637-0707/02 – Základy pyro-,hydro-a elektrometalurgie (ZPHE)

Garantující katedraKatedra neželezných kovů, rafinace a recyklaceKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Miroslav Kursa, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Miroslav Kursa, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1995/1996Rok zrušení2008/2009
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BUR47 Ing. Rostislav Burkovič, CSc.
KUR30 prof. Ing. Miroslav Kursa, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Základní principy a procesy metalurgie při získávání kovů a jejich následné rafinace. Předmět je zaměřen na procesy obohacování rud, význam sekundárních zdrojů, podmínky redukce kovů (termické procesy a využití redukčních látek) a specifikaci pochodů pražení, tavení, destilačních, resp. sublimačních procesů. Charakteristika získávání výluhů, čištění výluhů – iontová výměna, extrakce, oddělování a získávání zájmových kovů – srážení (krystalizace, hydrolýza, cementace, absorpce, srážení pomocí plynů). Principy a procesy elektrolýzy vodných roztoků a tavenin solí, rafinační elektrolýza. Rafinační metody aplikované při výrobě kovů, metody přípravy velmi čistých kovů.

Povinná literatura:

1. KUCHAŘ, L.: Hutnictví neželezných kovů. Skripta VŠB Ostrava, 1987, 335s. 2. DRÁPALA, J., KRIŠTOFOVÁ, D., PEŘINOVÁ, K.: Těžké neželezné kovy – návody do cvičení. Skripta VŠB Ostrava, 1986. 3. BERÁNEK, M., ŠEBKOVÁ, J. PEDLÍK, M. Technologie kovových materiálů. Praha:SNTL, 1984. 333s. 4. SCHMIEDL, J. Hutníctvo neželezných kovov. Bratislava: Alfa, 1984. 280s.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Úvod do předmětu, chemické vazby v molekulách a krystalech, základy pásmové teorie tuhých látek. Poruchy krystalové mřížky tuhých látek. Charakteristika oxidů a sulfidů kovů, fázové diagramy. Systémy Fe-S, Fe-O, Cu- S, Cu-O.Termodynamika procesů disociace oxidů, sulfidů, halogenidů kovů. Kinetika disociace.Termodynamika a kinetika oxidace sulfidů, Ellinghamovy a Kellogovy diagramy.Termodynamika oxidace a redukce kovů, kinetika oxidace a redukce kovů. Redukční činidla, oxidační a plazmová redukce.Struskové taveniny, struktura struskových tavenin, fyzikální vlastnosti struskových tavenin. Molekulová a iontová teorie strusek.Taveniny kovů a sulfidů. Ztráty kovů ve struskách. Taveniny halogenidů, struktura, reakce s kovy a oxidy.Termodynamika, kinetika, mechanismus vypařování a kondenzace kovů a sloučenin. Rafinace kovů, vypařováním a krystalizačními metodami. Termodynamika a kinetika procesu loužení. E-pH diagramy. Zákonitosti loužení v kinetické a difuzní oblasti. Oddělování kapalné a tuhé fáze. Metody dělení kovů v roztoku. Selektivní srážení, kapalinová extrakce a iontová výměna.Vylučování tuhé fáze z vodného roztoku - krystalizace, srážení těžkorozpustných sloučenin. Vylučování kovů z roztoku - cementace, redukce vodíkem. Teoretické základy elektrometalurgie. Faradayovy zákony elektrolýzy. Vylučovací potenciály, elektrochemická řada napětí.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45 (45) 0
                Laboratorní práce Laboratorní práce 10  0
                Projekt Projekt 15  0
                Písemka Písemka 20  0
        Zkouška Zkouška 55 (55) 0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 55  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (B2113) Materiálové technologie (2109R015) Metalurgie neželezných kovů (06) Metalurgie neželezných kovů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2003/2004 (B2113) Materiálové technologie (2109R015) Metalurgie neželezných kovů (06) Metalurgie neželezných kovů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2002/2003 (B2113) Materiálové technologie (2109R015) Metalurgie neželezných kovů (06) Metalurgie neželezných kovů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2001/2002 (B2113) Materiálové technologie (2109R015) Metalurgie neželezných kovů (06) Metalurgie neželezných kovů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2000/2001 (B2113) Materiálové technologie (2109R015) Metalurgie neželezných kovů (06) Metalurgie neželezných kovů P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku