637-0416/01 – Surovinové zdroje neželezných kovů (SZNK)

Garantující katedraKatedra neželezných kovů, rafinace a recyklaceKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Miroslav Kursa, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Miroslav Kursa, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BUR47 Ing. Rostislav Burkovič, CSc.
BUJ37 doc. Ing. Kateřina Skotnicová, Ph.D.
SZU02 doc. Ing. Ivo Szurman, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student po absolvování předmětu získá schopnost: - popsat základní surovinové zdroje neželezných kovů, primární a druhotné zdroje - charakterizovat surovinovou základnu ČR a popsat jednotlivé společnosti - definovat rudy neželezných kovů, jejich kovnatost a možnosti obohacování. - definovat druhotné surovinové zdroje s obsahem neželezných kovů - klasifikovat odpady neželezných kovů z hlediska jejich výroby - popsat a srovnat úpravy primárních a druhotných surovinových zdrojů neželezných kovů - objasnit a srovnat procesy drcení a mletí primárních a druhotných surovin - charakterizovat třídící postupy u primárních surovin - popsat a následně srovnat rozdružovací procesy, gravitační statické a dynamické - popsat a rozlišovat rozdružovací procesy magnetické a elektrické - charakterizovat flotaci , interpretovat Youngovu rovnici - definovat flotační koncentráty, popsat technologii flotačního procesu - presentovat pomocné úpravnické procesy , interpretovat postupy filtrace a zahušťování - popsat sušící procesy a vysvětlit jejich význam pro úpravnické procesy - charakterizovat specifické metody úpravy vybraných druhů odpadů neželezných kovů - srovnat specifické metody úprav odpadů s úpravami primárních zdrojů - rešeršovat ekonomické údaje čistých neželezných kovů a odpadů neželezných kovů

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

V rámci předmětu student získá vědomosti o surovinových zdrojích neželezných kovů, včetně surovinové základny ČR. Seznámí se s ekonomickými a ekologickými hledisky zpracování primárních a druhotných surovinových zdrojů s obsahem neželezných kovů. Pozornost je zaměřena na možnosti a nutnost úpravy primárních a druhotných surovinových zdrojů kovů a na přípravné pyro, hydro, elektro a kombinované procesy před vlastním zpracováním na kov nebo kovový koncentrát.

Povinná literatura:

[1] MOLNÁR, F., HAVLÍK,T.: Rudy neželezných kovů a jejich úprava. Košice, VŠT 1985. [2] VIDLÁŘ,J., RŮŽIČKOVÁ,Z.: Úprava druhotných surovin. Ostrava, VŠB 1985. [3] KMEŤ,S.: Flotácia. 1. Vydání. Alfa Bratislava 1992. 350 s. [4] Surovinové zdroje České republiky. Nerostné suroviny. MŽP ČR, Geofond 2000, 170 s.

Doporučená literatura:

[1] KUCHAŘ, L.: Hutnictví neželezných kovů. Ostrava, VŠB 1987. Výzkumné projekty GAČR , MPO , habilitační a diplomové práce katedry

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

písemka, test znalostí, aplikace znalostí na laboratorní úlohy a seminární práci

E-learning

ne

Další požadavky na studenta

nejsou další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

• Surovinové zdroje neželezných kovů, primární a druhotné zdroje. • Rudy neželezných kovů, jejich kovnatost a možnosti obohacování. • Surovinová základna ČR. • Ekonomická a ekologická hlediska těžby a zpracování primárních surovin. • Druhotné surovinové zdroje s obsahem neželezných kovů. • Meziprodukty z výroby neželezných kovů, strusky, popílky, míšně, kamínky, kaly a odpady s obsahem kovů, možnosti jejich zpracování. • Úprava primárních surovinových zdrojů neželezných kovů. Drcení, mletí, třídění. • Úprava sekudárních surovinových zdrojů neželezných kovů, Třídění,drcení, mletí,lisování,briketace • Rozdružovací procesy, gravitační statické a dynamické. • Rozdružovací procesy magnetické a elektrické. • Flotace, teorie flotačního procesu. • Flotační koncentráty, technologie flotačního procesu. • Pomocné úpravnické procesy, zahušťování, filtrace a sušení. • Úprava kusovosti. Využití kryogenních postupů. Recyklační procesy vybraných kovonosných odpadů, současné technologie, situace v České republice.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2012/2013 letní semestr, platnost do: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45  27 3
        Zkouška Zkouška 55  24 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R029) Neželezné kovy a speciální slitiny P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R029) Neželezné kovy a speciální slitiny K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R029) Neželezné kovy a speciální slitiny P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R029) Neželezné kovy a speciální slitiny K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R029) Neželezné kovy a speciální slitiny K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R029) Neželezné kovy a speciální slitiny P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R029) Neželezné kovy a speciální slitiny P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R029) Neželezné kovy a speciální slitiny K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (B3923) Materiálové inženýrství (3911R029) Neželezné kovy a speciální slitiny K čeština Třinec 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2015/2016 letní