637-0716/02 – Bases of Powder Metallurgy (ZPM)

Gurantor departmentDepartment of Non-ferrous Metals, Refining and RecyclingCredits5
Subject guarantorprof. Ing. Miroslav Kursa, CSc.Subject version guarantorprof. Ing. Miroslav Kursa, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1997/1998Year of cancellation2008/2009
Intended for the facultiesFMTIntended for study typesBachelor
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
KUR30 prof. Ing. Miroslav Kursa, CSc.
BUJ37 doc. Ing. Kateřina Skotnicová, Ph.D.
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Powder metallurgy represents an advanced technology for production of structural and functional materials, which cannot be made by classical procedures. Powder metallurgy can be also used for processing of classical materials in order to increase utilisation of materials and reduction of production costs. Powder metallurgy is used among others at production of a broad range of materials for electrical engineering (contact materials, materials difficult to fuse, magnetic materials, etc.).

Compulsory literature:

2.THÜMMLER, F. and OBERACKER, R.: Introduction to Powder Metallurgy. Cambridge, 1993, 332 s. 3.GERMAN, R. M.: Powder Metallurgy Science. Princeton, 1994, 472 s.

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Charakteristika práškové metalurgie - PM, srovnání s klasickými technologiemi, přednosti, omezení. Úvod do výroby práškových kovů a materiálů, charakteristika výroby prášků kovů - PK, slitin, sloučenin. Mechanické způsoby výroby prášků ze solidu nabo likvidu. Redukční metody, fyz.-chem. principy redukčních procesů, redukce oxidů vysokotavitelných kovů, metalotermické metody výroby PK, výroba vysokotavitelných materiálů. Elektrolytické postupy výroby PK z vodných roztoků a z tavenin. Výroba PK karbonylovým způsobem. Vlastnosti prášků a metody jejich stanovení. Úpravy PK. Tvarování prášků, členění a charakteristika jednotlivých postupů. Slinování v jednosložkovém a vícesložkovém systému, slinování s tekutou fází, intenzifikace procesu. Materiálově-inženýrské základy přípravy produktů PM, vlastnosti a oblasti použití, tj. tvarové výrobky, kluzné a třecí materiály, pórovité materiály, disperzně zpevněné materiály, kompaktní materiály z vysokotavitelných kovů, kontaktní materiály, slinuté karbidy, supertvrdé materiály, supravodiče.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2005/2006 (B2113) Materiálové technologie (2109R015) Metalurgie neželezných kovů (06) Metalurgy of non-ferrous Materials P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2004/2005 (B2113) Materiálové technologie (2109R015) Metalurgie neželezných kovů (06) Metalurgy of non-ferrous Materials P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2003/2004 (B2113) Materiálové technologie (2109R015) Metalurgie neželezných kovů (06) Metalurgy of non-ferrous Materials P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2002/2003 (B2113) Materiálové technologie (2109R015) Metalurgie neželezných kovů (06) Metalurgy of non-ferrous Materials P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (B2113) Materiálové technologie (2109R015) Metalurgie neželezných kovů (06) Metalurgy of non-ferrous Materials P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (B2113) Materiálové technologie (2109R015) Metalurgie neželezných kovů (06) Metalurgy of non-ferrous Materials P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.