637-0412/01 – Neželezné kovy (NžK)

Garantující katedraKatedra neželezných kovů, rafinace a recyklaceKredity5
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Monika LosertováGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Monika Losertová
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyFMT, FS, USP, HGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské, bakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BRO37 doc. Ing. Silvie Brožová, Ph.D.
LOS35 doc. Dr. Ing. Monika Losertová
BUJ37 doc. Ing. Kateřina Skotnicová, Ph.D.
SZU02 doc. Ing. Ivo Szurman, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude po absolvování předmětu schopen: -klasifikovat neželezné kovy - aplikovat základní teoretické poznatky z fyzikální chemie, chemie a teorie hutnických procesů na procesy výroby neželezných kovů -charakterizovat základní předpoklady pro průběh procesů pyro, hydro a elektrometalurgie -klasifikovat jednotlivé technologie -posoudit optimální technologický proces na výrobu vybraných skupin kovů -formulovat přednosti a nedostatky jednotlivých technologií -aplikovat poznatky na řešení technických problémů

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Výroba neželezných kovů se uskutečňuje ze široké škály surovin rozličného chemického charakteru. S tím úzce souvisí i množství technologií jejich zpracování. Studenti se v rámci tohoto předmětu seznámí se základy pyrometalurgie, hydrometalurgie a elektrometalurgie. Tyto postupy se uplatňují v procesech přípravy, rafinace a recyklace kovů, přípravy kovových slitin a dalších materiálů.

Povinná literatura:

LOSERTOVÁ, M.: Výroba a vlastnosti vybraných nž kovů a slitin. Interní výukové texty pro předmět. PDF forma přístupná na CD. 2009, 61s. LOSERTOVÁ, M.-SKOTNICOVÁ, K.: Teorie výroby neželezných kovů. Interní syllaby přednášek, 2009. ŠTOFKO, M.-ŠTOFKOVÁ, M.: Neželezné kovy, Košice, 2000, 293 s. ISBN 80-7099-527-0 KMEŤOVÁ, D.: Teória pyro-, hydro- a elektrometalurgie. Košice, VŠT 1983 KUCHAŘ, L.: Hutnictví neželezných kovů. Ostrava, VŠB 1987 DRÁPALA, J., KRIŠTOFOVÁ, D., PEŘINOVÁ, K.: Těžké neželezné kovy – návody do cvičení. Skripta VŠB Ostrava, 1986

Doporučená literatura:

CARDARELLI, F.: Materials Handbook. A Concise Desktop Reference. 2nd Edition 2008 Springer-Verlag London Limited ISBN 978-1-84628-668-1 ASM Handbook. Vol.2, Properties and Selection: Nonferrous Alloys and Special-Purpose Material. 10th edition, ASM International, 2000, 1328 p. ISBN 0-87170-378-5 MICHNA, Š. a kol. Encyklopedie hliníku. Prešov, Adin, 2005, 700 s. BERÁNEK, M., ŠEBKOVÁ, J. PEDLÍK, M.: Technologie kovových materiálů. Praha:SNTL, 1984. 333s. SCHMIEDL, J.: Hutníctvo neželezných kovov. Bratislava: Alfa, 1984. 280s. PAWLEK, F.: Metallhüttenkunde. Berlin, 1983, 865 s. PÍŠEK, F., JENÍČEK, L., RYŠ, P. Nauka o materiálu I, Nauka o kovech 3. svazek. Neželezné kovy. Praha, Academia, 1973.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

test

E-learning

animace na stránkách http://www.person.vsb.cz/archivcd/FMMI/TPNKS/index.htm

Další požadavky na studenta

Seminární práci vypracovat dle předlohy na web stránkách katedry 637 Sledování událostí a novinek v oblasti metalurgie kovů a slitin. Doplnit znalosti z nauky o materiálech. Zvýšit úroveň jazykových znalostí.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

· Technické rozdělení neželezných kovů, charakteristika vlastností jednotlivých skupin a typické aplikace neželezných kovů a jejich slitin v technické praxi · Suroviny na výrobu neželezných kovů, význam druhotných surovin a recyklačních procesů · Termodynamický a kinetický popis pyrometalurgických pochodů výroby neželezných kovů, termická disociace, procesy pražení, redukce, chlorace, Kellogovy a Ellinghamovy diagramy · Procesy tavení, kovohutnické strusky, kamínky, míšně, surový kov, rafinační procesy ·Hydrometalurgické a elektrometalurgické procesy ·Výroba, vlastnosti a použití obecných neželezných kovů a jejich slitin (Cu, Pb, Zn, Ni, Hg, Sn) · Výroba, vlastnosti a použití lehkých kovů a jejich slitin (Al, Mg, Be a ost.). Recyklace druhotných surovin, ekonomické a ekologické výhody. · Výroba, vlastnosti a použití ušlechtilých kovů a jejich slitin (Au, Ag, kovy platinové skupiny) · Výroba, vlastnosti a použití těžkotavitelných kovů a jejich slitin (Ti, W, Mo) · Výroba, vlastnosti a použití rozptýlených kovů a lanthanoidů (Sc, Y, La a ost.) · Výroba, vlastnosti a použití radioaktivních kovů (U, Ac, Th, Ra, Fr, transurany a transaktinoidy)

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 45 (45) 25 1
                Písemka Písemka 15  9 3
                Laboratorní práce Laboratorní práce 20  10 2
                Projekt Projekt 10  6 2
        Zkouška Zkouška 55 (55) 26 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 55  26 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.