637-0713/02 – Secondary Raw Materials and Their Recovery (DSR)

Gurantor departmentDepartment of Non-ferrous Metals, Refining and RecyclingCredits7
Subject guarantorprof. Ing. Dana Krištofová, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Dana Krištofová, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
BUR47 Ing. Rostislav Burkovič, CSc.
KRI40 prof. Ing. Dana Krištofová, CSc.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Druhotné suroviny s obsahem kovů, jejich charakteristiky, rozdělení, skladování, úprava a zpracování. Fyzikální a fyzikálně-chemické úpravnické postupy, hydrometalurgické a pyrometalurgické zpracování odpadů s obsahem kovů, rafinace získaných produktů. Ekologické a ekonomické aspekty využití druhotných kovonosných surovin, současná situace v České republice. Těžké kovy v jednotlivých složkách životního prostředí, limity kovů ve vodách, půdě a ovzduší, v metalurgických provozech. Zpracování odpadů na bázi: - hliníku a slitin (tavení a rafinace Al-odpadu, stěry, červené a hnědé kaly - mědi a slitin (odpady mědi, bronzů, mosazí, polymetalické amortizační odpady, anodové kaly) - niklu a slitin (zpracování na feronikl, společné zpracování s primární surovinou) - olova a slitin (olověný šrot, akumulátory, tvrdé olovo) - cínu a slitin (pocínovaný průmyslový a amortizační odpad) - zinku a slitin (tvrdý zinek, zinkový popel, pozinkovaný odpad) - ušlechtilých kovů (anodové kaly, elektronický odpad, vyřazené autokatalyzátory) - nebezpečné odpady s obsahem kovů (suché galvanické články, vyhořelé světelné zdroje - výbojky, zářivky) - kabelový a třískový odpad (zpracování mechanické, chemické, kryogenní technika)

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (B2113) Materiálové technologie (2109R015) Metalurgie neželezných kovů (06) Metalurgy of non-ferrous Materials P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (B2113) Materiálové technologie (2109R015) Metalurgie neželezných kovů (06) Metalurgy of non-ferrous Materials P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (B2113) Materiálové technologie (2109R015) Metalurgie neželezných kovů (06) Metalurgy of non-ferrous Materials P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (B2113) Materiálové technologie (2109R015) Metalurgie neželezných kovů (06) Metalurgy of non-ferrous Materials P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (B2113) Materiálové technologie (2109R015) Metalurgie neželezných kovů (06) Metalurgy of non-ferrous Materials P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (B2113) Materiálové technologie (2109R015) Metalurgie neželezných kovů (06) Metalurgy of non-ferrous Materials P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner