637-0706/01 – Moderní materiály (MoM)

Garantující katedraKatedra neželezných kovů, rafinace a recyklaceKredity6
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Monika LosertováGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Monika Losertová
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2000/2001Rok zrušení2009/2010
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LOS35 doc. Dr. Ing. Monika Losertová
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 3+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student po absolvování předmětu získá schopnost: -vysvětlit souvislosti mezi strukturou a základními vlastnostmi progresivních materiálů -klasifikovat a shrnout základní vlastnosti konstrukčních, elektromagnetických, supravodivých, biokompatibilních, kompozitních a dalších materiálů -porovnávat a vybrat jednotlivé typy materiálů podle vybraných vlastností pro konkrétní aplikace -formulovat výhody a nevýhody aplikací kovových materiálů a kompozitů v různých odvětvích -aplikovat poznatky na řešení technických problémů

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Předmět navazuje na základní znalosti nauky o materiálu a rozšiřuje znalosti o materiálech používaných v různých oblastech moderního průmyslu a zahrnujících širokou škálu požadovaných fyzikálních, mechanických a tepelných, příp. dalších vlastností. Strukturní charakteristiky vybraných typů materiálů jsou uvedeny v souvislosti s jejich vlastnostmi a použitím. Poznatky z tohoto předmětu umožní studentovi získat přehled o směrech vývoje nových materiálů a dobře se orientovat v používaných moderních materiálech.

Povinná literatura:

MAZANEC,K.: Fyzikální metalurgie neželezných kovů a složených materiálů. Ostrava, VŠB 1987, 147 s. Pluhař,J. Nauka o materiálech, Praha, SNTL, 1989, 552s. STRNADEL, B.: Řešené příklady a technické úlohy z materiálového inženýrství. Ostravské tiskárny, 1998, 334s. Pokluda,J.,Kroupa,F.,Obdržálek,L.: Mechanické vlastnosti a struktura pevných látek. VÚT Brno, PC-DIR spol. s r.o.- Nakladatelství Brno, 1994, 385 s. Bareš, R.A.: Kompozitní materiály. Praha, SNTL, 1988,328 s.

Doporučená literatura:

DAVIS, J.R.: Metals Handbook, Desk Edition, ASM International, 1998, 1521 p. ASM Handbook, Vol. 9, Metallography and microstructures, ASM International, 9.vydání, 2000, pp.775. ASM Handbook. Vol.2, Properties and Selection: Nonferrous Alloys and Special-Purpose Material. 10th edition, ASM International, 2000, 1328 p. ISBN 0-87170-378-5

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Krystalická struktura neželezných kovů a slitin. Zařazení neželezných kovů v periodické tabulce. Fázové diagramy v nauce o materiálech - neželezných kovech.Fyzikální a mechanické vlastnosti čistých kovů a slitin ve vztahu ke struktuře a způsobu přípravy. Uspořádaný a neuspořádaný stav. Vlastnosti materiálů ve vztahu k procesům dalšího zpracování (mechanická deformace,zotavení, rekrystalizace). Precipitační procesy. Zpevnění a vytvrzení. Příklady: Slitiny mědi. Slitiny Cu-Ni. Slitiny niklu. Slitiny se speciálními magnetickými a dalšími fyzikálními vlastnostmi. Superslitiny. Slitiny hliníku. Tepelné zpracování hliníkových slitin. G-P zóny.Intermetalika. Slitiny titanu. Slitiny s paměťovým efektem.Supravodivé materiály. Ložiskové materiály. Kompozity s kovovou matricí.Funkčně-gradientní materiály. Biomateriály. Kovové pěny. Kovová skla. Polymery.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 zimní semestr, platnost do: 2010/2011 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 18
                Laboratorní práce Laboratorní práce 15  0
                Projekt Projekt 10  0
                Písemka Písemka 10  0
        Zkouška Zkouška 65 (65) 0
                Písemná zkouška Písemná zkouška 20  0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (B2113) Materiálové technologie (2109R015) Metalurgie neželezných kovů (06) Metalurgie neželezných kovů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2004/2005 (B2113) Materiálové technologie (2109R017) Nauka o kovech P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2003/2004 (B2113) Materiálové technologie (2109R015) Metalurgie neželezných kovů (06) Metalurgie neželezných kovů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (B2113) Materiálové technologie (2109R017) Nauka o kovech P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2002/2003 (B2113) Materiálové technologie (2109R015) Metalurgie neželezných kovů (06) Metalurgie neželezných kovů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (B2113) Materiálové technologie (2109R017) Nauka o kovech P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (B2113) Materiálové technologie (2109R015) Metalurgie neželezných kovů (06) Metalurgie neželezných kovů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (B2113) Materiálové technologie (2109R017) Nauka o kovech P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku