637-0905/01 – Struktura a vlastnosti neželezných kovů (SVNK)

Garantující katedraKatedra neželezných kovů, rafinace a recyklaceKredity10
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Monika LosertováGarant verze předmětuprof. Ing. Miroslav Kursa, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2004/2005Rok zrušení2010/2011
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUR30 prof. Ing. Miroslav Kursa, CSc.
LOS35 doc. Dr. Ing. Monika Losertová
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 28+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student postgraduálního studia bude schopen: - vysvětlit vztahy mezi strukturou a základními vlastnostmi materiálů - aplikovat základní principy difuze v pevných látkách na přeměny v materiálech - popsat mechanismy plastické deformace v kovech a slitinách - definovat základní typy fázových transformací v kovech a slitinách - vyjmenovat a shrnout základní vlastnosti kovů a slitin pro konstrukční, elektrotechnické, supravodičové, automobilové, letecké aj. aplikace - porovnat a vybrat jednotlivé typy materiálů v souladu s vybranými vlastnostmi pro určité aplikace - optimalizovat materiálové a technologické parametry přípravy a zpracování materiálů - formulovat výhody a nevýhody aplikací neželezných kovů v různých odvětvích průmyslu - vyhodnotit vliv možných nečistot na funkční vlastnosti materiálů na bázi kovů a jejich slitin - aplikovat znalosti při řešení technických problémů - charakterizovat lomové chování kovových materiálů - doporučit vhodné tepelné zpracování pro modifikaci mikrostruktury a vlastností materiálů - vybrat optimální materiály pro různá odvětví aplikací z hlediska jejich mechanických vlastností a interakcí s prostředím

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Student bude seznámen s klasifikací neželezných kovů a jejich slitin, dále s jejich fyzikálními, korozními, mechanickými a j. vlastnostmi. Vliv příměsí a nečistot na mikrostrukturu a vlastnosti kovů a jejich slitin bude diskutován z hlediska mechanismů působení a možností jejich využití pro modifikaci vlastností. Pro vybrané typy materiálů budou probrány fázové diagramy, fázové přeměny, tepelné zpracování, stabilita a metastabilita fází.

Povinná literatura:

LOSERTOVÁ, M. Progresivní materiály. Ostrava: VŠB - TU Ostrava, 2012. ISBN 978-80-248-2575-5 MICHNA,Š. a j. Encyklopedie hliníku. Prešov: Adin s.r.o., 2005. ISBN 80-89041-88-4 FIALA, J., V. MENTL a P. ŠUTTA. Struktura a vlastnosti materiálů. Praha: Academia, 2003. ISBN 80-200-1223-0. POKLUDA, J., F. KROUPA a L. OBDRŽÁLEK. Mechanické vlastnosti a struktura pevných látek: kovy, keramika, plasty. Brno: Vysoké učení technické, 1994. ISBN 80-214-0575-9. SMALLMAN, R.E. a A.H.W NGAN. Physical metallurgy and advanced materials. 7th edition. Oxford: Elsevier Butterworth-Heinemann, 2007. ISBN 978-0-7506-6906-1.

Doporučená literatura:

DAVIS, J.R. ed. Metals handbook. Desk edition. Materials Park: ASM International, 1998. ISBN 0-87170-654-7. ČADEK, J. Creep kovových materiálů. Praha : Academia, 1984. ABEL, L. A., ed. ASM handbook: nonferrous alloys and special-purpose materials. Volume 2, Properties and selection. 10th edition, Materials Park: ASM International, 2000. ISBN 0-87170-378-5 VANDER VOORT, G. F., ed. ASM Handbook: Metallography and Microstructure. Volume 9. Ohio: ASM International. 2000. ISBN 0-87170-007-7.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Konzultace

