637-0404/02 – Těžké neželezné kovy a slitiny (TNžKS)

Garantující katedraKatedra neželezných kovů, rafinace a recyklaceKredity8
Garant předmětuprof. Ing. Miroslav Kursa, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Miroslav Kursa, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2012/2013Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BRO37 doc. Ing. Silvie Brožová, Ph.D.
MAL37 doc. Ing. Jitka Malcharcziková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student po absolvování předmětu získá schopnost: - definovat základní vlastnosti těžkých kovů (Cu, Ni, Pb,..) - popsat základní metody výroby jednotlivých kovů - shrnout nosné technologie výroby těžkých kovů a jejich slitin - klasifikovat slitiny mědi, niklu, olova, zinku a ost. - popsat základní charakteristiky, výhody a nevýhody materiálů na bázi těžkých kovů - aplikovat získané teoretické poznatky na teoretických a laboratorních cvičeních - analyzovat a porovnat možnosti uplatnění materiálů na bázi těžkých kovů v průmyslu.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Předmětem studia je skupina obecných neželezných kovů, jejich vlastnosti, surovinové zdroje, ložiska, výroba, zpracování, technické využití. Student získá poznatky o technologických procesech výroby a o ekonomických a ekologických hlediscích v metalurgii těžkých kovů. Získá rovněž znalosti o slitinách těžkých neželezných kovů, jejich výrobě, významu, vlastnostech a použití v technice. Součástí výuky je přehled zpracování odpadů a meziproduktů z výroby těžkých neželezných kovů, recyklace těžkých neželezných kovů a slitin.

Povinná literatura:

KUFFA, T.: Hutníctvo ťažkých neželezných kovov. ES VŠT Košice, 1983, 512 s. KUCHAŘ, L.: Hutnictví neželezných kovů. Skripta VŠB Ostrava, 1987. DRÁPALA, J., KRIŠTOFOVÁ, D., PEŘINOVÁ, K.: Těžké neželezné kovy – návody do cvičení. Skripta VŠB Ostrava, 1986. ŠTOFKO, M., ŠTOFKOVÁ, M.: Neželezné kovy. Emilena Košice, 2000, 293 s.

Doporučená literatura:

BENČKO, V., CIKRT, M., LENER, J.: Toxické kovy v životním a pracovním prostředí člověka. Praha Grada 1995, 282 s. HAVLÍK, T.: Spracovanie a detoxikácia odpadov. Skripta TU Košice, Alfa 1997. Výzkumné projekty GAČR , MPO , habilitační a diplomové práce katedry

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

test

E-learning

není

Další požadavky na studenta

nejsou

Prerekvizity

Kód předmětuZkratkaNázevPovinnost
637-0401 TPHE Teorie pyro-, hydro- a elektrometalurgie Doporučená

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

·Skupina obecných NŽK (Cu, Ni, Co, Mn, Zn, Cd, Hg, Sn, Pb, Bi, Sb), jejich vlastnosti, surovinové zdroje, ložiska, výroba, zpracování, technické využití. ·Výroba a zpracování těžkých kovů v ČR. ·Technologické procesy výroby obecných kovů - pyrometalurgické, hydrometalurgické (včetně biometalurgických), elektrometalurgické. ·Ekonomická a ekologická hlediska v metalurgii těžkých kovů. ·Slitiny těžkých neželezných kovů , výroba, význam, vlastnosti, použití v technice. ·Zpracování odpadů a meziproduktů z výroby těžkých neželezných kovů, recyklace těžkých neželezných kovů a slitin.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45  25
        Zkouška Zkouška 55  16
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R029) Neželezné kovy a speciální slitiny P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R029) Neželezné kovy a speciální slitiny K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R029) Neželezné kovy a speciální slitiny P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R029) Neželezné kovy a speciální slitiny K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R029) Neželezné kovy a speciální slitiny P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R029) Neželezné kovy a speciální slitiny K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R029) Neželezné kovy a speciální slitiny K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R029) Neželezné kovy a speciální slitiny P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku