637-0417/04 – Slitiny neželezných kovů v automobilovém průmyslu (SNKAP)

Garantující katedraKatedra neželezných kovů, rafinace a recyklaceKredity5
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Monika LosertováGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Monika Losertová
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LOS35 doc. Dr. Ing. Monika Losertová
MAL37 doc. Ing. Jitka Malcharcziková, Ph.D.
SZU02 doc. Ing. Ivo Szurman, Ph.D.
STA0279 Ing. Michaela Štamborská, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude po absolvování předmětu schopen: -klasifikovat typy materiálů na bázi neželezných kovů používané v automobilovém průmyslu. -popsat přípravu a tepelné a mechanické zpracování slitin neželezných kovů -vyhodnotit obrobitelnost a svařitelnost slitin neželezných kovů -charakterizovat fyzikálně-mechanické a strukturní vlastnosti slitin neželezných kovů -vyjmenovat, případně vybrat nové vhodné aplikace slitin neželezných kovů

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Student se v předmětu seznámí s různými typy materiálů na bázi neželezných kovů, které jsou používány pro automobilový průmysl. Získá znalosti o přípravě, tepelném a mechanickém zpracování, obrobitelnosti, svařitelnosti, fyzikálně-mechanických a strukturních vlastnostech, jakož i o aplikacích slitin neželezných kovů.

Povinná literatura:

LOSERTOVÁ, M.: Syllaby přednášek předmětu Slitiny neželezných kovů v automobilovém průmyslu. Interní texty. 2010 PÍŠEK, F., JENÍČEK, L., RYŠ, P. Nauka o materiálu I, Nauka o kovech 3.svazek. Neželezné kovy. Praha, Academia, 1973. MICHNA Š. a kol. Encyklopedie hliníku. Prešov, Adin, 2005, 700 s. DRÁPALA, J. a kol. Hořčík, jeho slitiny a binární systémy hořčík-příměs.Ostrava, VŠB-TU Ostrava 2004, 172 s. YAMAGATA, H. The science and technology of materials in automotive engines. Published by Woodhead Publishing Limited, Abington Hall, Abington Cambridge CB1 6AH, England, 2005, pp. 318 p. ISBN-13: 978-1-85573-742-6

Doporučená literatura:

články v odborných i populárních publikacích Titanium and Titanium Alloys. Fundamentals and Applications. Edited by Leyens Ch. and Peters M., WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim. 2003.ISBN: 3-527-30534-3 Automotive engineering : lightweight, functional, and novel materials Edited by Cantor B., Grant P., Johnston C., CRC Press Taylor & Francis Group 6000 Broken Sound Parkway NW, 2008. pp.277. ISBN 978-0-7503-1001-7 DAVIES, G. Materials for Automobile Bodies. Elsevier Ltd., 2003, pp. 277. ISBN 0 7506 5692 1

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

písemka, test, vypracování projektu

E-learning

není

Další požadavky na studenta

doplnit znalosti z nauky o materiálech zvýšit úroveň jazykových znalostí

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Slitiny hliníku, příprava (tavení, lití, prášková metalurgie, legování), tepelné zpracování, tepelně-mechanické zpracování, svařitelnost, obrobitelnost, fyzikálně-mechanické a strukturní vlastnosti, aplikace, označování tříd podle norem. 2. Slitiny hořčíku, příprava (tavení, lití, prášková metalurgie, legování,…), tepelné zpracování, tepelně-mechanické zpracování, svařitelnost, obrobitelnost, fyzikálně-mechanické a strukturní vlastnosti, aplikace, označování tříd podle norem. 3. Superslitiny, příprava (tavení, lití, legování), tepelné zpracování, svařitelnost, obrobitelnost, fyzikálně-mechanické a strukturní vlastnosti, aplikace. 4. Slitiny titanu, příprava (tavení, lití, legování), tepelné zpracování, svařitelnost, obrobitelnost, fyzikálně-mechanické a strukturní vlastnosti, aplikace. 5. Kovové pěny, příprava, fyzikálně-mechanické a strukturní vlastnosti, aplikace. 6. Kompozitní materiály, příprava, fyzikálně-mechanické a strukturní vlastnosti, aplikace. 7. Materiály pro vodíkové hospodářství 8. Aplikace ostatních neželezných kovů a slitin v automobilovém průmyslu (W,Pb,Cu)

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2018/2019 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45  25
        Zkouška Zkouška 55  15 3
Rozsah povinné účasti: lectures test seminary work + presentation

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
FMT+9360 2021/2022 prezenční angličtina volitelný odborný 600 - Děkanát FMT stu. blok
FMT+9360 2021/2022 prezenční angličtina volitelný odborný 600 - Děkanát FMT stu. blok
FMT+9360 2020/2021 prezenční angličtina volitelný odborný 600 - Děkanát FMT stu. blok
FMT-nově akreditované-příprava 2019/2020 prezenční angličtina volitelný odborný 600 - Děkanát FMT stu. blok

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.