637-0722/01 – Struktura a vlastnosti materiálu (SM)

Garantující katedraKatedra neželezných kovů, rafinace a recyklaceKredity3
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Monika LosertováGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Monika Losertová
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LOS35 doc. Dr. Ing. Monika Losertová
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+1

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student postgraduálního studia bude schopen: - vysvětlit vztahy mezi strukturou a základními vlastnostmi materiálů - formulovat výhody a nevýhody aplikací neželezných kovů v různých odvětvích průmyslu - vybrat optimální materiály pro různá odvětví aplikací z hlediska jejich mechanických vlastností a interakcí s prostředím - vyjmenovat a shrnout základní vlastnosti kovů a slitin pro konstrukční, elektrotechnické, supravodičové, automobilové, letecké aj. aplikace - porovnat a vybrat jednotlivé typy materiálů v souladu s vybranými vlastnostmi pro určité aplikace

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)

Anotace

Student získá základní přehled o struktuře a mikrostruktuře, fyzikálních, mechanických, elektrických a jiných vlastnostech materiálů. Klasifikace materiálů zahrnuje kovové, polovodičové, kompozitní, keramické, amorfní, polymerní aj. bude provedena z hlediska jejich využití v rúzných oblastech průmyslu. Vliv příměsí a nečistot na mikrostrukturu a vlastnosti kovů a jejich slitin bude diskutován z hlediska mechanismů působení a možností jejich využití pro modifikaci vlastností. Pro vybrané typy materiálů budou probrány fázové diagramy, fázové přeměny, tepelné zpracování, stabilita a metastabilita fází.

Povinná literatura:

LOSERTOVÁ, M. Progresivní materiály. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2012. ISBN 978-80-248-2575-5 FIALA, J., V. MENTL a P. ŠUTTA. Struktura a vlastnosti materiálů. Praha: Academia, 2003. ISBN 80-200-1223-0. POKLUDA, J., F. KROUPA a L. OBDRŽÁLEK. Mechanické vlastnosti a struktura pevných látek: kovy, keramika, plasty. Brno: Vysoké učení technické, 1994. ISBN 80-214-0575-9. SMALLMAN, R.E. a A.H.W NGAN. Physical metallurgy and advanced materials. 7th edition. Oxford: Elsevier Butterworth-Heinemann, 2007. ISBN 978-0-7506-6906-1.

Doporučená literatura:

DAVIS, J.R. ed. Metals handbook. Desk edition. Materials Park: ASM International, 1998. ISBN 0-87170-654-7. ČADEK, J. Creep kovových materiálů. Praha : Academia, 1984. ABEL, L. A., ed. ASM handbook: nonferrous alloys and special-purpose materials. Volume 2, Properties and selection. 10th edition, Materials Park: ASM International, 2000. ISBN 0-87170-378-5 VANDER VOORT, G. F., ed. ASM Handbook: Metallography and Microstructure. Volume 9. Ohio: ASM International. 2000. ISBN 0-87170-007-7. ASHBY, M. F. et al. Metal Foams: A Design Guide. Elsevier, Boston: Butterworth-Heinemann, 2000. ISBN 0-7506-7219-6.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

test

E-learning

TEAMS, ZOOM

Další požadavky na studenta

Prokázat schopnosti orientovat se v cizojazyčné literatuře při zpracování semestrálního projektu (který by měl být do 20 str.); abstrahovat a vyhodnotit nejdůležitější poznatky a výsledky z rešerše pro vybraný materiál

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Přehled materiálů a jejich základní klasifikace. 2. Strukturní vlastnosti materiálů. Difúze v kovech a slitinách. 3. Fázové transformace, rovnovážné fázové diagramy. 4. Mechanické vlastnosti materiálů. Zkouška tahem, rázem, v ohybu, zkoušky tvrdosti. Creep. 5. Konstrukční materiály. Oceli; slitiny Cu; slitiny Al; slitiny Mg; slitiny Ni a superslitiny; slitiny vysokotavitelných kovů; vybrané intermetalické sloučeniny; funkčně gradientní materiály; amorfní materiály; polymerní materiály; 6. Materiály s elektromagnetickými vlastnostmi, rozdělení, charakteristiky a aplikace. 7. Polovodičové materiály. 8. Kompozitní materiály. Princip kompozitního působení. 9. Ušlechtilé kovy (Au, Ag, Pt, Pd, aj.) a jejich slitiny. 10. Kovové pěny. 11. Ložiskové materiály. 12. Keramické materiály. Základní vlastnosti a aplikace. 13. Přírodní materiály.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti: Student se účastní přednášek, absolvuje test pro klasifikovaný zápočet

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (N0788A270001) Biomechanické inženýrství P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (N0788A270001) Biomechanické inženýrství P čeština Ostrava 1 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku