637-0415/01 – Recyklace nekovových materiálů (RNK)

Garantující katedraKatedra neželezných kovů, rafinace a recyklaceKredity5
Garant předmětudoc. Ing. Silvie Brožová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Silvie Brožová, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské, navazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BRO37 doc. Ing. Silvie Brožová, Ph.D.
MAL37 doc. Ing. Jitka Malcharcziková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student po absolvování předmětu získá schopnost: · Popsat zpracování plastů, pneumatik, papíru, radioaktivních nekovových materiálů po jejich použití. · Uspořádat plasty podle původu, výchozích surovin a fyzikálně-chemických vlastností, shrnout výrobní postupy pro výrobu vybraných plastů (PE, PET, PVC), · Charakterizovat třídění plastů, metody zhodnocení odpadních plastů, popsat destruktivní a nedestruktivní metody, úpravnické metody, použití plastů v průmyslu. · Popsat pneumatiky, členění, stavbu, základní suroviny, rozsah použití. · Charakterizovat recyklaci pneu, základní úpravárenské postupy a agregáty, destruktivní a nedestruktivní metody, použití recyklátu. · Popsat použití papíru, jeho členění, výrobu, tetrapaky, recyklační technologie, lepenka, úpravárenské agregáty. · Shrnout nestandartní metody zpracování vybraných polymerů (biologický rozklad). · Popsat recyklaci radioaktivních odpadů.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Student získá přehled zpracování plastů, pneumatik, papíru, radioaktivních nekovových materiálů po jejich použití. Plasty a jejich dělení podle původu, výchozích surovin a fyzikálně-chemických vlastností, výrobní postupy pro výrobu vybraných plastů (PE, PET, PVC), třídění plastů, metody zhodnocení odpadních plastů, destruktivní a nedestruktivní metody, úpravnické metody, použití plastů v průmyslu. Pneumatiky, členění, stavba, základní suroviny, rozsah použití, recyklace, základní úpravárenské postupy a agregáty, destruktivní a nedestruktivní metody, použití recyklátu. Papír, členění, výroba, použití. Recyklace nekovových radioaktivních odpadů. Životní prostředí a destruktivní technologie. Nestandartní metody zpracování vybraných polymerů.

Povinná literatura:

[1] Geffert A., Geffertová J.,: Zhodnocení sberového papiera a kalov z jeho zpracovania v podmienkach SR, Sborník Odpady, Spišská Nová Ves, SR, 2004 [2] Fečko P.,Kušnierová M.,Čablík V., Pečtová I.: Enviromentální biotechnologie, VŠB-TU Ostrava, 2004, 180s. [3] Mleziva J., Šňupárek J.: Polymery - výroba, vlastnosti, struktura a použití polymerů, Sobotáles, 2000, 544 s. [4] Veselý K.: Polymery – struktura, syntézy, vlastnosti, zpracování, ČSPCH – Uniplast Brno, Brno 1992, 178 s.

Doporučená literatura:

[1] Odpadové forum, odborný měsíčník o všem co souvisí s odpady, ročníky 2000-2014 [2] www.petracycling.cz [3] Sborník referátů, Recyklace plastů, Praha 2000 [4] www.arnika.org

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Test

E-learning

Další požadavky na studenta

nejsou další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

• Úvod od předmětu, plasty, pneumatiky, papír, radioaktivní nekovové materiály, použití, doba užití, recyklace. • Plasty a jejich dělení, dělení podle původu, výchozích surovin a fyzikálně-chemických vlastností. • Chemické složení jednotlivých polymerů, polyreakce, dělení podle druhů polyreakcí. • Výrobní postupy pro výrobu vybraných plastů (PE, PET, PVC), agregáty • Třídění plastů, metody třídění, základní zařízení. • Metody zhodnocení odpadních plastů, destruktivní a nedestruktivní metody. • Úpravnické metody, šrédrování, drcení, mletí, výroby práškového recyklátu, použití. • Použití plastů v průmyslu, elektrotechnika, elektronika, automobilový průmysl. • Pneumatiky, členění, stavba, základní suroviny, rozsah použití. • Recyklace pneu, základní úpravárenské postupy a agregáty, destruktivní a nedestruktivní metody, použití recyklátu. • Papír, členění, výroba, použití, lepenka, tetrapaky, recyklační technologie, úpravárenské agregáty. • Recyklace radioaktivních odpadů. • Životní prostředí a destruktivní technologie (plynné, kapalné a pevné produkty). • Nestandartní metody zpracování vybraných polymerů (biologický rozklad).

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45  27 3
        Zkouška Zkouška 55  24 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2015/2016 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2014/2015 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2013/2014 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2011/2012 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2009/2010 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2009/2010 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2008/2009 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2008/2009 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2007/2008 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2007/2008 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.