637-0401/02 – Teorie pyro-, hydro- a elektrometalurgie (TPHE)

Garantující katedraKatedra neželezných kovů, rafinace a recyklaceKredity8
Garant předmětuprof. Ing. Miroslav Kursa, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Miroslav Kursa, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BRO37 doc. Ing. Silvie Brožová, Ph.D.
KUR30 prof. Ing. Miroslav Kursa, CSc.
SZU02 doc. Ing. Ivo Szurman, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 4+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student po absolvování předmětu bude schopen: - definovat a aplikovat základní teoretické poznatky z fyzikální chemie, chemie a teorie hutnických procesů na procesy výroby neželezných kovů -charakterizovat základní předpoklady pro průběh procesů pyro, hydro a elektrometalurgie - navrhnout optimální technologický proces na výrobu jednotlivých skupin kovů -posoudit vlivy změn technologických parametrů na proces výroby, jeho průběh, účinnost těchto procesů a případných dopadů na životní prostředí.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt

Anotace

Předmět je zaměřen na teoretické základy procesů uplatňovaných při výrobě neželezných kovů. Výroba neželezných kovů se uskutečňuje ze široké škály surovin rozličného chemického charakteru. S tím souvisí i široká škála postupů jejich zpracování. Studenti se seznámí se základy pyrometalurgických, hydrometalurgických a elektrometalurgických procesů.

Povinná literatura:

KMEŤOVÁ, D.: Teória pyro-, hydro- a elektrometalurgie. Košice, VŠT 1983 KUCHAŘ, L.: Hutnictví neželezných kovů. Ostrava, VŠB 1987 KOMOROVÁ,IMRIŠ, J.: Termodynamika v hutnictve. DRÁPALA, J., KRIŠTOFOVÁ, D., PEŘINOVÁ, K.: Těžké neželezné kovy – návody do cvičení. Skripta VŠB Ostrava, 1986. SCHMIEDL, J.: Hutníctvo neželezných kovov. Bratislava: Alfa, 1984. 280s. ŠTOFKOVÁ, M., KUNHALMI, G.: Hutnictvo neželezných kovov.Skripta VŠT Košice, 1979, 130s.

Doporučená literatura:

PAWLEK, F.: Metallhüttenkunde. Berlin, 1983, 865 s. BERÁNEK, M., ŠEBKOVÁ, J. PEDLÍK, M.: Technologie kovových materiálů.Praha:SNTL, 1984. 333s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

test

E-learning

není

Další požadavky na studenta

nejsouxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
619-0401 TTP Teorie technologických procesů Doporučená
619-0402 FCH Fyzikální chemie Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

·Termodynamický a kinetický popis pyrometalurgických pochodů výroby neželezných kovů, termická disociace, oxidační pražení, sulfatační pražení, redukce, chlorace a chloridace. ·Kellogovy a Ellinghamovy diagramy. ·Tavení, vlastnosti tavenin kovohutnických strusek, kamínků, míšní a surových kovů. ·Destilace, sublimace, kondenzace. ·Termodynamika a kinetika hydrometalurgických pochodů výroby neželezných kovů – loužení. ·Pourbaixovy diagramy. ·Chemické zpracování a čištění výluku tlakovou redukcí, cementací, srážením, adsorpcí, iontovou výměnou, extrakcí. ·Teorie elektrometalurgie – elektrolytické rozpouštění a vylučování kovů z vodných roztoků a tavenin, standardní elektrodové a redoxní potenciály, rozkladné napětí, přepětí vodíku a kyslíku.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45  25
        Zkouška Zkouška 55  16 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R029) Neželezné kovy a speciální slitiny P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R029) Neželezné kovy a speciální slitiny K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R029) Neželezné kovy a speciální slitiny P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R029) Neželezné kovy a speciální slitiny K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R029) Neželezné kovy a speciální slitiny P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R029) Neželezné kovy a speciální slitiny K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R029) Neželezné kovy a speciální slitiny K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R029) Neželezné kovy a speciální slitiny P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.