637-0163/02 – Advanced Materials (PgM)

Gurantor departmentDepartment of Non-ferrous Metals, Refining and RecyclingCredits6
Subject guarantordoc. Dr. Ing. Monika LosertováSubject version guarantordoc. Dr. Ing. Monika Losertová
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year5Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesMaster
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
LOS35 doc. Dr. Ing. Monika Losertová
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+3
Part-time Credit and Examination 16+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Subject takes up basic knowledge of material science and upgrades knowledge of materials used in present-day industries including different physical, mechanical, thermal and other properties. Structure properties of selected material types are mentioned in the context with their properties and application. Knowledge enables to students acquiring survey of trends of new material development and of used present-day materials.

Compulsory literature:

1.DAVIS, J.R.: Metals Handbook, Desk Edition, ASM International, 1998, 1521 s. 2.ASM HANDBOOK,Vol.9,Metallography and microstructures, ASM International,9. vydání, 2000, 775 s.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1.Přehled používaných materiálů, jejich vlastnosti a oblasti použití. 2.Slitiny Cu. Slitiny Cu-Ni. Struktura, vlastnosti, použití. 3.Slitiny niklu. Slitiny se speciálními magnetickými a dalšími fyzikálními vlastnostmi. Superslitiny, struktura, vlastnosti, použití. 4.Slitiny titanu (a, b, a + b). Fázové přeměny v Ti slitinách. Precipitační procesy a deformační charakteristiky. Vliv různých variant tepelného zpracování na mikrostrukturní charakteristiky titanových slitin. 5.Intermetalika. Struktura. Fázová stabilita. Antifázové hranice a domény. Vlastnosti mechanické, elektromagnetické, korozní, tepelné. Přehled intermetalik, příklady použití . (NiAl, TiAl, Ti3Al, NiTi, Ni3Al, Ni3Si, Fe3Si, MoSi2, SmCo5 a další) 6.Slitiny s jevem tvarové paměti. Definice. Mikrostruktury. NiTi, Cu-Zn-Al, Cu- Al-Ni. Supravodivé materiály. Princip supravodivosti. Rozdělení materiálů, struktura, vlastnosti, příklady aplikace. 7.Vysokotavitelné kovy a slitiny, vlastnosti a použití. Ložiskové materiály. Charakteristiky, příklady, použití. 8.Kompozity s kovovou matricí. Princip kompozitního působení. Popis struktury. Mechanika kompozitních materiálů. Typy vláknové, částicové. Materiálové charakteristiky. Použití. 9.Kovová skla. Stabilita. Příprava, vlastnosti, příklady, použití. 10.Funkčně-gradientní materiály. Princip, struktura, příprava, příklady, použití. Biomateriály. Podmínka biokompatibility, typy materiálů, vlastnosti, použití. 11.Kovové pěny. Mikrostruktura, vlastnosti, použití. 12.Polymery. Struktura, skelný přechod, krystalizace, vlastnosti a použití.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (100) 51 3
        Exercises evaluation Credit 25 (25) 0 3
                Project Project 20  0 3
                Other task type Other task type 5  0 3
        Examination Examination 75 (75) 0 3
                Written examination Written examination 30  0 3
                Oral Oral examination 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2008/2009 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T019) Neželezné kovy (03) Non-ferous Metals P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2007/2008 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T019) Neželezné kovy (03) Non-ferous Metals P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2006/2007 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T019) Neželezné kovy (03) Non-ferous Metals P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2005/2006 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T019) Neželezné kovy (03) Non-ferous Metals K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2005/2006 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T019) Neželezné kovy (03) Non-ferous Metals P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2004/2005 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T019) Neželezné kovy (03) Non-ferous Metals K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2004/2005 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T019) Neželezné kovy (03) Non-ferous Metals P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2003/2004 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T019) Neželezné kovy (03) Non-ferous Metals K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2003/2004 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T019) Neželezné kovy (03) Non-ferous Metals P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2002/2003 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T019) Neželezné kovy (03) Non-ferous Metals K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2002/2003 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T019) Neželezné kovy (03) Non-ferous Metals P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2001/2002 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T019) Neželezné kovy (03) Non-ferous Metals K Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2001/2002 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T019) Neželezné kovy (03) Non-ferous Metals P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan
2000/2001 (M3910) Physical and Materials Engineering (3911T019) Neželezné kovy (03) Non-ferous Metals P Czech Ostrava 5 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.