637-0406/03 – Recyklace materiálů (RM)

Garantující katedraKatedra neželezných kovů, rafinace a recyklaceKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Miroslav Kursa, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Miroslav Kursa, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BUR47 Ing. Rostislav Burkovič, CSc.
MAL37 doc. Ing. Jitka Malcharcziková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student po absolvování předmětu získá schopnost: - Popsat druhotné suroviny s obsahem kovů, jejich charakteristiky, rozdělení, uskladňování a úpravu. - Vyjmenovat fyzikální a fyzikálně - chemické úpravnické postupy. Hydrometalurgické, pyrometalurgické a kombinované metody zpracování materiálů s obsahem neželezných kovů, rafinace získaných produktů. - Vyjmenovat ekologická a ekonomická hlediska využití druhotných kovonosných surovin, těžké kovy v jednotlivých složkách životního prostředí , limity kovů ve vodách, půdě a v ovzduší v metalurgii; současná situace, recyklační technologie v České republice. - Popsat recyklaci plastů a seznámit se s metodami separace - Popsat recyklaci vybraných odpadů obecných kovů na bázi hliníku a jeho slitin, na bázi mědi a jejích slitin, na bázi niklu a jeho slitin, na bázi olova a jeho slitin

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Student se seznámí s přehledem druhotných materiálů s obsahem kovů a jejich základními charakteristikami, úpravnickými postupy, metodami zpracování odpadních materiálů s obsahem kovů a recyklačními technologiemi v České republice. Součástí výuky je rovněž přehled recyklace plastů a metod separace. Ekologická a ekonomická hlediska využití druhotných materiálů. Současná legislativa v oblasti recyklace materiálů.

Povinná literatura:

Krištofová, D.: Recyklace neželezných kovů. Skripta VŠB – TU Ostrava, 2003, 60 s. Havlík, T.: Spracovanie a detoxikácia odpadov. Skripta TU Košice, 1997, 153 s. Drápala, J., Krištofová, D., Peřinová, K. Těžké neželezné kovy – návody pro cvičení. 1.vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská v Ostravě, 1986, 198 s.

Doporučená literatura:

Kret, J.: Recyklace odpadů hutnictví železa. Skripta VŠB – TU Ostrava, 2003, 91 s. KUNHALMI,G. Hutníctvo druhotných neželezných kovov. Skripta VŠT Košice, 1984, 135s. MLEZIVA, J.,ŠŃUPÁREK, J., Polymery. Sobotáles, Praha 2000, 537 s. Výzkumné projekty GAČR , MPaO , habilitační a diplomové práce katedry Konferenční sborníky tuzemské a zahraniční k problematice odpadů a jejich recyklace Bencko, V., Cikrt, M., Lener, J. Toxické kovy v životním a pracovním prostředí člověka. Grada Praha 1995, 282 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

písemka, test znalostí, aplikace znalostí na laboratorní úlohy a seminární práci

E-learning

Další požadavky na studenta

další požadavky na studenta nejsou

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

• Druhotné suroviny s obsahy jednotlivých kovů, jejich charakteristiky, rozdělení, uskladňování a základní úprava pro následné zpracování. • Fyzikální, fyzikálně – chemické úpravnické procesy. Hydrometalurgické, pyrometalurgické a kombinované metody zpracování odpadů s obsahem neželezných kovů, rafinační postupy • Ekologická a ekonomická hlediska využití druhotných kovonosných surovin, současnou situaci a recyklační technologie v České republice. • Těžké kovy v jednotlivých složkách životního prostředí , limity kovů ve vodách , půdě a v ovzduší v metalurgii, prevence znečištění, evropská směrnice IPPC v metalurgii olova, mědi a hliníku. • Recyklace plastů, jejich rozdělení, využití v obalovém průmyslu, základní třídící a úpravnické metody • Recyklace odpadů hliníku a jeho slitin ( tavení a rafinace hliníkového odpadu, stěry ) • Recyklace odpadů mědi a jejích slitin (odpady mědi, bronzů, mosazí, polymetalické amortizační odpady) • Recyklace odpadů olova a jeho slitin (olověné zůstatky, akumulátory, tvrdé olovo, pyrometalurgická recyklace v KO Příbram nástupnická a.s.) • Recyklace odpadů niklu a jeho slitin ( zpracování na feronikl, společné zpracování s primární surovinou) • Recyklace odpadů ušlechtilých kovů (anodové kaly, elektronický odpad, vyřazené autokatalyzátory) • Recyklace odpadů železa a slitiny Fe (základní technologie úprav Fe, recyklace odpadů v hutních závodech, koloběh odpadů)

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2016/2017 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R030) Technické materiály K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R030) Technické materiály K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R030) Technické materiály P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R028) Diagnostika materiálů P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R028) Diagnostika materiálů K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R030) Technické materiály K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R030) Technické materiály P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R028) Diagnostika materiálů P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R028) Diagnostika materiálů K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R028) Diagnostika materiálů P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R030) Technické materiály P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R030) Technické materiály K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R028) Diagnostika materiálů K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
Blok předmětů bez studijního plánu - FMMI - K - cs 2016/2017 kombinovaná čeština volitelný odborný FMT - Fakulta materiálově-technologická stu. blok

Hodnocení Výuky2015/2016 letní