O3: Spékání, loužení, odkřemičitění, rozklad. Kvalita, ekonomie procesu. Kombinované metody, nebauxitové suroviny, kyselé loužení. 4. Výroba Al elektrolýzou. Struktura fluoridových tavenin a elektrolytu, fyzikálně-chemické vlastnosti elektrolytu. Katodové a anodové procesy, proudová účinnost při elektrolýze. 5. Konstrukce elektrolyzérů, normální chod elektrolýzy, poruchy. Proudová a energetická účinnost elektrolýzy. Zpracování plynů, pěny a odpadů. Výroba kryolitu, elektrod. Ekonomie, účinnost. 6. Výroba slitiny Al-Si termickou redukcí, netradiční metody výroby Al. Rafinace Al na vysokou čistotu. 7. Slitiny Al (-Mg, -Cu, -Zn, -Li). Hliníkový šrot, eloxování Al. 8. Křemík, vlastnosti, sloučeniny, použití, minerály, rudy. Technologie výroby Si. Rafinace křemíku na vysokou čistotu, použití, technologie. 9. Hořčík, vlastnosti, sloučeniny, použití, minerály, rudy. Výroba bezvodého MgCl2. Elektrolýza Mg, technologie, konstrukce zařízení, rafinace. 10. Termická redukce Mg.Slitiny Mg, vlastnosti, použití. Sekundární Mg. Mg jako redukční činidlo, jako legura. 11. Be. Vlastnosti, sloučeniny, použití, minerály, rudy. Elektrolýza, termická redukce, výroba slitin. Slitiny, vlastnosti, použití. 12. Li a ostatní lehké kovy - Na, K, Ca, Ba, Sr - vlastnosti, sloučeniny, použití, minerály, rudy. Technologie výroby. Li jako legura. Použití Li v jaderné technice.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 45 (45) 0 3
                Laboratorní práce Laboratorní práce 15  0 3
                Projekt Projekt 10  0 3
                Písemka Písemka 20  0 3
        Zkouška Zkouška 55 (55) 0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 55  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (M3910) Fyzikální a materiálové inženýrství (3911T019) Neželezné kovy (03) Neželezné kovy P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2007/2008 (M3910) Fyzikální a materiálové inženýrství (3911T019) Neželezné kovy (03) Neželezné kovy P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2006/2007 (M3910) Fyzikální a materiálové inženýrství (3911T019) Neželezné kovy (03) Neželezné kovy P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2005/2006 (M3910) Fyzikální a materiálové inženýrství (3911T019) Neželezné kovy (03) Neželezné kovy P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2004/2005 (M3910) Fyzikální a materiálové inženýrství (3911T019) Neželezné kovy (03) Neželezné kovy P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2003/2004 (M3910) Fyzikální a materiálové inženýrství (3911T019) Neželezné kovy (03) Neželezné kovy P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (M3910) Fyzikální a materiálové inženýrství (3911T019) Neželezné kovy (03) Neželezné kovy P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (M3910) Fyzikální a materiálové inženýrství (3911T019) Neželezné kovy (03) Neželezné kovy P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2000/2001 (M3910) Fyzikální a materiálové inženýrství (3911T019) Neželezné kovy (03) Neželezné kovy P čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.