637-0414/01 – Recyklace kovových materiálů (RKM)

Garantující katedraKatedra neželezných kovů, rafinace a recyklaceKredity7
Garant předmětuprof. Ing. Miroslav Kursa, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Miroslav Kursa, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské, bakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BRO37 doc. Ing. Silvie Brožová, Ph.D.
BUR47 Ing. Rostislav Burkovič, CSc.
MAL37 doc. Ing. Jitka Malcharcziková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student po absolvování předmětu získá schopnost: - Popsat druhotné suroviny s obsahem kovů, jejich charakteristiky,rozdělení, výskyty, uskladňování a úpravu. - Vyjmenovat základní fyzikální a fyzikálně - chemické úpravnické postupy. Hydrometalurgické, pyrometalurgické a kombinované metody zpracování materiálů s obsahem neželezných kovů, rafinace získaných produktů. -Zdůraznit ekologická a ekonomická hlediska využití druhotných kovonosných surovin, identifikovat těžké kovy v jednotlivých složkách životního prostředí , limity kovů ve vodách, půdě a v ovzduší v metalurgii, popsat současnou situaci a recyklační technologie v České republice. - Popsat recyklaci vybraných odpadů obecných kovů a jejich slitin (hliník, měď, nikl, olovo, cín, zinek, železo) - Popsat recyklaci ušlechtilých kovů (elektronický odpad, odpad z fotoprůmyslu, autokatalyzátory) - Charakterizovat recyklaci materiálů na bázi kabelového,třískového odpadu a jemných odpadů(zpracování mechanické, chemické,kryogenní technika)

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Předmět seznamuje studenty s výskytem odpadních kovových materiálů a jejich nutnými úpravami před vlastní recyklací. Všímá si ekologických a ekonomických hledisek recyklace kovových materiálů, včetně ekodesignu. Hlavní zaměření spočívá ve zpracování materiálů na bázi kovů a jejich slitin s největším rozšířením v průmyslové praxi.

Povinná literatura:

[1] Krištofová, D. Recyklace neželezných kovů. Skripta VŠB-TU Ostrava 2003,60 s. [2] Havlík, T. Spracovanie a detoxikácia odpadov. Skripta TU Košice, 1997, 153 s. [3] Kunhalmi,G. Hutníctvo druhotných neželezných kovov. Skripta VŠT Košice, 1984, 135 s.

Doporučená literatura:

[1] Bencko,V., Cikrt, M., Lener, J. Toxické kovy v životním a pracovním prostředí člověka.Grada Praha 1995, 282 s. [2] Drápala, J., Krištofová, D., a Peřinová, K. Těžké neželezné kovy – návody pro cvičení. 1.vyd. Ostrava: Vysoká škola báňská v Ostravě, 1986. 198 s. [3] Výzkumné projekty GAČR , MPO ČR, habilitační a diplomové práce katedry [4] Konferenční sborníky tuzemské a zahraniční k problematice odpadních materiálů a jejich recyklace

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

písemka, test znalostí, aplikace znalostí na laboratorní úlohy a seminární práci

E-learning

Další požadavky na studenta

nejsou žádné další požadavky

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Druhotné suroviny s obsahem kovů, jejich charakteristiky, rozdělení, uskladňování a úprava. Současná legislativa v oblasti recyklace materiálů. 2. Fyzikální a fyzikálně - chemické úpravnické postupy. Hydrometalurgické, pyrometalurgické a kombinované metody zpracování materiálů s obsahem neželezných kovů, rafinační postupy. 3. Ekologická a ekonomická hlediska využití druhotných kovonosných surovin, současná situace, recyklační technologie v České republice. 4. Těžké kovy v jednotlivých složkách životního prostředí , limity kovů ve vodách , půdě a v ovzduší v metalurgii, prevence znečištění, evropské směrnice. 5. Recyklace materiálů na bázi železa, feroslitin, ocelí a litin 6. Recyklace odpadů z metalurgie železa a ocelí (strusky, úlety …) 7. Recyklace materiálů na bázi hliníku a jeho slitin ( tavení a rafinace hliníkového odpadu, stěry ) 8. Recyklace materiálů na bázi mědi a jejích slitin (odpady mědi, bronzů, mosazí, polymetalické amortizační odpady) 9. Recyklace materiálů na bázi niklu a jeho slitin ( zpracování na feronikl, společné zpracování s primární surovinou) 10. Recyklace materiálů na bázi olova a jeho slitin (olověné zůstatky, akumulátory, tvrdé olovo, pyrometalurgická recyklace v KO Příbram) 11. Recyklace materiálů na bázi cínu a jeho slitin (pocínovaný průmyslový a amortizační odpad) 12. Recyklace materiálů na bázi zinku (tvrdý zinek, zinkový popel, pozinkovaný odpad) 13. Recyklace materiálů na bázi karbidů wolframu, kobaltu 14. Recyklace materiálů na bázi nebezpečných odpadů s obsahem kovů, kabelového a třískového odpadu

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 letní semestr, platnost do: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45  27 3
        Zkouška Zkouška 55  24 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2006/2007 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.