637-0917/02 – Recyklace materiálů (ReM)

Garantující katedraKatedra neželezných kovů, rafinace a recyklaceKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Silvie Brožová, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Silvie Brožová, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení2022/2023
Určeno pro fakultyFMTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BRO37 doc. Ing. Silvie Brožová, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student bude umět popsat recyklační technologie, jejich charakteristiky, rozdělení-vyjmenovat postupy recyklace odpadních látek-hydrometalurgické, pyrometalurgické a kombinované metody zpracování materiálů s obsahem kovů i nekovových materiálů, rafinace získaných produktů-vyjmenovat ekologická a ekonomická hlediska moderních recyklačních technologií, současnou situaci a recyklační technologie v České republice.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Obsah předmětu je shrnut do základních témat, která se týkají technologických a ekologických aspektů recyklace materiálů. Výběr kapitol bude po konzultaci se školitelem proveden s ohledem na zaměření doktorské disertační práce. Základní témata: Recyklace materiálů, moderní recyklační technologie, recyklace kovových materiálů, recyklace nekovových materiálů, biorecyklační technologie, termické procesy recyklace, terciální recyklace, aerobní a anaerobní digesce, vermikompostování. Modifikace stávajících recyklačních technologií. Ekologické aspekty využití kovonosných odpadů při výrobě kovů. Moderní bezodpadové technologie a aplikace BAT.

Povinná literatura:

BROŽOVÁ, S. Možnosti recyklace vybraných materiálů: Możliwości recyklingu wybranych materiałów. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2014. ISBN 978-80-7204-880-9. BOŽEK, F., R. URBAN a Z. ZEMÁNEK. Recyklace. Vyškov: Vysoká vojenská škola pozemního vojska, 2003. ISBN 80-238-9919-8. KADUKOVÁ, J. a M. ŠTOFKO. Základy biotechnologií. Košice, 2006. ISBN 80-8073-495-X. TAKAČOVÁ, Z. Základné informacie o odpadoch. Košice: TU v Košiciach, 2011. ISBN 978-80-89284-78-8. ASHBY, M. F. Materials and the Environment: Eco-Informed Material Choice. Waltham, 2013. ISBN 978-0-12-385971-6.

Doporučená literatura:

BOTULA, J. Recyklace odpadů kovových a kovonosných. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2003. ISBN 80-248-0495-6. VODRÁŽKA, Z. Biotechnologie. Praha: Academia, 1992. ISBN 80-200-0293-6.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Ústní zkouška s písemnou přípravou. Kontrola zpracovávaného projektu a pravidelné konzultace.

E-learning

Další požadavky na studenta

Obsah předmětu je shrnut do základních témat, které se týkají technologických a ekologických aspektů recyklace materiálů. Výběr kapitol bude po konzultaci se školitelem proveden s ohledem na zaměření doktorské disertační práce.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Úvod do recyklace materiálů. Základní definice a rozdělení recyklačních technologií. Legislativa v oblasti recyklace. Porovnání moderních a klasických recyklačních technologií. Technologie zpracování nebezpečných látek v odpadech. Technologie termického rozkladu , pyrolýza a plazma. Technologie zpracování bioodpadu. Procesy biologického rozkladu. Technologie zpracování spalitelných odpadů. Technologie zpracování nevyužitelných odpadů. Recyklační technologie využitelné v odvětvích průmyslu. Recyklační a regranulační technologie. Alternativní bezodpadové technologie.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr, platnost do: 2022/2023 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (P0788D270004) Materiálové vědy a inženýrství P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0788D270004) Materiálové vědy a inženýrství K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0788D270004) Materiálové vědy a inženýrství K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0788D270004) Materiálové vědy a inženýrství P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.