637-0815/01 – Recyklace ušlechtilých kovů (RUK)

Garantující katedraKatedra neželezných kovů, rafinace a recyklaceKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Miroslav Kursa, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Miroslav Kursa, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2005/2006Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BRO37 doc. Ing. Silvie Brožová, Ph.D.
BUR47 Ing. Rostislav Burkovič, CSc.
SZU02 doc. Ing. Ivo Szurman, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student po absolvování předmětu získá schopnost: · shrnout vlastnosti, současný stav a strukturu spotřeby ušlechtilých kovů. · kategorizovat vybrané druhotné suroviny s obsahem ušlechtilých kovů, elektronický odpad, materiálové charakteristiky elektronického odpadu, odpadní ustalovací roztoky, chemické složení a problematiku sběru, vyřazené autokatalyzátory, jejich materiálovou charakteristiku. · posoudit možnosti zpětného získávání ušlechtilých kovů z elektronického odpadu, pomocí mechanických, pyrometalurgických a hydrometalurgických procesů. · vyhodnotit možnosti zpětného získávání stříbra z vyřazených ustalovacích roztoků, chemickým srážením, sorpčními procesy, elektrolýzou. · posoudit možnosti zpětného získávání platiny, paládia a rhodia z autokatalyzátorů, pyrometalurgickými, hydrometalurgickými a kombinovanými recyklačními procesy. · porovnat možnosti zpětného získávání ušlechtilých kovů při klasických pyroprocesech výroby olova a mědi. · vysvětlit teorii rozpouštění zlata a stříbra v roztoku thiomočoviny. · sestavit přehled aplikace thiomočoviny na extrakci zlata a stříbra, perspektivy použití thiomočovinových roztoků na získávání ušlechtilých kovů. · vyhodnotit ekonomická hlediska recyklace ušlechtilých kovů z odpadních materiálů.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři

Anotace

Předmět je zaměřen na skupinu ušlechtilých kovů, jejich vlastnosti a strukturu spotřeby jako budoucích zdrojů pro recyklaci. Seznamuje studenty s vybranými druhotnými materiály s obsahem ušlechtilých kovů, jejich materiálovými charakteristikami a možnostmi recyklace ušlechtilých kovů. Všímá si recyklace při využití klasických pyroprocesů a věnuje pozornost nejrozšířenějším recyklačním procesům materiálů s obsahem zlata, stříbra, platiny, paládia a rhodia.

Povinná literatura:

[1] Krištofová, D. Recyklace ušlechtilých kovů, monografie, Ostrava 2001, 100 s. [2] Meretukov, M. A., Orlov, A. M. Metalurgija blagorodnych metallov. Moskva Metallurgija 1991, 415 s. [3] BOTULA, J. Recyklace odpadů kovových a kovonosných. VŠB-TUO, Ostrava, 2004, 87 s. ISBN 80-248-0495-6. [4] Krištofová, D. Možnosti recyklace druhotných surovin s obsahem stříbra. VŠB Ostrava 1992, 121 s. [5] Havlík, T. Spracovanie a detoxikácia odpadov. Skripta TU Košice 1997, 154 s.

Doporučená literatura:

[1] Kuchař, L. Hutnictví neželezných kovů. Skripta VŠB Ostrava, 1987, 335 s. [2] KURAŠ, M. et al. Odpadové hospodářství. Vodní zdroje EKOMONITOR, spol. s r.o., 2008, 143s. [3] Kuffa, T. Hutnictvo ťažkých neželezných kovov. Skripta VŠT Košice, 1983,512s. [4] Konferenční sborníky tuzemské a zahraniční k problematice odpadních materiálů a jejich recyklace. [5] BENCKO,V., CIKRT, M., LENER, J. Toxické kovy v životním a pracovním prostředí člověka. Grada, Praha, 1995, 282 s. [6] Štofko, M., Štofková, M. Neželezné kovy. TU Košice 2000, 293 s.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Test

E-learning

Další požadavky na studenta

nejsou další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Ušlechtilé kovy, jejich vlastnosti a současný stav potřeby ušlechtilých kovů. 2. Vybrané druhotné suroviny s obsahem ušlechtilých kovů, 3. Elektronický odpad, materiálové charakteristiky elektronického odpadu, složení a problematika sběru 4. Fyzikálně-chemické základy kyanidování 5. Odpadní ustalovací roztoky, chemické složení a problematika sběru, 6. Vyřazené autokatalyzátory, jejich materiálová charakteristika, druhy autokatalyzátorů, funkce ušlechtilých kovů v autokatalyzátorech. 7. Mechanické, pyrometalurgické a hydrometralurgické procesy zpracování autokatalyzátorů 8. Recyklace ušlechtilých kovů z elektronického odpadu, 9. Zpětné získávání stříbra z vyřazených ustalovacích roztoků, chemické srážení, sorpční procesy, elektrolýza. 10. Zpětné získávání platiny, paládia a rhodia z autokatalyzátorů, pyrometalurgické, hydrometalurgické a kombinované recyklační procesy. 11. Zpětné získávání ušlechtilých kovů při klasické pyrometalurgické výrobě olova. 12. Zpětné získávání ušlechtilých kovů při klasické pyrometalurgické výrobě mědi. 13. Rozpouštění zlata a stříbra v netradičních rozpouštědlech, úloha oxidačního činidla 14. Ekonomická hlediska recyklace ušlechtilých kovů z odpadních materiálů.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45 (45) 25
                Laboratorní práce Laboratorní práce 10  6
                Projekt Projekt 15  8
                Písemka Písemka 20  11
        Zkouška Zkouška 55 (55) 0
                Ústní zkouška Ústní zkouška 55  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2009/2010 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2008/2009 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N3923) Materiálové inženýrství (3911T033) Recyklace materiálů P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku