637-0709/01 – Lehké kovy a slitiny (LKS)

Garantující katedraKatedra neželezných kovů, rafinace a recyklaceKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Miroslav Kursa, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Miroslav Kursa, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2000/2001Rok zrušení2005/2006
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LOS35 doc. Dr. Ing. Monika Losertová
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Lehké kovy, obecné charakteristiky a použití. Výroba hliníku - zásadité metody výroby Al2O3 jako základní suroviny pro získávání Al tavnou elektrolýzou, možnosti rafinace, jiné postupy aplikované na výrobu slitin Al. Vlastnosti a použití Al, rozdělení hliníkových slitin, speciální slitiny. Metody získávání Mg elektrolýzou tavenin a silikotermickým procesem, charakteristika, rozdělení a použití slitin Mg. Technologie výroby Li, Be a ostatních lehkých kovů (Ca, Ba, Sr, alkalické kovy) a jejich aplikace.

Povinná literatura:

1.KUNHALMI, G.: Hutníctvo ľahkých kovov. Košice, 1990, 295 s.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod, rozdělení kovů. Vlastnosti lehkých kovů, reaktivnost. Al-vlastnosti, slooučeniny, použití, minerály, rudy. Producenti-světoví, ČR, Slovensko. Cena. 2. Základní přehled technologie výroby Al. Bayerův proces výroby Al2O3: hlinitanové roztoky, rovnováhy, loužení bauxitu - podmínky, chování příměsí, technologie, separace červeného kalu, separatce Al2O3, kalcinace, kvalita, ekonomie procesu. Světoví producenti Al2O3. 3. Spékací proces výroby Al2O3: Spékání, loužení, odkřemičitění, rozklad. Kvalita, ekonomie procesu. Kombinované metody, nebauxitové suroviny, kyselé loužení. 4. Výroba Al elektrolýzou Struktura fluoridových tavenin a elektrolytu, fyzikálně-chemické vlastnosti elektrolytu. Katodové a anodové procesy, proudová účinnost při elektrolýze. 5. Konstrukce elektrolyzérů, normální chod elektrolýzy, poruchy. Proudová a energetická účinnost elektrolýzy. Zpracování plynů, pěny a odpadů. Výroba kryolitu, elektrod. Ekonomie, účinnost. 6. Výroba slitiny Al-Si termickou redukcí, netradiční metody výroby Al. Rafinace Al na vysokou čistotu. 7. Slitiny Al (-Mg, -Cu, -Zn, -Li). Hliníkový šrot, eloxování Al. 8. Křemík, vlastnosti, sloučeniny, použití, minerály, rudy. Technologie výroby Si. Rafinace křemíku na vysokou čistotu, použití, technologie. 9. Hořčík, vlastnosti, sloučeniny, použití, minerály, rudy. Výroba bezvodého MgCl2. Elektrolýza Mg, technologie, konstrukce zařízení, rafinace. 10. Termická redukce Mg Slitiny Mg, vlastnosti, použití. Sekundární Mg. Mg jako redukční činidlo, jako legura. 11. Be, vlastnosti, sloučeniny, použití, minerály, rudy. Elektrolýza, termická redukce, výroba slitin. Slitiny, vlastnosti, použití. 12. Li, a ostatní lehké kovy - Na, K, Ca, Ba, Sr - vlastnosti, sloučeniny, použití, minerály, rudy. Technologie výroby. Li jako legura. Použití Li v jaderné technice.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2004/2005 (B2113) Materiálové technologie (2109R022) Slévárenství (04) Slévárenství K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.