637-0709/02 – Light Metals and Alloys (LKS)

Gurantor departmentDepartment of Non-ferrous Metals, Refining and RecyclingCredits4
Subject guarantorprof. Ing. Miroslav Kursa, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Miroslav Kursa, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
LOS35 doc. Dr. Ing. Monika Losertová
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Light metals, general characteristics and using. Production of aluminum - alkali methods of Al2O3 production as the base material for obtaining Al by the method of melt electrolysis, possibilities of refinement, other progresses apply to production of Al alloys. Characteristics and using of Al, Al alloys and special alloys. Methods of obtaining Mg by melt electrolysis and silico thermal process, characteristic, division and using of Mg alloys. Technology of Li and Be production and of others light metals (Ca, Barium, Sr, alkali metal) and their application.

Compulsory literature:

2.MOORE, J. J.: Chemical Metallurgy. Oxford, 1993, 435 s. 3.TALAT: Training in Aluminium Application Technologies Friedrich Ostermann. Brussels, 1995 (CD disk)

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

1. Úvod, rozdělení kovů. Vlastnosti lehkých kovů, reaktivnost. Al-vlastnosti, slooučeniny, použití, minerály, rudy. Producenti-světoví, ČR, Slovensko. Cena. 2. Základní přehled technologie výroby Al. Bayerův proces výroby Al2O3: hlinitanové roztoky, rovnováhy, loužení bauxitu - podmínky, chování příměsí, technologie, separace červeného kalu, separatce Al2O3, kalcinace, kvalita, ekonomie procesu. Světoví producenti Al2O3. 3. Spékací proces výroby Al2O3: Spékání, loužení, odkřemičitění, rozklad. Kvalita, ekonomie procesu. Kombinované metody, nebauxitové suroviny, kyselé loužení. 4. Výroba Al elektrolýzou Struktura fluoridových tavenin a elektrolytu, fyzikálně-chemické vlastnosti elektrolytu. Katodové a anodové procesy, proudová účinnost při elektrolýze. 5. Konstrukce elektrolyzérů, normální chod elektrolýzy, poruchy. Proudová a energetická účinnost elektrolýzy. Zpracování plynů, pěny a odpadů. Výroba kryolitu, elektrod. Ekonomie, účinnost. 6. Výroba slitiny Al-Si termickou redukcí, netradiční metody výroby Al. Rafinace Al na vysokou čistotu. 7. Slitiny Al (-Mg, -Cu, -Zn, -Li). Hliníkový šrot, eloxování Al. 8. Křemík, vlastnosti, sloučeniny, použití, minerály, rudy. Technologie výroby Si. Rafinace křemíku na vysokou čistotu, použití, technologie. 9. Hořčík, vlastnosti, sloučeniny, použití, minerály, rudy. Výroba bezvodého MgCl2. Elektrolýza Mg, technologie, konstrukce zařízení, rafinace. 10. Termická redukce Mg Slitiny Mg, vlastnosti, použití. Sekundární Mg. Mg jako redukční činidlo, jako legura. 11. Be, vlastnosti, sloučeniny, použití, minerály, rudy. Elektrolýza, termická redukce, výroba slitin. Slitiny, vlastnosti, použití. 12. Li, a ostatní lehké kovy - Na, K, Ca, Ba, Sr - vlastnosti, sloučeniny, použití, minerály, rudy. Technologie výroby. Li jako legura. Použití Li v jaderné technice.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2004/2005 (B2113) Materiálové technologie (2109R015) Metalurgie neželezných kovů (06) Metalurgy of non-ferrous Materials P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2003/2004 (B2113) Materiálové technologie (2109R015) Metalurgie neželezných kovů (06) Metalurgy of non-ferrous Materials P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2002/2003 (B2113) Materiálové technologie (2109R015) Metalurgie neželezných kovů (06) Metalurgy of non-ferrous Materials P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (B2113) Materiálové technologie (2109R015) Metalurgie neželezných kovů (06) Metalurgy of non-ferrous Materials P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (B2113) Materiálové technologie (2109R015) Metalurgie neželezných kovů (06) Metalurgy of non-ferrous Materials P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.