637-0410/01 – Lehké kovy a slitiny (LKS)

Garantující katedraKatedra neželezných kovů, rafinace a recyklaceKredity8
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Monika LosertováGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Monika Losertová
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2011/2012Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LOS35 doc. Dr. Ing. Monika Losertová
MAL37 doc. Ing. Jitka Malcharcziková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student po absolvování předmětu získá schopnost: - definovat základní vlastnosti lehkých kovů - popsat základní metody výroby jednotlivých lehkých kovů - shrnout nosné technologie výroby lehkých kovů a jejich slitin - klasifikovat slitiny hliníku, hořčíku, beryllia a lithia dle různých kritérií - popsat základní charakteristiky, výhody a nevýhody materiálů na bázi lehkých kovů - objasnit vztahy mezi vnitřní strukturou, mikrostrukturou a vlastnostmi materiálů na bázi lehkých kovů - aplikovat získané teoretické poznatky na teoretických a laboratorních cvičeních - analyzovat a porovnat možnosti uplatnění materiálů na bázi lehkých kovů v průmyslu.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Lehké kovy, obecné charakteristiky a použití. Výroba a použití Al, výroby a vlastnosti Al slitin. Výroba a vlastnosti Mg a jeho slitin.Charakteristiky, rozdělení a použití slitin Al a Mg.Technologie výroby a aplikace Li, Be a ostatních lehkých kovů a jejich aplikace.

Povinná literatura:

KUNHALMI, G.: Hutníctvo ľahkých kovov. Košice, 1990, 295 s. LUKÁČ,I., MICHNA,Š.: Atlas struktur a vad u hliníku a jeho slitin. Vyd.DeltaPrint Děčín, 1999, 142s. ISBN 80-238-4611-6. MICHNA,Š., a kol.: Encyklopedie hliníku. Adin s.r.o., Prešov, 2005, 700s. ISBN 80-89041-88-4

Doporučená literatura:

DOBRZANSKI,L.A. Podstawy nauki o materialach i metaloznawstvo. WNT, Warszawa, 2002, 1500s. ISBN 83-204-2793-2. TOTEN, E.G., MC KENZIE, D.S. Handbook of Aluminium. New York, 2003, 1296 s. FIALA,J., MENTL,V., ŠUTTA,P. Struktura a vlastnosti materiálů. Academia, nakl. AV ČR, 2003,572s. ISBN 80-200-1223-0.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

testy

E-learning

Další požadavky na studenta

seminární práce na zadané téma doplněná experimentálním metalografickým studiem na dodaných vzorcích lehkých slitin

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

•Úvod, rozdělení kovů. Vlastnosti lehkých kovů, reaktivnost.Producenti.Cena. •Al-vlastnosti, sloučeniny, použití, minerály, rudy. Producenti-světoví, ČR, Slovensko. Cena. •Základní přehled technologie výroby Al. Bayerův proces výroby Al2O3: hlinitanové roztoky, rovnováhy, loužení bauxitu - podmínky, chování příměsí, technologie, separace červeného kalu, separace Al2O3, kalcinace, kvalita, ekonomie procesu. Světoví producenti Al2O3. •Spékací proces výroby Al2O3: Spékání, loužení, odkřemičitění, rozklad. Kvalita, ekonomie procesu. •Kombinované metody, nebauxitové suroviny, kyselé loužení. •Výroba Al elektrolýzou. Struktura fluoridových tavenin a elektrolytu, fyzikálně-chemické vlastnosti elektrolytu. Katodové a anodové procesy, proudová účinnost při elektrolýze. •Konstrukce elektrolyzérů, normální chod elektrolýzy, poruchy. Proudová a energetická účinnost elektrolýzy. Zpracování plynů, pěny a odpadů. Výroba kryolitu, elektrod. Ekonomie, účinnost. •Výroba slitiny Al-Si termickou redukcí, netradiční metody výroby Al. •Rafinace Al na vysokou čistotu. Hliníkový šrot, eloxování Al. •Slitiny Al (-Mg, -Cu, Si, -Zn, -Li, Sc). Klasifikace, vlastnosti, zpracování a aplikace. •Hořčík, vlastnosti, sloučeniny, použití, minerály, rudy. Výroba bezvodého MgCl2. Elektrolýza Mg, technologie, konstrukce zařízení, rafinace.Termická redukce Mg. •Slitiny Mg, vlastnosti, zpracování, použití. Sekundární Mg. Mg jako redukční činidlo, jako legura. •Be, vlastnosti, sloučeniny, použití, minerály, rudy. Elektrolýza, termická redukce, výroba slitin. Slitiny, vlastnosti, použití. •Li- vlastnosti, sloučeniny, použití, minerály, rudy. Technologie výroby. Li jako legura. Použití Li v letectví, jaderné technice a ostatních oblastech průmyslu. •ostatní lehké kovy - Na, K, Rb, Cs, Ca, Ba, Sr - vlastnosti, sloučeniny, použití, minerály, rudy. Technologie výroby.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  25
        Zkouška Zkouška 60  26
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R029) Neželezné kovy a speciální slitiny P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R029) Neželezné kovy a speciální slitiny K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R029) Neželezné kovy a speciální slitiny P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R029) Neželezné kovy a speciální slitiny K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R029) Neželezné kovy a speciální slitiny P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R029) Neželezné kovy a speciální slitiny K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R029) Neželezné kovy a speciální slitiny K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2012/2013 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R029) Neželezné kovy a speciální slitiny P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku