637-0408/01 – Druhotné suroviny a recyklace (DSR)

Garantující katedraKatedra neželezných kovů, rafinace a recyklaceKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Miroslav Kursa, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Miroslav Kursa, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BRO37 doc. Ing. Silvie Brožová, Ph.D.
BUR47 Ing. Rostislav Burkovič, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student po absolvování předmětu získá schopnost: · Popsat a roztřídit kovonosné odpady z hlediska jejich vzniku, vlastností a možností využití. · Vyjmenovat fyzikální a fyzikálně-chemické úpravnické postupy. Pyrometalurgické, hydrometalurgické, elektrometalurgické a kombinované zpracování odpadů s obsahem kovů, rafinace získaných produktů. · Objasnit a rozlišovat zpracování kovonosných odpadů na bázi: železa a jeho slitin, olova a slitin, cínu a slitin, wolframu a slitin, hliníku a slitin, ušlechtilých kovů, nebezpečných odpadů s obsahem kovů. · Popsat aglomeraci a peletizaci jemnozrnných materiálů, odprašky, kaly. · Shrnout ekologické a ekonomické aspekty využití druhotných kovonosných surovin, současná situace v České republice. · Charakterisovat těžké kovy v jednotlivých složkách životního prostředí, limity kovů ve vodách, půdě a ovzduší, v metalurgických provozech. · Srovnávat nejlepší dostupné technologie v metalurgii z hlediska ochrany životního prostředí (BAT).

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Roztřídění kovonosných odpadů z hlediska jejich vzniku, vlastností a možností využití. Fyzikální a fyzikálně-chemické úpravnické postupy. Pyrometalurgické, hydrometalurgické, elektrometalurgické a kombinované zpracování odpadů s obsahem kovů, rafinace získaných produktů. Ekologické a ekonomické aspekty využití druhotných kovonosných surovin, současná situace v České republice. Těžké kovy v jednotlivých složkách životního prostředí. Nejlepší dostupné technologie v metalurgii z hlediska ochrany životního prostředí (BAT).

Povinná literatura:

1. BROŽ, L., BILÍK, J., KRET, J.: Vysokopecní výroba železa. 2. HAVLÍK, T.: Spracovanie a detoxikácia odpadov. TU Košice, 1997, 153 s. 3. KURAŠ, M.: Odpady, jejich využití a zneškodňování. VŠCHT Praha, 1994, 241 s. 4. KUNHALMI, G.: Hutníctvo druhotných neželezných kovov. TU Košice, 1984, 135 s. 5. BENČKO, V., CIKRT, M., LENER, J.: Toxické kovy v životním a pracovním prostředí člověka. Praha Grada 1995, 282 s.

Doporučená literatura:

[1] BENCKO,V., CIKRT, M., LENER, J. Toxické kovy v životním a pracovním prostředí člověka. Grada Praha 1995, 282 s. [2] KURAŠ, M. et al. Odpadové hospodářství. Vodní zdroje EKOMONITOR, spol. s r.o., 2008, 143s. [3] MIŠKUFOVÁ, A., ORÁČ, D., LAUBERTOVÁ, M. Environmentálne aspekty výroby ľahkých kovov I. Equilibria, s.r.o., Košice, 2013, 178 s. ISBN 978-80-8143-083-1. [4] BOTULA, J. Recyklace odpadů kovových a kovonosných. VŠB-TUO, Ostrava, 2004, 87 s. ISBN 80-248-0495-6. [5] BENCKO,V., CIKRT, M., LENER, J. Toxické kovy v životním a pracovním prostředí člověka. Grada, Praha, 1995, 282 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

písemka, test znalostí, aplikace znalostí na laboratorní úlohy a seminární práci

E-learning

Další požadavky na studenta

nejsou další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

• Druhotné suroviny s obsahem kovů (odpady NK a Fe) , jejich charakteristiky, rozdělení, uskladňování a úprava. • Fyzikální a fyzikálně - chemické úpravnické postupy. Hydrometalurgické, pyrometalurgické a kombinované metody zpracování odpadů s obsahem neželezných kovů, rafinace získaných produktů. • Ekologická a ekonomická hlediska využití druhotných kovonosných surovin, současná situace, recyklační technologie v České republice. • Těžké kovy v jednotlivých složkách životního prostředí , limity kovů ve vodách , půdě a v ovzduší v metalurgii, prevence znečištění, evropská směrnice IPPC v metalurgii olova, mědi a hliníku. • Zpracování odpadů hliníku a jeho slitin • Zpracování odpadů mědi a jejích slitin • Zpracování odpadů olova a jeho slitin • Zpracování odpadů niklu a jeho slitin • Zpracování odpadů zinku • Zpracování odpadů ušlechtilých kovů • Zpracování nebezpečných odpadů s obsahem kovů • Zpracování odpadů železa a slitin Fe

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45 (45) 0
                Laboratorní práce Laboratorní práce 15  0
                Písemka Písemka 30  0
        Zkouška Zkouška 55 (55) 0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 55  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2008/2009 (B3909) Procesní inženýrství (3909R009) Procesní technologie recyklace odpadu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (B3909) Procesní inženýrství (3909R009) Procesní technologie recyklace odpadu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2006/2007 (B3909) Procesní inženýrství (3909R009) Procesní technologie recyklace odpadu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2005/2006 (B3909) Procesní inženýrství (3909R009) Procesní technologie recyklace odpadu P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku