637-0908/04 – Prášková metalurgie (PM)

Garantující katedraKatedra neželezných kovů, rafinace a recyklaceKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Kateřina Skotnicová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Kateřina Skotnicová, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUR30 prof. Ing. Miroslav Kursa, CSc.
BUJ37 doc. Ing. Kateřina Skotnicová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Definovat a vysvětlit základní podmínky úspěšné aplikace technologie práškové metalurgie na výrobu materiálů a součástek. Formulovat přednosti a nedostatky práškové metalurgie. Posoudit a navrhnout optimální technologie přípravy práškových materiálů. Klasifikovat typické představitele jednotlivých technologií práškové metalurgie. Posoudit a vyhodnotit vliv jednotlivých technologických parametrů na základní operace práškové metalurgie. Optimalizovat materiálové a technologické parametry výroby.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Prášková metalurgie představuje progresivní technologii výroby konstrukčních a funkčních materiálů, které se nedají vyrobit klasickými postupy, případně lze práškovou metalurgií zpracovávat i klasické materiály s cílem zvýšení využití materiálů a snížení výrobních nákladů. Prášková metalurgie se uplatňuje mimo jiné i při výrobě široké škály materiálů pro elektrotechniku (kontaktní materiály, těžkotavitelné kovy, magnetické materiály apod.). V rámci doktorského studia je věnována zvýšená pozornost aplikaci teoretických znalostí na řešení technologických problémů slinovacích procesů.

Povinná literatura:

KURSA, M. a K. SKOTNICOVÁ. Prášková metalurgie, studijní opory. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2013. ISBN 978-80-248-3378-1. Dostupné z: https://www.fmmi.vsb.cz/modin/cs/studijni-opory/resitelsky-tym-3-materialove-izenyrstvi/praskova-metalurgie/index.html. FOLTÝNEK, J. Prášková metalurgie a základy procesu slinování. Brno: VUT, 2011. LUKÁČ, I. Prášková metalurgia. Bratislava: Alfa, 1990. ISBN 80-05-00422-2. GERMAN, R.M. Powder Metallurgy Science. Princeton: Metal Powder Industries Federation, 1994. ISBN 1-878954-42-3. LEE, P.W., ed. ASM handbook. Volume 7, Powder metal technologies and applications. Materials Park: ASM International, 1998. ISBN 0-87170-387-4.

Doporučená literatura:

PÍŠEK, F., L. JENÍČEK, P. RYŠ, M. CENEK a A. HRBEK. Nauka o materiálu. I, Nauka o kovech. 2. rozš. a zcela přeprac. vyd. Praha: Academia, 1968. GRUTKOVÁ, J. Prášková metalurgia: návody na cvičenia. Bratislava: Alfa, 1990. ISBN 80-05-00484-2.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Ústní zkouška s písemnou přípravou dle studijního a zkušebního řádu pro studium v doktorských studijních programech; součástí hodnocení je předchozí odevzdání projektu na zvolené téma.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prezenční forma studia: vypracování projektu na zadané téma. Kombinovaná forma studia: vypracování rozšířeného projektu na zadané téma.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Obecná charakteristika procesů práškové metalurgie, přednosti a omezení technologie práškové metalurgie. Metody přípravy práškových materiálů. Fyzikální metody přípravy, mletí práškových materiálů, příprava práškových materiálů rozprašováním tekutých kovů a jejich slitin, chemické metody přípravy, redukce oxidů kovů a dalších sloučenin, elektrochemické metody a metody zvláštní. Charakteristika práškových materiálů, určování velikosti a tvaru částic, distribuce velikosti částic, technologické vlastnosti práškových materiálů a vliv jednotlivých charakteristik částic na tyto vlastnosti. Postupy tvarování práškových materiálů, principy dějů probíhajících při lisování, jednostranné a oboustranné lisování, isostatické lisování, intenzifikace tvarovacích procesů. Slinování práškových materiálů, teorie procesů slinování, slinování v jednosložkovém a dvousložkovém systému, slinování s tekutou fází. Materiály připravované postupy práškové metalurgie, výrobky na bázi železa a neželezných kovů, slinuté karbidy, kluzné a třecí materiály, kovové filtry, kontaktní materiály, magnetické materiály, tvrdé a supertvrdé materiály, materiály pro jadernou techniku.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr, platnost do: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (P0788D270004) Materiálové vědy a inženýrství P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0788D270004) Materiálové vědy a inženýrství K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0788D270004) Materiálové vědy a inženýrství K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0788D270004) Materiálové vědy a inženýrství P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.