637-0822/01 – Rudné suroviny a jejich úprava (RSU)

Garantující katedraKatedra neželezných kovů, rafinace a recyklaceKredity6
Garant předmětuprof. Ing. Miroslav Kursa, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Miroslav Kursa, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2003/2004Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BUR47 Ing. Rostislav Burkovič, CSc.
SZU02 doc. Ing. Ivo Szurman, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 16+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student po absolvování předmětu získá schopnost: - popsat základní surovinové zdroje neželezných kovů, primární a druhotné zdroje - charakterizovat surovinovou základnu ČR a popsat jednotlivé společnosti - definovat rudy neželezných kovů, jejich kovnatost a možnosti obohacování. - definovat druhotné surovinové zdroje s obsahem neželezných kovů - klasifikovat odpady neželezných kovů z hlediska jejich výroby - popsat a srovnat úpravy primárních a druhotných surovinových zdrojů neželezných kovů - objasnit a srovnat procesy drcení a mletí primárních a druhotných surovin - charakterizovat třídící postupy u primárních surovin - popsat a následně srovnat rozdružovací procesy, gravitační statické a dynamické - popsat a rozlišovat rozdružovací procesy magnetické a elektrické - charakterizovat flotaci , interpretovat Youngovu rovnici - definovat flotační koncentráty, popsat technologii flotačního procesu - presentovat pomocné úpravnické procesy , interpretovat postupy filtrace a zahušťování - popsat sušící procesy a vysvětlit jejich význam pro úpravnické procesy - charakterizovat specifické metody úpravy vybraných druhů odpadů neželezných kovů - srovnat specifické metody úprav odpadů s úpravami primárních zdrojů - rešeršovat ekonomické údaje čistých neželezných kovů a odpadů neželezných kovů

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Surovinové zdroje neželezných kovů, primární a druhotné zdroje. Rudy neželezných kovů, jejich kovnatost a možnosti obohacování. Surovinová základna ČR. Ekonomická a ekologická hlediska těžby a zpracování primárních surovin. Úprava primárních surovin neželezných kovů před zpracováním.

Povinná literatura:

1. MOLNÁR, F., HAVLÍK,T.: Rudy neželezných kovů a jejich úprava. Košice, VŠT 1985. 2. VIDLÁŘ,J., RŮŽIČKOVÁ,Z.: Úprava druhotných surovin. Ostrava, VŠB 1985. 3. KMEŤ,S.: Flotácia. 1. Vydání. Alfa Bratislava 1992. 350 s. 4. Surovinové zdroje České republiky. Nerostné suroviny. MŽP ČR, Geofond 2000, 170 s.

Doporučená literatura:

1. KUCHAŘ, L.: Hutnictví neželezných kovů. Ostrava, VŠB 1987. 2. Výzkumné projekty GAČR, MPO, habilitační a diplomové práce katedry

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Test

E-learning

Další požadavky na studenta

nejsou další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

• Rudy neželezných kovů, kovnatost a možnosti obohacování. Technické třídění kovů, čistoty kovů. Surovinová základna ČR. • Úprava primárních neželezných kovů. Teorie drcení , mletí, třídění. Základní agregáty pro drcení, mletí a třídění • Rozdružovací procesy, gravitační statické a dynamické, základní agregáty • Rozdružovací procesy magnetické a elektrické, základní agregáty • Flotace, teorie flotačního procesu, flotační koncentráty, technologie flotačního procesu. • Pomocné úpravnické procesy, zahušťování, • Filtrace a sušení, filtry, sušící pece • Druhy a vlastnosti Fe rud • Teoretické základy spékání Fe rud • Tepelná stránka procesů spékání • Plynodynamická stránka procesů spékání • Základy teorie sbalování jemnozrných surovin • Peletizace, briketace Fe rud • Ekologické aspekty výroby aglomerátu

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2012/2013 zimní semestr, platnost do: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 25  15 3
        Zkouška Zkouška 75  36 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2014/2015 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T035) Technologie výroby kovů K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T035) Technologie výroby kovů P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T035) Technologie výroby kovů P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T035) Technologie výroby kovů K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T035) Technologie výroby kovů P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T035) Technologie výroby kovů K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T035) Technologie výroby kovů P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T035) Technologie výroby kovů K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T035) Technologie výroby kovů K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T035) Technologie výroby kovů P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T035) Technologie výroby kovů P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T035) Technologie výroby kovů K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T035) Technologie výroby kovů K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T035) Technologie výroby kovů P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T035) Technologie výroby kovů K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T035) Technologie výroby kovů P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T035) Technologie výroby kovů K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T035) Technologie výroby kovů P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T035) Technologie výroby kovů K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T035) Technologie výroby kovů P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T035) Technologie výroby kovů K čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (N2109) Metalurgické inženýrství (2109T035) Technologie výroby kovů P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.