637-0806/01 – Recyklace neželezných kovů (RNžK)

Garantující katedraKatedra neželezných kovů, rafinace a recyklaceKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Miroslav Kursa, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Miroslav Kursa, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BUR47 Ing. Rostislav Burkovič, CSc.
MAL37 doc. Ing. Jitka Malcharcziková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student po absolvování předmětu získá schopnost: ·Kategorizovat druhotné suroviny s obsahem kovů, jejich rozdělení, uskladňování a základní úpravu. ·Vybrat fyzikální a fyzikálně-chemické úpravnické postupy, pyrometalurgické, hydrometalurgické, elektrometalurgické a kombinované zpracování odpadů s obsahem kovů, rafinace získaných produktů. ·Posoudit ekologické a ekonomické aspekty využití druhotných kovonosných surovin, současnou situaci v České republice. ·Porovnat těžké kovy v jednotlivých složkách životního prostředí, limity kovů ve vodách, půdě a ovzduší, v metalurgických provozech. ·Vyhodnotit recyklaci vybraných odpadů obecných kovů (hliník, měď, nikl, olovo, cín, zinek, germanium), karbidů wolframu a kobaltu materiálů na bázi nebezpečných odpadů s obsahem kovů (suché galvanické články, vyhořelé světelné zdroje, výbojky, zářivky, EKO – VUK Panenské Břežany, s.r.o.) a materiálů na bázi kabelového a třískového odpadu

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Druhotné suroviny s obsahem kovů, jejich charakteristiky, rozdělení, skladování, úprava a zpracování. Hydrometalurgické, včetně biometalurgie, pyrometalurgické, elektrometalurgické a kombinované zpracování odpadů s obsahem kovů, rafinace získaných produktů. Ekologické a ekonomické aspekty využití druhotných kovonosných surovin, současná situace v České republice. Těžké kovy v jednotlivých složkách životního prostředí, limity kovů ve vodách, půdě a ovzduší, v metalurgických provozech. Prevence znečištění, směrnice EU (IPPC) a její aplikace, čistší produkce. Zpracování odpadů na bázi: hliníku a slitin, mědi a slitin, niklu a slitin, olova a slitin, cínu a slitin, zinku a slitin, ušlechtilých kovů, nebezpečných odpadů s obsahem kovů. Recyklační technologie v ČR.

Povinná literatura:

[1] KRIŠTOFOVÁ, D. Recyklace neželezných kovů. Skripta VŠB - TU Ostrava, 2003, 60 s. [2] MIŠKUFOVÁ, A., HAVLÍK, T. Spracovanie a recyklácia hliníkových odpadov. Equilibria, s.r.o., Košice, 2013, 384 s. ISBN 978-80-8143-080-0. [3] MIŠKUFOVÁ, A., ORÁČ, D., LAUBERTOVÁ, M. Environmentálne aspekty výroby ľahkých kovov I. Equilibria, s.r.o., Košice, 2013, 178 s. ISBN 978-80-8143-083-1.

Doporučená literatura:

[1] BOTULA, J. Recyklace odpadů kovových a kovonosných. VŠB-TUO, Ostrava, 2004, 87 s. ISBN 80-248-0495-6. [2] BENCKO,V., CIKRT, M., LENER, J. Toxické kovy v životním a pracovním prostředí člověka. Grada Praha 1995, 282 s. [3] KURAŠ, M. et al. Odpadové hospodářství. Vodní zdroje EKOMONITOR, spol. s r.o., 2008, 143s. [4] BROŽOVÁ, S., MALCHARCZIKOVÁ, J. et al. Elektroodpad – analýza a možnosti využití. VŠB-TUO, Ostrava, 2008, 100 s. ISBN 978-80-248-1867-2.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Test

E-learning

Další požadavky na studenta

nejsou další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

• Druhotné suroviny s obsahem kovů, jejich charakteristiky, rozdělení, uskladňování a úprava. • Fyzikální a fyzikálně - chemické úpravnické postupy. Hydrometalurgické, pyrometalurgické a kombinované metody zpracování odpadů s obsahem neželezných kovů, rafinace získaných produktů. • Ekologická a ekonomická hlediska využití druhotných kovonosných surovin, současná situace, recyklační technologie v České republice. • Těžké kovy v jednotlivých složkách životního prostředí , limity kovů ve vodách , půdě a v ovzduší v metalurgii, prevence znečištění, evropská směrnice IPPC v metalurgii olova, mědi a hliníku. • Recyklace odpadů hliníku a jeho slitin (tavení a rafinace hliníkového odpadu, stěry ) • Recyklace odpadů mědi a jejích slitin (odpady mědi, bronzů, mosazí, polymetalické amortizační odpady, anodové kaly) • Recyklace odpadů niklu a jeho slitin (zpracování na feronikl, společné zpracování s primární surovinou) • Recyklace odpadů olova a jeho slitin (olověné zůstatky, akumulátory, tvrdé olovo, pyrometalurgická recyklace v KO Příbram a.s.) • Recyklace odpadů cínu a jeho slitin (pocínovaný průmyslový a amortizační odpad) • Recyklace odpadů zinku (tvrdý zinek, zinkový popel, pozinkovaný odpad) • Recyklace odpadů ušlechtilých kovů ( anodové kaly, elektronický odpad, vyřazené autokatalyzátory, Safina Vestec,a.s.) • Recyklace odpadů karbidů wolframu, kobaltu • Recyklace nebezpečných odpadů s obsahem kovů • Zpracování kabelového a třískového odpadu

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51 3
        Zápočet Zápočet 25 (25) 0 3
                Projekt Projekt 20  0 3
                Jiný typ úlohy Jiný typ úlohy 5  0 3
        Zkouška Zkouška 75 (75) 0 3
                Písemná zkouška Písemná zkouška 30  0 3
                Ústní zkouška Ústní zkouška 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T029) Neželezné kovy a speciální slitiny K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2015/2016 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T029) Neželezné kovy a speciální slitiny P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T029) Neželezné kovy a speciální slitiny K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2014/2015 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T029) Neželezné kovy a speciální slitiny P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T029) Neželezné kovy a speciální slitiny P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2013/2014 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T029) Neželezné kovy a speciální slitiny K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T029) Neželezné kovy a speciální slitiny P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2012/2013 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T029) Neželezné kovy a speciální slitiny K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T029) Neželezné kovy a speciální slitiny P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2011/2012 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T029) Neželezné kovy a speciální slitiny K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T029) Neželezné kovy a speciální slitiny P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2010/2011 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T029) Neželezné kovy a speciální slitiny K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T029) Neželezné kovy a speciální slitiny P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2009/2010 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T029) Neželezné kovy a speciální slitiny K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T029) Neželezné kovy a speciální slitiny K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2008/2009 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T029) Neželezné kovy a speciální slitiny P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T029) Neželezné kovy a speciální slitiny K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2007/2008 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T029) Neželezné kovy a speciální slitiny P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T029) Neželezné kovy a speciální slitiny K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2006/2007 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T029) Neželezné kovy a speciální slitiny P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T029) Neželezné kovy a speciální slitiny K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2005/2006 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T029) Neželezné kovy a speciální slitiny P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2009/2010 zimní