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Přehled používaných materiálů, jejich vlastnosti a oblasti použití. 2. Slitiny Cu. Bronzy, mosazi, slitiny Cu-Ni. Struktura, vlastnosti, použití. 3. Slitiny niklu. Slitiny se speciálními magnetickými a dalšími fyzikálními vlastnostmi. 4. Superslitiny, struktura, vlastnosti, použití. 5. Hliník a jeho slitiny. Rozdělení slitin. Tepelné zpracování hliníkových slitin. G-P zóny. Struktura, vlastnosti, použití. 6. Hořčík a jeho slitiny. Rozdělení slitin. Fyz.metal. charakteristiky a tepelné zpracování slitin. Struktura, vlastnosti, použití. 7. Berylium a jeho slitiny. Fyz.metal. charakteristiky a tepelné zpracování slitin. Struktura, vlastnosti, použití. 8. Lithium a jeho slitiny. Fyz.metal. charakteristiky slitin. Struktura, vlastnosti, použití. 9. Slitiny titanu (alfa, beta, alfa + beta). Fázové přeměny v Ti slitinách. Precipitační procesy a deformační charakteristiky. Vliv různých variant tepelného zpracování na mikrostrukturní charakteristiky titanových slitin. 10. Intermetalika. Struktura. Fázová stabilita. Antifázové hranice a domény. Vlastnosti mechanické, elektromagnetické, korozní, tepelné. Přehled intermetalik, příklady použití (NiAl, TiAl, Ti3Al, NiTi, Ni3Al, Ni3Si, Fe3Si, MoSi2, SmCo5 a další). 11. Vysokotavitelné kovy (Mo,Re,W,Ta,Nb,Zr,Hf) a slitiny. Charakteristiky, příklady, použití. 12. Slitiny s jevem tvarové paměti. Definice. Fyz.metal. charakteristiky a tepelné zpracování slitin. Mikrostruktury. NiTi, Cu-Zn-Al, Cu-Al-Ni. 13. Kovová skla. Stabilita. Příprava, vlastnosti, příklady, použití. 14. Kovové pěny. Stabilita, příprava, mikrostruktura, vlastnosti, použití. 15. Biokompatibilní materiály. Podmínka biokompatibility, typy materiálů, vlastnosti, použití. 16. Ložiskové materiály. Charakteristiky, příklady, použití. 17. Ušlechtilé kovy (Au, Ag, Pt, Pd,..) a jejich slitiny. Charakteristiky, příklady, použití. 18. Funkčně-gradientní materiály. Princip, struktura, příprava, příklady, použití. 19. Kompozity s kovovou matricí. Princip kompozitního působení. Popis struktury. Mechanika kompozitních materiálů. Typy vláknové, částicové. Materiálové charakteristiky. Použití.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2012/2013 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2010/2011 (P3924) Materiálové vědy a inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P3924) Materiálové vědy a inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P2106) Metalurgie (2807V003) Chemická metalurgie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P2106) Metalurgie (2807V003) Chemická metalurgie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P3924) Materiálové vědy a inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P3924) Materiálové vědy a inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P2106) Metalurgie (2807V003) Chemická metalurgie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P2106) Metalurgie (2807V003) Chemická metalurgie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P2106) Metalurgie (2807V003) Chemická metalurgie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P2106) Metalurgie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P2106) Metalurgie (2807V003) Chemická metalurgie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P2106) Metalurgie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P3924) Materiálové vědy a inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P3924) Materiálové vědy a inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P2106) Metalurgie (2807V003) Chemická metalurgie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P2106) Metalurgie (2807V003) Chemická metalurgie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P3924) Materiálové vědy a inženýrství (3911V888) Materiálové inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P3924) Materiálové vědy a inženýrství (3911V999) Fyzikální metaluirgie a mezní stavy materiálů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P3924) Materiálové vědy a inženýrství (3911V888) Materiálové inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P3924) Materiálové vědy a inženýrství (3911V999) Fyzikální metaluirgie a mezní stavy materiálů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P2106) Metalurgie (2807V003) Chemická metalurgie P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P2106) Metalurgie (2109V036) Metalurgická technologie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P2106) Metalurgie (2109V037) Tepelná technika a paliva v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P2106) Metalurgie (2807V003) Chemická metalurgie K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P3924) Materiálové vědy a inženýrství (3911V888) Materiálové inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P3924) Materiálové vědy a inženýrství (3911V999) Fyzikální metaluirgie a mezní stavy materiálů P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P3924) Materiálové vědy a inženýrství (3911V888) Materiálové inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P3924) Materiálové vědy a inženýrství (3911V999) Fyzikální metaluirgie a mezní stavy materiálů K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.