637-0901/02 – Materiály se speciálními fyzikálními vlastnostmi (MSFV)

Garantující katedraKatedra neželezných kovů, rafinace a recyklaceKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Miroslav Kursa, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Miroslav Kursa, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2006/2007Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DRA30 prof. Ing. Jaromír Drápala, CSc.
KUR30 prof. Ing. Miroslav Kursa, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 2+0
kombinovaná Zkouška 28+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student se v rámci předmětu detailně seznámí s fyzikálními principy elektrické vodivosti materiálů, magnetizmem, jeho formami, materiálovým zajištěním a vývojovými trendy. Další oblastí jsou materiály na bázi intermetalických sloučenin, jejich vnitřní stavba, možnosti modifikace jejich fyzikálních a fyzikálně metalurgických charakteristik. Popis jevu tvarové paměti, materiálové varianty, možnosti využití v praxi.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Polovodičové materiály, charakteristika a technologické aspekty přípravy. Supravodivé materiály, charakteristika supravodivosti, příprava supravodivých materiálů. Magnetické materiály, vlastnosti, způsoby přípravy, vývojové tendence. Amorfní materiály, monokrystaly vysokotavitelných kovů. Materiály pro vysokoteplotní aplikace, intermetalické sloučeniny Ti-Al, Ni-Al. Gradientní materiály, charakteristika, přehled vlastností, oblasti použití, technologické aspekty přípravy.

Povinná literatura:

[1] FIALA,J., MENTL,V., ŠUTTA,P.: Struktura a vlastnosti materiálů. Academia, nakl. AV ČR, 2003,572s. ISBN 80-200-1223-0. [2] DOBRZANSKI,L.A.: Podstawy nauki o materialach i metaloznawstvo. WNT, Warszawa, 2002, 1500s. ISBN 83-204-2793-2. [3] aktuální publikace v odborných časopisech na www.sciencedirect.com

Doporučená literatura:

[1] Skotnicová, K., Kursa, M. Prášková metalurgie. Ostrava, 2014. [2] Růžička, M. Technológia prípravy monokryštálov. STU v Bratislavě, 2005.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

konzultace

E-learning

Další požadavky na studenta

nejsou další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Magnetické materiály. Magneticky měkké materiály, feromagnetické vlastnosti. 2. Vliv nečistot na magnetické vlastnosti, klasifikace magneticky měkkých materiálů. 3. Permanentní magnetické materiály, klasifikace materiálů permanentních magnetů, tvrdé ferity, Fe-Cr-Co slitiny, slitiny typu Alnico, Co-kovy vzácných zemin,Nd-Fe- B slitiny. 4. Kovová skla, syntéza a procesy přípravy, struktura kovových skel a amorfních kovů, termodynamické, elektrické a magnetické vlastnosti. 5. Elektrické odporové materiály, typy odporových materiálů, materiály pro odporový ohřev, vlastnosti odporových materiálů. 6. Materiály elektrických kontaktů, jejich rozdělení dle přenášených výkonů, napětí a materiálové řešení. Způsoby přípravy kontaktních materiálů. 7. Materiály termočlánků, standardní termočlánky a termočlánky pro vysoké teploty. 8. Aplikace materiálů na bázi W a dalších těžkotavitelných kovů. 9. Uspořádané intermetalické sloučeniny. Aluminidy niklu, železa a titanu. Přehled metod přípravy a zpracování, postupy tavení a odlévání, procesy práškové metalurgie. Vlastností a oblasti aplikace intermetalických sloučenin hliníku. 10. Disperzně zpevněné materiály, na bázi niklu, železa, hliníku a hořčíku. Metody přípravy a vlastnosti materiálů. 11. Slinuté karbidy, rozdělení, vlastnosti a metody přípravy. Supertvrdé materiály na bázi diamantů a kubického nitridu boru. 12. Supravodivé materiály, princip supravodivosti. Nízkoteplotní a vysokoteplotní supravodivost typy materiálů. Metody přípravy supravodivých materiálů. 13. Polovodičové materiály, charakteristika a technologické aspekty přípravy, význam čistoty a strukturní dokonalosti.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zkouška Zkouška  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2019/2020 (P2114) Metalurgie (2807V003) Chemická metalurgie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2114) Metalurgie (2807V003) Chemická metalurgie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2114) Metalurgie (2807V003) Chemická metalurgie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2114) Metalurgie (2807V003) Chemická metalurgie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2114) Metalurgie (2807V003) Chemická metalurgie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2114) Metalurgie (2807V003) Chemická metalurgie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2106) Metalurgie (2807V003) Chemická metalurgie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2114) Metalurgie (2807V003) Chemická metalurgie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2114) Metalurgie (2807V003) Chemická metalurgie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2106) Metalurgie (2807V003) Chemická metalurgie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2106) Metalurgie (2807V003) Chemická metalurgie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2114) Metalurgie (2807V003) Chemická metalurgie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2114) Metalurgie (2807V003) Chemická metalurgie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2114) Metalurgie (2807V003) Chemická metalurgie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2114) Metalurgie (2807V003) Chemická metalurgie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2106) Metalurgie (2807V003) Chemická metalurgie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (P2106) Metalurgie (2807V003) Chemická metalurgie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2114) Metalurgie (2807V003) Chemická metalurgie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2114) Metalurgie (2807V003) Chemická metalurgie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2106) Metalurgie (2807V003) Chemická metalurgie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (P2106) Metalurgie (2807V003) Chemická metalurgie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2106) Metalurgie (2807V003) Chemická metalurgie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2106) Metalurgie (2807V003) Chemická metalurgie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2106) Metalurgie (2807V003) Chemická metalurgie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2106) Metalurgie (2807V003) Chemická metalurgie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku