637-0915/02 – Technologie přípravy progresivních materiálů (TPPM)

Garantující katedraKatedra neželezných kovů, rafinace a recyklaceKredity10
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Monika LosertováGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Monika Losertová
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
LOS35 doc. Dr. Ing. Monika Losertová
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Seznámit studenta se speciálními technologiemi přípravy speciálních slitin, superslitin, intermetalických slitin, ochranných povlaků, kompozitních materiálů, funkčně gradientních materiálů a jiných progresivních materiálů. Student bude po absolvování předmětu schopen: - klasifikovat a objasnit jednotlivé technologie - definovat a vysvětlit základní parametry jednotlivých technologií přípravy vybraných typů materiálů - posoudit a vyhodnotit možné aplikace získaných poznatků na přípravu nových typů materiálů - formulovat přednosti a nedostatky jednotlivých technologií - objasnit základní mechanismy procesů přípravy - provést výběr technologie pro přípravu materiálu s požadovanými vlastnostmi pro dané podmínky provozování - optimalizovat materiálové a technologické parametry procesů z hlediska přípravy vybraných materiálů s požadovanými vlastnostmi, možných interakcí s okolním prostředím nebo účinnosti procesu a dopadu na životní prostředí - aplikovat poznatky na řešení technologických problémů.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Předmět seznamuje posluchače se speciálními technologiemi přípravy speciálních slitin, superslitin, intermetalických slitin, ochranných povlaků, kompozitních materiálů, funkčně gradientních materiálů a jiných progresivních materiálů, dále s vlivy parametrů procesů na produkt přípravy a optimalizaci vlastností materiálů.

Povinná literatura:

LOSERTOVÁ, M. Technologie speciálních slitin. Studijní materiály. Epika, Jindřichův Hradec, 2014. ISBN 978-80-248-3597-6 LOSERTOVÁ, M. Progresivní materiály. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2012. ASHBY, M.F. a D.R.H. JONES. Engineering materials 2: an introduction to microstructures, processing. 4th ed. Waltham: Elsevier Butterworth-Heinemann, 2013. ISBN 978-0-08-096668-7. GROOVER, M.P. Fundamentals of Modern Manufacturing: Materials, Processes, and Systems. Hoboken: Wiley, 2012. ISBN 978-1-118-39367-3. DAVIS, J.R. ed. Metals handbook. Desk ed. Materials Park: ASM International, 1998. ISBN 0-87170-654-7.

Doporučená literatura:

ASHBY, M. F. et al. Metal Foams: A Design Guide. Elsevier, 2000, Boston: Butterworth-Heinemann, 251s. ISBN 0-7506-7219-6. ABEL, L. A., ed. ASM handbook: nonferrous alloys and special-purpose materials. Volume 2, Properties and selection. 10th edition, Materials Park: ASM International, 2000. ISBN 0-87170-378-5

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Ústní zkouška s písemnou přípravou, součástí hodnocení je vypracování a odevzdání projektu na téma z oblasti dizertační práce.

E-learning

Další požadavky na studenta

Prokázat schopnosti orientovat se v cizojazyčné literatuře při zpracování semestrálního projektu (který by měl být do 20 str.); abstrahovat a vyhodnotit nejdůležitější poznatky a výsledky z rešerše pro vybraný materiál, s případnou aplikací na vlastní doktorskou práci.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přehled základních metod tavení, odlévání a zařízení pro přípravu speciálních slitin. Příprava superslitin, slitin na bázi Ti a slitin vysokotavitelných kovů vakuově indukčním nebo obloukovým tavením a směrovou krystalizací. Vakuově indukční tavení intermetalických slitin. ExoMelt proces. Mechanické legování při přípravě intermetalických slitin a IMC kompozitů. Vliv parametrů procesu na vlastnosti produktu. Technologie tepelných nástřiků: plazmaticky, plamenem, elektrickým obloukem. Vliv parametrů procesu na mikrostrukturní charakteristiky. Materiály pro nástřiky. Typy povlaků. Tepelné zpracování povlaků, mechanické modifikace povrchů. Ospray technologie. Plazmová technologie. Použití plazmových technologií k rafinaci neželezných kovů, k přípravě slitin a intermetalických sloučenin. Technologie PVD, princip, materiály pro povlaky, charakteristiky tenkých filmů. Napařování, naprašování, iontové pokovování, iontová implantace. Vliv parametrů procesu na charakteristiky materiálů. Technologie CVD, princip, materiály pro nanášení- kovy, keramika. Příprava diamantových a multikomponentních vrstev. Technologie přípravy kompozitních materiálů. Vliv parametrů procesů na výslednou strukturu materiálu. Využití vodíku při přípravě a zpracování slitin. Modifikace strukturních charakteristik a vlastností Ti slitin. Amorfizace intermetalických sloučenin. Technologie pro přípravu kovových pěn. Přehled a srovnání metod přípravy. Vliv parametrů procesu na charakteristiky pěn, příklady materiálů. Využití tavení pomocí elektronového svazku při přípravě a rafinaci slitin. Využití laseru v metalurgii slitin a při povrchovém legování slitin.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr, platnost do: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (P0788D270004) Materiálové vědy a inženýrství P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0788D270004) Materiálové vědy a inženýrství K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0788D270004) Materiálové vědy a inženýrství K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0788D270004) Materiálové vědy a inženýrství P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.