637-0901/02 – Materiály se speciálními fyzikálními vlastnostmi (MSFV)

Garantující katedraKatedra neželezných kovů, rafinace a recyklaceKredity10
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Monika LosertováGarant verze předmětuprof. Ing. Miroslav Kursa, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DRA30 prof. Ing. Jaromír Drápala, CSc.
KUR30 prof. Ing. Miroslav Kursa, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0
kombinovaná Zkouška 28+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student doktorského studia po absolvování předmětu bude schopen: - vysvětlit souvislosti mezi strukturou a základními vlastnostmi materiálů; - aplikovat základní principy difuze v pevných látkách na transformační děje a přeměny v materiálech; - objasnit základní mechanismy procesů přípravy; - posoudit vlivy změn technologických parametrů na fyzikální vlastnosti materiálů; - optimalizovat technologické parametry přípravy; - vyjmenovat a shrnout základní vlastnosti materiálů pro konstrukční, elektromagnetické, supravodičové, automobilové, letecké aj. aplikace; - porovnat a vybrat jednotlivé typy materiálů v souladu s vybranými vlastnostmi pro určité aplikace; - vyhodnotit vliv možných nečistot na fyzikální a funkční vlastnosti materiálů na bázi kovů a jejich slitin; - aplikovat znalosti při řešení technických problémů.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Předmět seznamuje posluchače s vybranými fyzikálními vlastnostmi, které určují oblasti aplikací polovodičových, vodivých, magnetických, paměťových, supravodivých, intermetalických, monokrystalických, amorfních, buněčných, gradientních a j. materiálů. Student se bude orientovat v možnostech technologických postupů jejich přípravy a modifikace fyzikálních a fyzikálně metalurgických charakteristik. Součástí znalostí o materiálech budou principy elektrické vodivosti, magnetismu, supravodivosti, vysokého strukturního uspořádání, jevu tvarové paměti, přechodu do skelného stavu, gradientního aspektu, přípravy buněčné struktury nebo monokrystalického stavu.

Povinná literatura:

LOSERTOVÁ, M. Progresivní materiály. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2012. LOSERTOVÁ, M. Technologie speciálních slitin. Studijní materiály. Epika, Jindřichův Hradec, 2014. ISBN 978-80-248-3597-6 DRÁPALA, J. Metalurgie čistých kovů. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2008. GROOVER, M.P. Fundamentals of Modern Manufacturing: Materials, Processes, and Systems. Hoboken: Wiley, 2012. ISBN 978-1-118-39367-3. DRÁPALA, J. Materiály pro elektrotechniku. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2013. FIALA,J., MENTL,V., ŠUTTA,P.: Struktura a vlastnosti materiálů. Academia, nakl. AV ČR, 2003,572s. ISBN 80-200-1223-0.

Doporučená literatura:

RŮŽIČKA, M. Technológia prípravy monokryštálov. STU v Bratislavě, 2005. ASHBY, M. F. et al. Metal Foams: A Design Guide. Elsevier, 2000, Boston: Butterworth-Heinemann, 251s. ISBN 0-7506-7219-6. DORF, R.C.: The Electrical Engineering Handbook Series. Second Edition. CRC Press, 2005.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

konzultace

E-learning

Další požadavky na studenta

nejsou další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Magnetické materiály. Magneticky měkké materiály, feromagnetické vlastnosti. 2. Vliv nečistot na magnetické vlastnosti, klasifikace magneticky měkkých materiálů. 3. Permanentní magnetické materiály, klasifikace materiálů permanentních magnetů, tvrdé ferity, Fe-Cr-Co slitiny, slitiny typu Alnico, Co-kovy vzácných zemin,Nd-Fe- B slitiny. 4. Kovová skla, syntéza a procesy přípravy, struktura kovových skel a amorfních kovů, termodynamické, elektrické a magnetické vlastnosti. 5. Elektrické odporové materiály, typy odporových materiálů, materiály pro odporový ohřev, vlastnosti odporových materiálů. 6. Materiály elektrických kontaktů, jejich rozdělení dle přenášených výkonů, napětí a materiálové řešení. Způsoby přípravy kontaktních materiálů. 7. Materiály termočlánků, standardní termočlánky a termočlánky pro vysoké teploty. 8. Aplikace materiálů na bázi W a dalších těžkotavitelných kovů. 9. Uspořádané intermetalické sloučeniny. Aluminidy niklu, železa a titanu. Přehled metod přípravy a zpracování, postupy tavení a odlévání, procesy práškové metalurgie. Vlastností a oblasti aplikace intermetalických sloučenin hliníku. 10. Disperzně zpevněné materiály, na bázi niklu, železa, hliníku a hořčíku. Metody přípravy a vlastnosti materiálů. 11. Slinuté karbidy, rozdělení, vlastnosti a metody přípravy. Supertvrdé materiály na bázi diamantů a kubického nitridu boru. 12. Supravodivé materiály, princip supravodivosti. Nízkoteplotní a vysokoteplotní supravodivost typy materiálů. Metody přípravy supravodivých materiálů. 13. Polovodičové materiály, charakteristika a technologické aspekty přípravy, význam čistoty a strukturní dokonalosti.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (P2114) Metalurgie (2807V003) Chemická metalurgie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P2114) Metalurgie (2807V003) Chemická metalurgie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2114) Metalurgie (2807V003) Chemická metalurgie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2114) Metalurgie (2807V003) Chemická metalurgie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2114) Metalurgie (2807V003) Chemická metalurgie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2114) Metalurgie (2807V003) Chemická metalurgie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2114) Metalurgie (2807V003) Chemická metalurgie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2114) Metalurgie (2807V003) Chemická metalurgie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2114) Metalurgie (2807V003) Chemická metalurgie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2114) Metalurgie (2807V003) Chemická metalurgie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2106) Metalurgie (2807V003) Chemická metalurgie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2114) Metalurgie (2807V003) Chemická metalurgie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2114) Metalurgie (2807V003) Chemická metalurgie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2106) Metalurgie (2807V003) Chemická metalurgie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2106) Metalurgie (2807V003) Chemická metalurgie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2114) Metalurgie (2807V003) Chemická metalurgie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2114) Metalurgie (2807V003) Chemická metalurgie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2114) Metalurgie (2807V003) Chemická metalurgie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2114) Metalurgie (2807V003) Chemická metalurgie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2106) Metalurgie (2807V003) Chemická metalurgie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2106) Metalurgie (2807V003) Chemická metalurgie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2114) Metalurgie (2807V003) Chemická metalurgie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2114) Metalurgie (2807V003) Chemická metalurgie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2106) Metalurgie (2807V003) Chemická metalurgie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2106) Metalurgie (2807V003) Chemická metalurgie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2106) Metalurgie (2807V003) Chemická metalurgie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2106) Metalurgie (2807V003) Chemická metalurgie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2106) Metalurgie (2807V003) Chemická metalurgie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2106) Metalurgie (2807V003) Chemická metalurgie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.